2020-07-06
SRİ LANKA

Sri Lanka'daki yeni okul sütü programı gıda güvenliğini ve geri dönüşümünü teşvik ediyor

Zorluk

Dünya Gıda Programı'na göre, Sri Lanka'da, anket yapılan bölgelerde yüzde 14 ile 35 arasında akut yetersiz beslenme seviyeleri var. Ulusal bir beslenme araştırması %19,6 israf prevalansı olduğunu ortaya koymuştur. Yetersiz beslenme, gitgide artan 21 milyonluk nüfusa sahip ülkede sosyo-ekonomik kalkınmanın önünde bir engel olarak görülmektedir.

Bu arada, Tarım Bakanlığı'na göre, süt ihtiyacının % 40'ından daha azı yerel olarak üretilmektedir. İnek başına verim, günde iki litreden az miktarla hala düşüktür. IFCN Süt Ürünleri Araştırma Ağı'na göre, süt üretimi yılda yaklaşık yüzde 10 oranında artmakta ve sektörde iyi bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır. 

Sri Lanka için bir başka zorluk da iklim değişikliğine karşı oldukça savunmasız olmasıdır. Aşırı hava olayları ve tekrarlayan doğal afetlere sahip bir ada ülkesi olan Sri Lanka, Küresel İklim Riski Endeksi'nde ikinci sırada yer alıyor.  

Girişim

Sri Lanka hükümeti, bu zorlukları ele almak için 2019 yılında bir okul sütü programı başlattı. Yeni program, başlangıç olarak 950 okulda 400.000 çocuğu kapsıyor ve yüzde 100 yerel olarak üretilen UHT süt kullanıyor. Tamamen devlet tarafından finanse ediliyor ve Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanıyor. Müşterimiz Cargills Ceylon, okulların 400'ünde 185.000 öğrenciye Tetra Fino® Aseptik 150 ml'lik paketlerde süt sağlamaya başladı.

Sri Lanka'da okula giden kızlar

Tetra Pak Güney Asya ve Tetra Laval Gelişim için Gıda ekibi, dünya çapında okul beslenme programlarındaki en iyi uygulamalara dayanan teknik yardım sağlayarak, Cargills ve Eğitim Bakanlığını destekledi. Desteğimiz kapsamında müşterimize ve Eğitim Bakanlığı uygulama ekibine uygun gıda güvenliği protokolleri, çevre eğitimi ve geri dönüşüm konularında temel eğitim verildi. Tetra Pak, kullanılmış kartonları okullardan toplamak ve geri dönüştürmek için yerel bir ortak belirledi ve görevlendirdi.

Değer

400 katılımcı okuldan çocuklar, kullanılmış kartonların geri dönüşümünü sağlamak için atölyelere katılmakta ve çevre eğitim faaliyetleri de gittikçe daha fazla okulda sunulmaktadır. 

Okul süt programı, süt üretimini artırmayı ve yerel kaynaklı kaliteli beslenme sağlamayı amaçlar. Eğitim Bakanlığı, çocuklarda boy ve kilo gibi beslenme göstergelerini ve daha iyi katılımın öğrenme sonuçlarını nihayetinde nasıl etkileyebileceğini ölçmektedir.

Geleceğe bakış

Gıda güvenliği protokolleri konusunda teknik yardım desteği ve eğitimi vermeye devam ediyoruz ve toplama ve geri dönüşüm altyapısını genişletmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Uzun vadeli bir hedef olarak, süt üretimini artırmak için, Süt Ürünleri Merkezi modelimiz aracılığıyla çalışan çiftçilere teknik yardım ve eğitim sunmaya devam etmeyi umuyoruz.