12 Kasım 2021

Gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeyle başa çıkmanın etkili yolları

Küresel gıda sistemlerinde, gıdanın üretim, proses ve paketleme biçimlerinden dağıtım ve tüketim biçimlerine kadar birçok zorlukla karşılaşılıyor. Bu değer zincirinin her aşamasındaki çeşitli uygulamalar gıda emniyetini aksatarak gezegene zarar veriyor. Kıtlık, toprak erozyonu ve kuraklık gibi iklimle ilgili zorluklar bu zorluklara katkıda bulunarak gıda üretiminin azalmasına ve tedarik zincirlerinde aksaklıklara yol açıyor.

Aynı zamanda, birçok ülke, yetersiz beslenmenin obezite ve beslenme şekli ile ilişkili diğer hastalıklarla bir arada bulunduğu yetersiz beslenmenin çifte yükünü yaşıyor. BM Gıda Emniyeti ve Beslenme Durumu Raporu'na göre, 690 milyon insan yetersiz beslenmeden muzdaripken çocukların %21,3'ü gelişme geriliği yaşıyor. Bunu, 2050 yılında 9,7 milyara ulaşabilecek tahmini nüfus artışıyla birlikte ele aldığımızda, güvenli, besleyici gıdaya yönelik talebin yükseleceğini açıkça görüyoruz. 

"Sürdürülebilir gıda değer zincirleri inşa etmek için paydaşlar arasında iş birliğinin gerekli olduğunu düşünüyoruz."

Tetra Laval Gelişim İçin Gıda Direktörü Rafael Fabrega'nın deneyimine göre, bu zorlukları ele almanın anahtarı kamu sektörleri ve özel sektörler arasındaki iş birliği. 

"Gıda emniyeti ve beslenmeyle ilgili küresel zorlukları anlıyor ve sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak için paydaşlarla ortaklık içinde iş birliği yapmanın esas olduğuna inanıyoruz."

Okul Beslenme Programları Geliştirme

Tetra Pak, yerel tarımsal kalkınmayla bağlantılı okul beslenme programları geliştirmek için müşteriler, hükümetler ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası yardım kuruluşları gibi STK'larla birlikte çalışıyor. "İş ortaklarımıza program organizasyonu, uygulama, değerlendirme ve çevre eğitimi konularında teknik yardım ve pratik destek sunuyoruz. Ayrıca okullarda tüm dünyada kullanılan en iyi uygulamaları paylaşarak gıda güvenliği ve kalite kontrolleri konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz" diyor Rafael. 

Dünyanın çeşitli yerlerindeki çok sayıda okul, altyapı ve gıda dağıtımı zorluklarıyla karşı karşıya. Dolayısıyla çocukların güvenli beslenmeye erişmelerini sağlamak söz konusu olduğunda, doğru gıda prosesi ve paketleme teknolojisi önem taşıyor. Örneğin, güvenilir soğuk zincir bulunmayan ülkelerde aseptik ambalajlar soğutma olmaksızın daha uzun süreyle depolanabiliyor, böylece uzak bölgelerin çoğundaki çocuklar ihtiyaç duydukları besleyici içeceklere erişebiliyorlar. 

"Okul beslenme programlarının hassas gruplar için beslenmeyi ve eğitimi nasıl iyileştirdiğini ve küçük çiftçilerin ve yerel toplumların geçim imkânlarını nasıl iyileştirdiğini gördük."

"Yıllar boyunca, gıda prosesi ve paketleme teknolojimiz dünya genelindeki çocukların güvenli beslenmeye erişmelerini sağlama konusunda temel bir rol oynadı. Şu anda, tüm dünyada 56 ülkede 68 milyonu aşkın okul çağındaki çocuğa, Tetra Pak paketli süt veya diğer güçlendirilmiş içecekler gönderiliyor" diyor Rafael.   

Sağlık, eğitim ve yerel tarımsal kalınmayı iyileştirmeye yönelik gayretlerin br parçası olma 

Okul beslenme programları bu kadar önemli olmasının nedeni, okuldaki gıdanın çoğu çocuk için genellikle günün ilk öğünü olmasıdır. Bu programlar, yetersiz beslenmeyi azaltıp okul kayıt ve devam oranlarını artırarak çocukların fiziksel sağlığı ve eğitimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmuştur. Bu programlar aynı zamanda yerel tarımsal kalkınma ve istihdam yaratma konusunda da önemli bir role sahiptir.

"Okul beslenme programlarının hassas gruplar için beslenmeyi ve eğitimi iyileştirme ve küçük çiftçilerin ve yerel toplumların geçim imkânlarını iyileştirerek süt ürünleri üretimini destekleme ve yerel değer zincirlerini güçlendirme konusunda ne kadar etkili olabileceğini bizzat gördük."

Ayrıca okul beslenmesinin iyi bir uzun süreli kalkınma yatırımı olduğu da kanıtlanmıştır: 14 ülkede gerçekleştirilen Dünya Gıda Programı (WFP) okul beslenme programlarını esas alan bir çalışmada her 1 $'lık yatırım için 3 $ ila 9 $ arasında bir ekonomik getiri raporlandı. Şu anda, 2013'teki %43'lük orana kıyasla, ülkelerin %80'inde yürürlükte olan bir okul beslenmesi politikası bulunuyor.

Çalışmaya yönelik diğer sonuçlar:

  • Çin, süt üretimini 200 milyon litreden 1 milyar litreye çıkardı
  • Dominik Cumhuriyeti yetersiz beslenmeyi %18,4 oranında azalttı
  • Kenya'daki Nairobi bölgesi okula kayıt oranını %55'e çıkardı

Süt ürünlerinin gelişimine katkıda bulunmak

Süt ürünleri tüketiminin sağlık açısından avantajları her yaştan insanlar için ayrıntılı olarak belgelendirilmiştir. Ancak IFCN'ye göre dünyadaki sütün %41'i (377 milyon ton) küçük çiftçiler tarafından üretiliyor ve çoğu resmi bir şekilde işlenmiyor. Gelişmiş ülkelerde, altyapı, soğutma ve proses imkânlarının bulunmaması nedeniyle yerel olarak üretilen sütün yalnızca küçük bir kısmı toplanıyor, işleniyor ve ambalajlanıyor.

Değer zincirinde iş birliği yaparak artan toplama maliyetleri olmaksızın yerel olarak üretilmiş, kaliteli sütün uzun süreli tedarikini sağlamak için Süt Ürünleri Merkezi modelini geliştirdik. Süt Ürünleri Merkezi modeli, küçük çiftçileri belirli bir bölgedeki özel bir süt ürünleri işleyicisine bağlıyor ve biz de uygulamalı bilgi aktarımını sağlıyoruz. Çiftçilere eğitim hizmetleri sağlanıp uygun soğutma altyapısı ve teknolojisi kurulduğunda, yerel olarak üretilen kaliteli süt arzı artacaktır.

Rafael, "Süt Ürünleri Merkezi modeli aracılığıyla küçük çiftçilerin üretkenliğini artırarak sürdürülebilir değer zincirleri oluşturma konusunda iş birliği yapıyor ve bu şekilde müşterilerimizi daha kaliteli süt sağlamaları için destekliyoruz" açıklamasını yapıyor.

2011 yılından bu yana, Süt Ürünleri Merkezleri resmi pazarlara erişim sağlanmasına yardımcı oldu ve 16 proje aracılığıyla 54.000'den fazla çiftçinin geçimini iyileştirdi. Örneğin, Bangladeş'te 12.000'den fazla çiftçinin ortalama net geliri 60 ayın sonunda 100 ABD dolarından 244 ABD dolarına çıktı. Senegal'de küçük çiftçiler referans çiftliklerde 120 ABD dolarından 253 ABD dolarına artış sağladılar. Ayrıca Arnavutluk'ta referans çiftliklerde aylık gelir 248 ABD dolarından 477 ABD dolarına çıktı. Nikaragua'da inek başına ortalama süt verimi ilk 12 ayda %81 oranında arttı.

"Süt Ürünleri Merkezleri pazarlara resmi erişim sağlanmasına yardımcı oluyor ve 54.000'den fazla çiftçinin geçimini iyileştiriyor."

Okul Beslenme Programları ve Süt Ürünleri Merkezleri, olumlu bir etki oluşturmayı başarabildiğimiz, sürdürülebilir ve geniş kapsamlı iş birliklerinin iki örneğidir. Dünya genelindeki ve yerel uzmanlarla çalışma fırsatı elde ederek şirket olarak temsil ettiklerimizin temelini oluşturan beceriler ve uzmanlıkla katkı sağladık. Ayrıca sonuçlarımızı ölçebildik. Dünya genelinde yetersiz beslenmeyle mücadeleye yardımcı olmak, gıda emniyetini artırmak ve hassas grupları desteklemek için değer zincirinde iş birliği yapmaya devam etmeye kararlıyız. 

2011 yılından bu yana, Süt Ürünleri Merkezleri resmi pazarlara erişim sağlanmasına yardımcı oldu ve 16 proje aracılığıyla 54.000'den fazla çiftçinin geçimini iyileştirdi. Örneğin, Bangladeş'te 12.000'den fazla çiftçinin ortalama net geliri 60 ayın sonunda 100 ABD dolarından 244 ABD dolarına çıktı. Senegal'de küçük çiftçiler referans çiftliklerde 120 ABD dolarından 253 ABD dolarına artış sağladılar. Ayrıca Arnavutluk'ta referans çiftliklerde aylık gelir 248 ABD dolarından 477 ABD dolarına çıktı. Nikaragua'da inek başına ortalama süt verimi ilk 12 ayda %81 oranında arttı.

 

Dünyamızdan diğer hikayeler

2023 Mali Yılı Tetra Pak Sürdürülebilirlik Raporu Ön Kapağı

Tetra Pak Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporumuz, sektörümüzün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak için dünya genelinde nasıl iş birliği yaptığımızın kapsamlı bir tablosunu ortaya koyuyor.

Tarlada, elinde not defteri tutan bir kadın

Sürdürülebilirlik performans verileri

Dış tedarik, geri dönüşüm, iklim, enerji, çeşitlilik ve su dahil olmak üzere Tetra Pak'ın 2023 mali yılında temel göstergelere yönelik performansını sürdürülebilirlik raporumuzda görebilirsiniz.