2018-07-31
ÇİN

Çin'deki okullarda süt güvenliğinde standartlar oluşturmak

Tetra Pak, Çin'deki Okul Sütü Programına bağlı okullarda süt güvenliğini iyileştirmeye yönelik bir işbirliği girişiminin parçasıdır. Çin Süt Ürünleri Birliğine göre, ülkenin Ulusal Okul Sütü Programı 20 milyon civarında çocuğa süt vererek, onlara gelişimleri için temel beslenme sağlıyor.

Besleyici ve güvenli süt hakkındaki bilgileri dünyanın en kalabalık ülkesinde adım adım yaygınlaştırmaya yardım edebiliriz.

Görev

On yılı aşkın süreli gelişimin ardından, Çin'in Ulusal Okul Sütü Programı, süt dış tedariki ve üretimi için standart bir sistem düzenledi. Ancak okullarda içilen sütün tamamen güvenli olması konusunda hala sorunlar var. Örneğin, okul personelinin, laktoz duyarlılığını, sütün nasıl doğru şekilde saklanacağını, öğrencilere nasıl dağıtılacağını ve kullanılmış kartonların nasıl geri dönüştürüleceğini öğrenmesi gerekiyor.

Girişim

Tetra Pak, Çin Öğrenci Beslenmesi ve Sağlık Destekleme Birliği ve Çin Süt Ürünleri Birliği ile birlikte yakındaki okullarla paylaşılabilecek bir operasyon standardı oluşturmak üzere "Destekleme Modeli Okulları" tanımlamak ve sertifikalandırmak için çalışıyor. Ortaklarımızla birlikte, her bir potansiyel model okulu personel eğitimi, operasyonel standartlar, güvenlik protokolleri ve soru yönetimi, saklama, dağıtım ve karton geri dönüşümü konusunda inceliyor ve değerlendiriyoruz.

Değer

Bu şekilde, süt işleme konusunda yüksek standartlar oluşturmaya yardım etmenin yanı sıra, sütün güvenli ve besleyici bir içecek olduğu yönünde bilgilendirme yapıyor ve farkındalık oluşturuyoruz. Program, aynı zamanda mandıraların uzun süreli ortaklıklar oluşturmak için, okullarla ve yerel makamlarla çalışmasına yönelik bir platform.

Geleceğe bakış

2017'de, 53 okulu ‘Destekleme Modeli Okulu’ olarak onayladık. Amacımız 2018 sonuna dek 50 okulu daha onaylamak.

Bir sınıfta süt içen iki Çinli çocuk