Bangladeş'teki yeni okul sütü programı, çocukların sağlığını ve okula devamını iyileştirmeyi amaçlıyor

Zorluk: çocuklarda yetersiz beslenme ve resmi süt toplama eksikliği

UNICEF'in rakamlarına göre, Bangladeş'te milyonlarca çocuk, ergen ve anne, yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Kronik yetersiz beslenmenin önemli bir göstergesi olan kısa boy (yaşa göre), beş yaşın altındaki çocukların yüzde 28'inde görülüyor. Yetersiz beslenmenin en acil ve yaşamı tehdit eden göstergesi aşırı zayıflık, ülkedeki çocukların yüzde 10'unu etkiliyor. Yetersiz beslenme, çocukların hastalıklara karşı bağışıklığını zayıflatıyor ve onları enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Yetersiz beslenen çocuklar sıklıkla konsantrasyon ve odaklanma zorluğu yaşıyor ve bu da öğrenmelerini zorlaştırıyor1.

Kişi başına süt tüketimi açısından Bangladeş, dünyada en son sırada yer alıyor. Önerilen günlük tüketim 250 ml sütken şu anda ülkede kişi başına düşen süt miktarı yalnızca 175 ml'dir2. Mevcut sütün az olmasının temel nedeni, ülkenin kendi kendine yetme konusundaki yetersizliğidir. Bu, Bangladeş'in süt ürünleri sanayisinin şu anda ne talebi ne de beslenme gereksinimlerini karşılamaya yetecek kadar sütü resmi olarak toplamadığı, işlemediği ve paketlemediği anlamına geliyor. Bugünkü haliyle Bangladeş, mevcut talebi karşılamak için süt tozu ithalatına bel bağlıyor. Bazı bölgelerde süte erişimin yetersiz olması, düşük süt alımının bir diğer önemli ve ortak etkeni olarak görülüyor.

Şu anda Bangladeş'teki sütün yalnızca yüzde dokuzu, tüketim açısından daha güvenli olmakla kalmayıp, aynı zamanda işlenmemiş süte kıyasla depolama ve nakliye açısından çok daha uygun olan UHT süt veya diğer süt ürünleri olarak işlenip paketlenebildiği endüstriyel üreticilere ulaşıyor.3. Kendi kendine yeterli olabilmek ve süt üretimini artırırken güvenliğini ve kalitesini iyileştirmek için Bangladeş, süt ürünleri üretimi, prosesi ve dağıtımı için resmi bir pazara geçiş sürecinde. Yine de yerel olarak üretilen sütün çok büyük bir çoğunluğu (yaklaşık yüzde 91'i) hâlâ geleneksel veya gayriresmi bir şekilde pazarlanıyor4; yani doğrudan çiftçilerden tüketicilere işlenmeden dağıtılıyor.

Girişim: daha iyi beslenme ve okul devamlılığı için bir iş ortaklığı

2023 yılında Bangladeş'te çocukların sağlığına olumlu katkıda bulunmanın yanı sıra okula devamlılığı ve yerel süt ürünleri gelişimini iyileştirmeyi amaçlayan yeni bir okul sütü programı başlatıldı. Program Bangladeş'in İlköğretim ve Yaygın Eğitim Bakanlığı, üç süt ürünleri üreticisi (Pran Dairy, Brac Dairy ve Akij Dairy) ve bir Süt Ürünleri kuruluşu arasındaki iş birliğini içeriyor. Hedef 300 okula ulaşarak ilkokul çağındaki 60.000 çocuğa güvenli ve besleyici süt sağlamak.

Okul sütü, sosyo-ekonomik açıdan daha zayıf nüfuslardan gelen çocukların okula kayıtlarının iyileştirilmesine ve okulu bırakma oranlarının azaltılmasına yardım ediyor. Çok az sayıda çocuğun besleyici gıdaya yeterli erişiminin olduğu durumlarda, okul sütü programları, çocuklara besleyici ve protein açısından zengin bir gıda olan süt sağlayıp yeterli beslenmeye yönelik temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olarak çocukların okul eğitimini geliştirmeyi amaçlıyor.


Bangladeş'teki öğrenciler; Tetra Fino Aseptik karton ambalajlarda süt

Değer: Daha fazla çocuğun güvenli beslenmeye erişimini sağlamak

Bangladeş'in okul sütü programına katılan Tetra Pak müşterileri, gelecekte de süt tüketiminin artmasına katkıda bulunmaya devam edebilecek ve ülkenin kişi başına günlük süt alımını iyileştirmeye yardımcı olacak. Tetra Pak'ın aseptik teknolojisi kullanılarak işlenen ve paketlenen okul sütü sağlamak, gıda güvenliği ve kalitesi sağlarken çocukların çok ihtiyacı olan besinleri de sunuyor. Aseptik teknolojisi, Bangladeş'in en uzak bölgelerinde bulunan okullar da dahil, koruyucu madde veya soğutma ihtiyacı olmadan, UHT sütün okullara güvenli bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Bu müşteriler ayrıca uzmanlarımızdan eğitim yoluyla Tetra Pak'ın okul sütü programının uygulanması için sağladığı teknik yardımdan da yararlanıyor. Böyle bir eğitim verimliliğin, etkililiğin ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Taşıma ve depolama sırasında gıda kaybını ve israfını önlerken lojistik maliyetlerinden tasarruf etmeye de yardımcı oluyor.

Akij Dairy Yöneticisi Mr. Muniruzzaman'a göre, Bangladeş'te Hayvancılık ve Süt Ürünleri Geliştirme projesinin finansmanı altında okul sütü programının başlatılması, ilkokul çocuklarına çok ihtiyaç duyulan beslenmeyi sağlamaya yönelik bir başka adımı işaret ediyor. "Bu girişim, çocuklara yarar sağlamanın yanı sıra Süt Ürünleri Sanayisini de geliştirecek" diyor ve "Tetra Pak ile iş birliğimiz yoluyla okullara güvenli, yüksek kaliteli ürünler sağlayabiliyor ve erişimi zor alanlarda gıda güvenliği zorluklarının üstesinden gelebiliyoruz" diye ekliyor.

Geleceğe bakış

Müşterilerimizle birlikte çalışan Tetra Pak Güney Asya ve Gelişim İçin Gıda ekibi, okul sütü programını büyütmek için ilgili paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edecek. Bangladeş İlköğretim ve Yaygın Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle programın daha fazla okula ve daha fazla çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Artan süt talebini karşılamak için ülkenin Hayvancılık ve Süt Ürünleri Geliştirme Projesi, çeşitli yerlerde 20 adede kadar yeni Süt Ürünleri Merkezi kurmayı amaçlıyor. Bu, yerel süt ürünleri sektörünün devam eden resmileştirme süreci için bir fırsat oluşturuyor. Bu merkezlerde toplanan süt, küçük ölçekli çiftçilerden gelecek. Bu çiftçiler, sütleri okullara dağıtım için uygun şekilde işlendiği ve paketlendiği için resmi pazara erişim kazanabilecekler.

Bangladeş'te Süt Ürünleri Merkezi, çiftçiler ve büyükbaş hayvanları
Bangladeş'te Süt Ürünleri Merkezi, çiftçiler ve büyükbaş hayvanları

Şirket olarak müşterilerimize katma değer sağlamaya ve iş ortaklarımızla birlikte çalışarak küçük ölçekli çiftçilere teknik yardım sağlamaya devam edeceğiz. Yeni Süt Ürünleri Merkezleri ile ilişkili küçük çiftçiler sadece resmi pazara erişim sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda çiftliklerinin karlılığını artırmak için küresel en iyi uygulamalardan da faydalanabilecekler. Yaygınlaştırma Hizmeti Görevlileri (ESO) olarak adlandırılan destek personeli, süt ürünleri çiftçiliğindeki en son bilgilere sahip olacak ve öğrendiklerini yeni Süt Ürünleri Merkezlerinin çalışmasına uygulayacak.

Bangladeş'teki yeni okul sütü programıyla Tetra Pak ve müşterileri, aşağıdaki BM Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri'ne uyma taahhütlerini daha da güçlendiriyor: 2 – Sıfır Açlık, 12 – Sorumlu Tüketim ve Üretim ve 17 – Hedefler İçin İş Ortaklıkları. Sürekli teknik yardım sağlıyoruz ve dünya genelinde okul sütü programlarında kullanılan en iyi uygulamaları paylaşıyoruz. Tetra Pak'ın programdaki rolü, gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirme taahhüdümüzü ve iyi olanı; yani gıdayı, insanları ve gezegeni koruma sözümüzü de destekliyor.

Tetra Pak Güney Asya Pazarları Yönetici Direktörü Cassio Simões, girişim hakkında "Bangladeş Hükümetinin Hayvancılık ve Süt Ürünleri Geliştirme Departmanını 2023'te başlattıkları okul sütü programı için kutluyorum. Bu, okul çocukları arasındaki süt tüketimini artıracak ve onlara gerekli besinleri sağlayacaktır. Ayrıca gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirme temel amacımızla örtüşen bu asil göreve gönülden katıldıkları için müşterilerimizi de tebrik ediyorum. İyi olanı, yani gıdayı, insanı ve gezegeni korumaya söz veriyoruz."

Gelişim İçin Gıda Başkan Yardımcısı Rafael Fabrega, "Yeni bir okul sütü programı oluşturmak, bu projede yer alan tüm paydaşlar için değerli ve harika bir başarı. Daha fazla çocuğa beslenmeye erişim fırsatı sağlamak ve sağlıklarını ve okul performanslarını iyileştirmek amacıyla programın büyüdüğünü ve daha fazla okula yayıldığını görmeyi dört gözle bekliyoruz" diye ekliyor.


1. https://www.unicef.org/bangladesh/en/nutrition
2. DLS: Hayvancılık Hizmetleri Departmanı, Bangladeş
3.  Ibid.
4. Ibid.