Birlikte çalışmak

Gıda emniyeti ve beslenmeyle ilgili küresel zorlukları ele alırken sürdürülebilir gıda değer zincirlerine katkı sağlamak için iş birliğine dayalı ilişkileri desteklemek ve çeşitli paydaşlardan oluşan ağlarla birlikte çalışmak çok önemli. Bu amaç doğrultusunda aktif olarak iş birliği yapıyoruz ve çeşitli kuruluşlarla ve birliklerle beraber çalışmaya devam ediyoruz.

Dünya Gıda Programı (WFP)

WFP ve Tetra Pak'ın dünya genelindeki okul beslenme programlarında en iyi uygulamaları paylaştıkları, uzun bir iş birliği geçmişi var. WFP ve Tetra Pak Latin Amerika'da bir Niyet Mektubu imzaladı ve Tetra Pak Latin Amerika Okul Beslenmesi Ağı'nı aktif olarak destekliyor. WFP, Zambiya'da Sida'nın finanse ettiği bir Okul Sütü pilot programını uyguladı. Tetra Pak Gelişim için Gıda Ofisi, gıda güvenliği konusunda en iyi uygulamaları paylaşarak Suriye'nin acil okul sütü programı için WFP'ye teknik yardım sağladı. Tetra Pak ve WFP, Burundi'de 20.000 çocuğu destekleyen bir okul yemeği programı kapsamında iş birliği yaptı.

Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) gelen ve okul beslenmesi faaliyetlerinde UHT sütü kullanımını destekleyen resmi bir politika belgesinin ardından, Tetra Pak Orta Burundi'deki 20.000 çocuğun beslenmesini desteklemeye yönelik bir okul yemeği programına dâhil oldu.

AB, gerekli gıda ürünlerinin üçte birine varan miktarını Gitega ilindeki yerel küçük toprak sahiplerinden satın alması için WFP'ye 5 milyon € tutarında fon sağlıyor. Müşterimiz olan, yeni kurulmuş Modern Dairy Burundi şirketi Tetra Fino® Aseptik 200 ml'lik paketlerde taze süt temin ediyor.

Nasıl katkıda bulunuyoruz?

Küresel Çocuk Beslenmesi Kuruluşu (GCNF)

GCNF, hükümetlere kaynakları yerel olarak tedarik edilen okul yemeği programları oluşturmaları, küçük çiftçiler için pazarlar geliştirmeleri, kadın girişimciler için fırsatlar oluşturmaları ve nihayetinde uluslararası yardımlardan bağımsız hâle gelmeleri için yardımcı oluyor. GCNF, "Okul Yemek Programlarına Yönelik Küresel Anket" ile 150'den fazla ülkeden okul beslenmesi verileri topluyor. Tetra Pak Gelişim için Gıda Ofisi, GCNF Yönetim Kurulu'nda temsil ediliyor. GCNF ve Tetra Pak dünya çapında okul beslenmesini teşvik etmek için birlikte çalışıyor.

Uluslararası Süt Ürünleri Federasyonu (IDF)

Tetra Pak, okul sütünü teşvik etmek üzere küresel bir okul sütü araştırmasına yönelik bilgi ve veri paylaşımı ile IDF'nin "Okul Sütü Bilgi Merkezi" web sitesinde en iyi uygulamaların paylaşımı gibi çalışmalarla IDF ile iş birliği gerçekleştiriyor. Tetra Pak olarak biz de "Okul sütü programlarının tüm dünyadaki çocukların beslenmesine katkısı" raporuna katkı ve destek sağladık.

SUN Business Network (SUN BN)

SUN, kamu ve özel sektör paydaşlarını bir araya getirerek dünya genelinde beslenmeyi desteklemeyi hedefliyor. Tetra Laval da bu ağın bir üyesi ve SUN BN'nin Danışma Kurulu'nda temsil ediliyor.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida)

Sida, Kamu Özel Gelişim Ortaklıkları (PPDP) aracılığıyla Bangladeş'teki bir Süt Ürünleri Merkezi geliştirme projesine ve Tetra Pak ve Parmalat Zambia'nın Zambiya'da başlattığı Okul Sütü pilot programına yatırım ortaklığı sağladı. Sida, ayrıca Kenya'da Heifer International tarafından uygulanan bir süt ürünleri geliştirme projesinin de yatırım ortağı oldu.

BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

UNIDO, Sida'nın ortak finansman sağladığı, Bangladeş'teki bir Süt Ürünleri Merkezi geliştirme projesinin uygulama ortağı. Sida'nın finanse ettiği Öğrenme ve Bilgi Gelişimi Tesisi (LKDF) aracılığıyla UNIDO, süt ürünleri geliştirme projelerini destekleyebiliyor.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)

2004 yılından bu yana UNGC'nin imzacıları arasında yer alan Tetra Pak, 10 temel sürdürülebilirlik ilkesini teşvik etmeyi taahhüt ediyor.

Heifer International

Heifer International, zor durumdaki ülkelere çiftlik hayvanı ve eğitim desteği vererek dünya genelinde açlığı ve yoksulluğu sona erdirmeye çalışan bir STK. Tetra Pak Gelişim için Gıda, Kenya'da Sida'nın yatırım ortaklığı yaptığı bir süt ürünleri geliştirme projesinde Heifer International ile birlikte çalıştı.

Land O’ Lakes Venture37

Tetra Pak, Dairy Nourishes Africa girişimine teknik destek sağlamak üzere Land O’ Lakes Venture37 ile İş Birliği Anlaşması imzaladı.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)

GIZ; Tetra Pak, süt ürünleri işleyicisi Cargills (Ceylon) PLC ve GIZ arasında bir ortaklık olarak başlayan, Sri Lanka'daki bir Süt Ürünleri Merkezi projesini finanse etti ve uyguladı.

Daha İyi Beslenme İçin Global İttifak (GAIN)

GAIN ve Tetra Pak, etki ve vaka çalışmaları da dâhil olmak üzere, araştırma ve bilgi paylaşımı konularında iş birliği yapıyor. Tetra Laval, GAIN'in liderliğini yürüttüğü çeşitli beslenme ağlarının aktif bir ortağıdır.

Okul Beslenmesi El Kitabı

Okul Beslenmesi El Kitabı, okul beslenme programlarının dünya genelindeki çocuklara ve topluluklara sağladığı birçok olumlu faydaya ve okul çağındaki çocukların sağlık ve eğitimlerinin iyileştirilmesinde nasıl kilit bir rol oynadıklarına dair benzersiz bir bakış açısı sunuyor.

Arlene Mitchell ile röportaj

Arlene Mitchell, Küresel Çocuk Beslenmesi Vakfının İcra Direktörüdür. Kısa süre önce kapsamlı bir Küresel Okul Yemeği Programları Araştırması'nı yönetiyordu. Çocuk beslenmesi, eğitim ve tarım alanında düşünce önderi olan Mitchell, daha önce Bill ve Melinda Gates Vakfında ve BM Dünya Gıda Programı'nda çalıştı.

Gelişim İçin Gıda ile ilgili makaleler