ii. 
Toplu karıştırma ve inline karıştırmanın karşılaştırıldığı vaka çalışması:

Kesikli karıştırma:

Toplam maliyet, $          
Yılda Buhar Elektrik Temiz Su Kostik Asit
Üretim 0 5564 0 0 0
CIP 643 99 866 980 0

İnline karıştırma:

Toplam maliyet, $          
Yılda Buhar Elektrik Temiz Su Kostik Asit
Üretim 0 7141 0 0 0
CIP 482 125 649 601 0

İnline karıştırma elektrik maliyetlerini %26 artırır ancak aşağıdakileri azaltır:

  • Buhar, %25
  • Temiz su, %25
  • Kostik, %39

iii.
125 °C'ye kadar sıcaklıklarla çalışabilen Tetra Pak Homojenizatör 400 ile düşük sıcaklığa sahip kondensat (60 °C) gerektiren ve bu şekilde çok daha fazla soğutma suyu ve buhar tüketen bir homojenizatörün soğutma suyu ve buhar tüketimini karşılaştıran rakamlar:

  Soğutma suyu  Buhar
Düşük sıcaklıkta kondensat gerektiren homojenizatör 7.950 l/sa. 195 kg/sa.
Tetra Pak Homojenizatör          750 l/sa. 50 kg/sa.


Soğutma suyu hesaplama formülü:

E = E1+E2+E3
Burada;
E1: 140 °C'den 100 °C'ye soğutma enerjisi (buhar)
E2: 100 °C (buhar) ve 100 °C (sıvı) arasında buharlaşma enerjisi
E3: 100 °C'den (sıvı) 60 °C'ye soğutma enerjisi
Soğutma enerjisi:
E1, E3 = m*c*ΔT
Buharlaşma enerjisi:
E2 = m*sa.
Isı kapasitesi:
Cw (su) = 4,18 kJ/kg* °C
Cs (buhar) = 1,97 kJ/kg* °C
Belirli buharlaşma ısısı:
h=2.260 kJ/kg

m=kg olarak kütle
ΔT=°C olarak sıcaklık değişikliği
c=kJ/kg*°C olarak belirli enerji
h=belirli buharlaşma ısısı      

iv.
Homojenizatör bu seçenekle donatıldığında, sıcaklık sensörleri homojenizatörün yalnızca doğru sıcaklığı sürdürmek için gereken miktarda su kullanmasını sağlar.

vii.
Şu adresten Tetra Pak ısıtma ünitelerindeki uyku modu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.tetrapak.com/campaigns/yoghurt-products/precision-pasteurization

viii.

Uyku modu bulunan veya bulunmayan bir Tetra Pak ısıtma ünitesi için toplam mülkiyet maliyetini kıyaslayan ve yılda yaklaşık 7.600 €'luk bir maliyet tasarrufunu gösteren hesaplama aracı:

UHT ünitesi D
Tahmin aracı
Uyku modu ile mülkiyet maliyeti
Genel Girdi Üretim Senaryosu
*Kalın rakamlar mevcut bilgileri göstermektedir.

Üretim    
Yıllık üretim haftası sayısı 46 [hafta/yıl]
Haftalık üretim hacmi 2 100 [m3/hafta]
Yıllık üretim hacmi 96 600 [m3/yıl]

 

Üretim dışı    
Tetra Pak    
Ön sterilizasyon sayısı 3 [/hafta]
Steril su devridaimi sayısı 3 [/hafta]
Steril su dolaşımı süresi 6 [sa./hafta]
         Uyku modunda 6 [sa./hafta]
Aseptik Ara Temizlik Sayısı 3 [sa./hafta]
Yerinde Temizlik Sayısı 3 [sa./hafta]

 

Kaynak Tüketim   Maliyet  
Buhar 4305 [ton/yıl] 189435 [EUR/yıl]
Elektrik 739 [MW/sa./yıl] 73891 [EUR/yıl]
Soğuk su 0 [MW/sa./yıl] 0 [EUR/yıl]
Kule suyu 37 [MW/sa./yıl] 75 [EUR/yıl]
Temiz su 30381 [m3/yıl] 79599 [EUR/yıl]
Basınçlı hava 41519 [Nm3/yıl] 830 [EUR/yıl]
Kostik (50 %w/w) 14876 [kg/yıl] 16662 [EUR/yıl]
Acid (60 %w/w) 4223 [kg/yıl] 5912 [EUR/yıl]
Kanalizasyon 34687 [m3/yıl] 8325 [EUR/yıl]
Toplam kaynak maliyeti     374729 [EUR/yıl]


UHT ünitesi D
Tahmin aracı
Uyku modu ile mülkiyet maliyeti
Genel Girdi Üretim Senaryosu
*Kalın rakamlar mevcut bilgileri göstermektedir.

Üretim    
Yıllık üretim haftası sayısı 46 [hafta/yıl]
Haftalık üretim hacmi 2 100 [m3/hafta]
Yıllık üretim hacmi 96 600 [m3/yıl]

 

Üretim dışı    
Tetra Pak    
Ön sterilizasyon sayısı 3 [/hafta]
Steril su devridaimi sayısı 3 [/hafta]
Steril su dolaşımı süresi 6 [sa./hafta]
         Uyku modunda 0 [sa./hafta]
Aseptik Ara Temizlik Sayısı 3 [sa./hafta]
Yerinde Temizlik Sayısı 3 [sa./hafta]

 

Kaynak Tüketim   Maliyet  
Buhar 4413 [ton/yıl] 194172 [EUR/yıl]
Elektrik 741 [MW/sa./yıl] 74092 [EUR/yıl]
Soğuk su 0 [MW/sa./yıl] 0 [EUR/yıl]
Kule suyu 70 [MW/sa./yıl] 140 [EUR/yıl]
Temiz su 31285 [m3/yıl] 81966 [EUR/yıl]
Basınçlı hava 41519 [Nm3/yıl] 830 [EUR/yıl]
Kostik (50 %w/w) 14876 [kg/yıl] 16662 [EUR/yıl]
Acid (60 %w/w) 4223 [kg/yıl] 5912 [EUR/yıl]
Kanalizasyon 35698 [m3/yıl] 8567 [EUR/yıl]
Toplam kaynak maliyeti     382341 [EUR/yıl]