Süt Ürünleri Merkezi projeleri, küçük ölçekli çiftçilere süt üretimini, kalitesini ve kârlılığını artırmanın yanı sıra hayvan sağlığını iyileştirme konusunda yardımcı olan iş birliğine dayalı projeler aracılığıyla sürdürülebilir değer zincirleri1 oluşturmaya katkıda bulunuyor.

2011'den bu yana, kaliteli ve yerel olarak üretilen süte yönelik talebi karşılamak amacıyla yerel süt ürünü çiftçilerinin müşterilerimizle bağlantı kurmasına yardımcı olarak küçük ölçekli çiftçilerin ve toplulukların geçimlerine katkıda bulunuyoruz. Gelecekte, Süt Ürünleri Merkezi projelerinin sayısını artırarak ve bilgi ve teknik eğitimleri dünya çapında daha fazla küçük ölçekli süt çiftçisine ulaştırmaya devam ederek bu projelerin etkisini artırmayı hedefliyoruz.

Süt Ürünleri Merkezlerinin etkisi

Yerel küçük ölçekli çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirip gelirlerini artırırken, onları müşterilerimize yüksek kaliteli süt sağlamaları konusunda destekledik.

Man, cow and 67,808

2011'den bu yana 67.000'den fazla çiftçi Süt Ürünleri Merkezi projeleri aracılığıyla müşterilerine süt sağladı.
Bunların %97'si küçük ölçekli çiftçilerdi.

Cow and 22

2011'den bu yana 4'ü 2022'de başlatılan 22 Süt Ürünleri Merkezi projesi.

Over 1 mio litres of milk and Tetra Pak packages

Süt Ürünleri Merkezi projeleri aracılığıyla toplanan günde ortalama 1 milyon litre süt.

Süt Ürünleri Merkezleri neden önemli?


Uluslararası Karşılaştırmalı Çiftlik Veri Ağı'na göre, şu anda dünya genelinde üretilen 960 milyon ton sütün 377 milyon tonu, küçük ölçekli çiftlikler tarafından üretiliyor.

Önümüzdeki on yıl içinde küresel süt talebinin arzı geçmesi ve süt ürünleri sanayisinin büyük bir baskı altında kalması bekleniyor. Sektördeki uzmanlığımızla, yerel olarak üretilen yüksek kaliteli sütün uzun vadeli tedarikini güvence altına almaya ve böylece gıda kaybını en aza indirmeye yardımcı oluyoruz.

Küçük ölçekli çiftçi ve sığırı

Küçük ölçekli çiftçilerin yüksek kaliteli süt üretmelerine yardımcı olmak

Süt Ürünleri Merkezi projeleri, müşterilerin yerel olarak üretilen kaliteli sütü uzun vadede istikrarlı bir şekilde tedarik etmelerini desteklemeyi amaçlayan iş birliğine dayalı girişimlerdir.

Süt Ürünleri Merkezleri, küçük ölçekli çiftçileri belirli bir bölgedeki özel bir süt ürünleri işleyicisine bağlıyor. Uluslararası süt ürünleri uzmanlarımız çiftçilere teknik yardım ve eğitim sunuyor. Eğitim hizmetleri ve bazı durumlarda uygun soğutma altyapısı ve teknolojisinin kurulmasıyla yerel olarak üretilen kaliteli süt tedariki artırılıyor ve küçük ölçekli çiftçilerin pazara erişimi sağlanıyor. 

Küçük ölçekli çiftçi ve sığırı

Nikaragua'da süt toplamanın kalitesini iyileştirmek


Cattle Hub, Nikaragua'da süt ürünleri sektörünün üretkenliğini ve kârlılığını artırmayı amaçlayan bir modeldir. 2012 yılında 22 süt üreticisiyle başlayan proje, bugün hala San Felipe-Boaco Kooperatifi üyelerinin geçim kaynaklarını iyileştirmeye devam ediyor.

Nikaragua'da süt toplamanın kalitesini iyileştirmek


Cattle Hub, Nikaragua'da süt ürünleri sektörünün üretkenliğini ve kârlılığını artırmayı amaçlayan bir modeldir. 2012 yılında 22 süt üreticisiyle başlayan proje, bugün hala San Felipe-Boaco Kooperatifi üyelerinin geçim kaynaklarını iyileştirmeye devam ediyor.

Dünya çapında Süt Ürünleri Merkezlerini ölçeklendirmek

Süt toplamayı her gün geliştirmek


Nijerya'da, temiz suya erişim sorunları ve küçük ölçekli çiftçilerin süt tedarik zincirinde yaşadığı zorluklar nedeniyle tüketilen sütün yalnızca %60'ı yerel olarak üretiliyor. Tetra Pak, yerel kırsal alanlardaki bu sorunların üstesinden gelmek için süt ürünleri üreten topluluklara güneş enerjisiyle çalışan sondaj kuyuları ve paslanmaz çelik süt toplama kapları bağışladı.

Süt toplamayı her gün geliştirmek


Nijerya'da, temiz suya erişim sorunları ve küçük ölçekli çiftçilerin süt tedarik zincirinde yaşadığı zorluklar nedeniyle tüketilen sütün yalnızca %60'ı yerel olarak üretiliyor. Tetra Pak, yerel kırsal alanlardaki bu sorunların üstesinden gelmek için süt ürünleri üreten topluluklara güneş enerjisiyle çalışan sondaj kuyuları ve paslanmaz çelik süt toplama kapları bağışladı.

Daha fazlasını keşfedin

Two kids smiling and drinking milk from Tetra Pak packages

Gelişim İçin Gıda

Gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili küresel zorlukları ele alırken sürdürülebilir gıda değer zincirlerine katkıda bulunmak için, iş birliğine dayalı ilişkiler geliştirmek ve çeşitli paydaş ağlarıyla etkileşim kurmak büyük önem taşıyor.

Artistic illustration of a women drinking water from beverage carton

Gıdayı İleriye Taşımak

Her yerde, herkesin çevreye zarar vermeden üretilen güvenli ve besleyici gıdaya erişebilmeye hakkı vardır. Eylemlerimiz, ürünlerimiz ve çözümlerimiz ile güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemlerine geçişi desteklemeye çalışıyoruz.

1Sürdürülebilir bir gıda değer zinciri; tüm aşamalarında kârlı (ekonomik sürdürülebilirlik); toplum için geniş tabanlı faydalara sahip (sosyal sürdürülebilirlik); ve doğal çevre üzerinde pozitif veya nötr etkiye sahip (çevresel sürdürülebilirlik) bir gıda değer zinciridir. Kaynak: Sürdürülebilir Değer Zinciri Nedir?