COVID-19 tüketici ortamını dönüştürdü

2020 Tetra Pak Endeksi araştırmamız, son raporumuzda gıda güvenliği ile çevre arasındaki bir ikilemi vurgulayarak çarpıcı derecede farklı bir tüketici manzarasını ortaya koyuyor.

On iki ay önce, 2019 Tetra Pak Endeksi, bir numaralı tüketici endişesinin çevre (biraz marjla %63), ardından sağlık (%46 ile) olduğunu ortaya koymuştu. Ayrıca çevreye duyulan ilgi uzak, soyut bir endişeden daha somut, acil ve kişisel bir olguya (tüketicilerin kendilerini ve ailelerini giderek daha fazla etkilediğini gördüğü bir soruna) doğru kayarken, bu tarihsel olarak farklı alanların birleştiği de tespit edildi.

Bu yıl, tüketicilerin tutumlarında ve dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklarla ilgili görüşlerinde belirgin bir değişiklik olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. 2020'nin ortalarında gerçekleştirdiğimiz tüketici görüşmelerinde, tamamen yeni bir endişe, şaşırtıcı olmayan bir şekilde yanıt verenlerin %64'ü tarafından iletilerek açık ara en acil tek sorun olarak ortaya çıkıyor: COVID-19. Sağlıkla ilgili diğer sorunlar, kıyaslandığında önemli ölçüde azaldı ve sadece %15'e düştü.

Küresel endişeler COVID-19'dan büyük ölçüde etkileniyor

Pandemi aynı zamanda çevreyi de küresel endişeler listesinde alt sıralara itti: 2019'da %63 iken bugün % 49. Bu arada, ekonomik sorunlarla ilgili endişeler %40'tan %47'ye yükseldi ve bu da pandeminin ekonomi, özellikle de istihdam üzerindeki etkisine ilişkin yaygın endişeleri yansıtıyor.

Ayrıca COVID-19, 2019'da tek bir konu olarak birleştirildiğinde %30'a kıyasla toplamda %40 (sırasıyla %27 ve %13) ile gösterilen, gıda güvenliği ve gelecekteki gıda tedarikleriyle ilgili küresel endişelerde önemli bir artışa neden oldu.

Bu yükseliş, bu konularla ilgili tutumları daha ayrıntılı olarak incelediğimizde daha da güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor ve %68'i gıda güvenliğinin toplum için önemli bir endişe olduğu konusunda hemfikir. Aynı sayıda kişi COVID-19'un "gerçek bir tehdit" olduğuna ve gıda güvenliği ve çevre arasında bir ikilem oluşturduğuna inanıyor. Bununla ilgili daha fazla bilgi için sonraki içgörüye bakın.

COVID-19, gıda güvenliği, çevre ve ekonomik sorunlar gibi bu temel konuların ötesinde tüketici ilgisinde/endişesinde önemli bir düşüş görebiliyoruz: Günümüzdeki tüketici önceliklerinin temeli

Vaka çalışması: Paketli UHT süt

Büyük Orta Doğu ve Afrika'da paketli UHT kampanyası

Beyaz süt tüketimi, Büyük Orta Doğu ve Afrika'da uzun süredir artıyor, ancak bunun çoğu paketli olmaktan ziyade hala açıkta satılıyor. Özellikle paketli Ultra Yüksek Sıcaklıklı (UHT) sütün alımıyla ilgili temel bir sorun, bilgi eksikliği olmuştur: Ürünün uzun raf ömrü nedeniyle katkı maddeleri içerdiğine dair yaygın bir yanılgı vardır, bu da tüketicilerin giderek artan doğal ürün talebiyle çelişkilidir.

Ancak COVID-19 pandemisi ile gıda güvenliği ve hijyeni konusunda artan endişeyle birlikte, bir bilgilendirme kampanyası yürütme ve UHT sütün beyaz sütün besleyici faydalarına erişmenin güvenli, sağlıklı ve uygun bir yolu olduğunu açıklama fırsatı ortaya çıktı.

Devam eden Tetra Pak kampanyası, öncelikle çocuklarını ve ailelerini en güvenli ve besleyici yiyeceklerle beslemeyi düşünen 25-45 yaş arası kadın tüketicileri hedefliyor. Her biri tüketicilerin UHT ile ilgili en sık sorulan sorularına yanıt veren beş video hazırlandı; bu videolarda sütün çiftlikten masaya kadar nasıl geldiği ve aseptik paketlemenin ürünü koruyucuya ihtiyaç duymadan nasıl taze tutabileceği de açıklanıyor.

Çevrimiçi olarak ve sosyal medya aracılığıyla tanıtılan bu videolar, bugüne kadar 15 milyonu aşkın kez görüntülendi.

Sonraki görüşü okuyun: Gıda güvenliği ve çevre arasında değişen etkileşim

İNDİRMELER

2020 Tetra Pak Endeksi, özet ve sonuçlar bilgi görseli

En iyi on çıkarım bilgi görseli