NORVEÇ, 10.01.2020

Özelleştirme, TINE için önemli 

Kısa öykü 

Tetra Pak, Norveç'in önde gelen süt ürünleri üreticisi TINE ile birlikte çalışarak Bergen'deki yeni ve modern tesisi için dolum ekipmanları sağladı. Stratejik üçüncü taraf tedarikçimiz Elettric80 ve yerel tedarikçimiz AMC ile yakın işbirliği içinde çalışarak TINE'ye yeni Tetra Pak dolum hatları, AMC tekerlekli konteyner taşıma sistemleri, özelleştirilmiş lojistik çözümler ve tam depo yönetimi hizmetini içeren kapsamlı bir çözüm için tek bir temas noktası sunduk.

TINE hakkında

1856 yılına dayanan geçmişi ile TINE, Norveç süt ürünleri sanayisi denildiğinde akla gelen ilk markadır. Şirket, yaklaşık 20 yıl önce tekelliğini kaybetmesine rağmen günümüzde pazarda baskın bir konuma sahiptir. Pazarda üç ayrı rolü vardır: Norveç'teki her çiftçiden süt toplama yükümlülüğünü beraberinde getiren bir piyasa düzenleyicisi; 11.400 çiftçi ve 9.000 kooperatif çiftliği ile gelişen bir süt ürünleri kooperatifi; ve ticari marka tedarikçisi. TINE ayrıca ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Almanya ve İsveç'i kapsayan uluslararası arenada da yerini almıştır.

TINE Tesisi, dağıtım hatları

TINE ve Tetra Pak: güven üzerine kurulu bir ilişki 

TINE ve Tetra Pak arasındaki ortaklık uzun süredir devam ediyor. TINE, ambalaj malzemesinin yaklaşık %50'sini Tetra Pak'tan alıyor ve ürünlerini çeşitli boyutlardaki ambalaj yelpazesine sahip Tetra Prizma® AseptikTetra Brik® Aseptik ve Tetra Rex® paketlerine dolduruyor. TINE'nin pazardaki konumu değiştikçe iki şirket arasındaki bu ilişki de zamanla gelişti; en gelişmiş teknolojik ürünlere sahip Bergen tesisinde birlikte yaptığımız son çalışmalarla da ortaya konduğu üzere, artık yeni teknoloji ve inovasyon en önemli odak noktası haline gelmiş durumda. 

Değişen bir pazar ve eskimekte olan altyapı

TINE, tekelliğini kaybettiğinden bu yana, ana ürünü olan süte yönelik talebin düşüşü ve 2000 yılında kurulan Bergen merkezli Q Dairies gibi dinamik ve hızlı hareket eden rakiplerden kaynaklı rekabet artışı olarak tanımlanabilecek iki önemli tehditle karşı karşıya kaldı. Bugün, TINE'nin süt pazarındaki payı %70'i biraz aşıyor. TINE, aynı zamanda bazı alanlarda artık amacına hizmet etmeyen, eskimiş bir altyapı sorunuyla da karşılaştı. Bergen'deki tesisi bunun mükemmel bir örneğiydi. Kullanım alanı konusunda baskı vardı ve üretim birkaç eski binaya yayılmış şekilde yürütülüyordu. Bu da verimsiz iş akışına yol açıyordu.

Yeni, en gelişmiş teknolojiye sahip bir tesis

TINE, Ağustos 2017'de Bergen'in güneyinde sıfırdan kurulacak yeni tesisinin inşasına başladı. 18.000 m2'lik tesisin, İskandinav ülkelerinin en verimli ve sürdürülebilir süt ürünleri tesisi olması hedefleniyordu. Üç tanesinde Tetra Pak ekipmanlarının kullanıldığı dört dolum hattı ile tesis, her yıl yaklaşık 36 milyon litre süt ürünleri ve 5,7 milyon litre meyve suyu üretiyor. 

Tetra Pak, dolum hatları, sonraki ekipmanları ve bitmiş ürün alanı için anahtar teslim bir tedarikçi olarak çalıştı. Temin edilen dolum ekipmanları arasında üç Tetra Pak® TR/27 dolum makinesi ve üç Tetra Pak® Accumulator Helix 30 bulunuyordu. Bunların yanı sıra Tetra Pak® PlantMaster'ın özelleştirilmiş bir versiyonu, tesis otomasyon ve arıza kayıt sistemi yer aldı. Ayrıca altı adet özelleştirilmiş lazer yönlendirmeli araç (LGV) sağlayan Elettric80 ve konveyör için ekipmanlar ve konteyner doldurucular sağlayan AMC ile kurulacak ilişkinin aracısı olma ve bu ilişkilerin yönetilmesi konusunda sorumluluk üstlendik.

Tek bir satın alma noktası sunmanın yanı sıra ekipmanları TINE'nin ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde özelleştirme becerisi, Tetra Pak'ın bu kadar cazip olmasını sağlayan önemli unsurlardan biriydi. Örneğin LGV'ler, süt ürünleri sanayisi için bir ilk olmak üzere, daha tipik paletler yerine tekerlekli konteynerleri taşıyacak şekilde özelleştirildi. Tetra Pak PlantMaster tarafından kontrol edilen araçlar, doldurulmuş tekerlekli konteynerleri toplar ve soğuk hava deposuna taşır. Burada, özel olarak tasarlanmış eğimli bir zemin, konteynerlerin zemindeki şeritlere göre kolayca yerini almasını sağlayarak verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Kolaylaştırılmış işlemler

Bergen tesisi 30 Temmuz 2019'da faaliyete başladı ve yeni ekipmanlar, toplam hat entegrasyonu da dahil olmak üzere verimlilik açısından önemli faydalar sunuyor. Tetra Pak PlantMaster'ın kullanılması, tesisin artık tamamen otomatik olduğu ve insan kaynaklı hatalar nedeniyle üretimde atıl kalma riskinin neredeyse sıfır olduğu anlamına geliyor. Sistem, performansla ilgili sürekli geri bildirim sağlıyor ve sorunların zamanında ele alınabilmesi için bu sorunları erkenden bildiriyor. Dolum hatları %96 gibi bir oranla yüksek verimlilik düzeylerinde çalışır ve oldukça az ürün kaybı ve israfla oldukça yüksek hassasiyet sunarken her siparişte sürecin tamamı takip edilebiliyor ve tam izlenebilirlik sağlanıyor. Bu durum, TINE'nin her anlamda yüksek verimlilik sunan bir tesis işletme amacıyla birebir uyuşuyor. Sistem, gerektiğinde ölçeği artırılıp azaltılabilen bir kapasiteyle geleceğe hazır olduğunu kanıtlıyor. Özetle, altı LGV'ye sahip olmak, eski tesisten çok daha fazla esneklik sağlıyor.

Başarı faktörleri

Bunun, Norveç'teki ilk Tetra Pak PlantMaster kurulumlarından biri olduğu göz önüne alınırsa Tetra Pak gerçek bir yenilik gerçekleştirmeyi ve TINE'nin özel ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretme becerisi sergilemeyi başardı. Ancak, belki de bu başarının en cazip yönü, stratejik ortaklarımızla olan güçlü iş ilişkilerimizle ve sağlanan çözümlerin tümü için tek bir temas noktası sunma becerimizle kapsamlı bir çalışma içerisine girmiş olmamızdı.

Müşteriden…

"Tetra Pak ve ortakları sayesinde, fantastik bir tesis otomasyonu seviyesine ulaştık. Ayrıca, Kuzey Avrupa'daki en sürdürülebilir ve verimli süt üretim tesisini inşa etme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olan yenilikçi, esnek ve en önemlisi de geleceğe hazır bir çözüme sahibiz."
Mårten Haukjem, Süt Ürünleri Tesisi Müdürü, TINE Meieriet Bergen

Sayılarla TINE:

TINE SA, Norveç'in en büyük süt ürünleri üreticisi, distribütörü ve ihracatçısıdır
  • 5.355 çalışan
  • 2,3 milyar euro yıllık işletme geliri
  • Norveç'te 31 üretim tesisi
  • Beyaz sütte %70'lik pazar payı

 

Tine logo işareti