Gıda güvenliği ve çevre arasında değişen etkileşim

Gördüğümüz gibi, COVID-19 dikkatlerin büyük ölçüde hijyen ve gıda güvenliği üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu ve dünya genelindeki tüketicilerin üçte ikisinden fazlası (%68) artık gıda güvenliğinin toplum için büyük bir sorun olduğunu düşünüyor.

Ayrıca %59'u satın aldıkları gıdanın hijyenik ve güvenli olduğundan endişe duyduklarını söylüyor. Bu, tüketicilerin çevreyle ilgili önceliklerin çok daha yüksek derecelendirildiği daha önce ifade ettikleri küresel endişelerin aksine bu öncelikleri dengelerken karşılaştıkları ikilemi vurguluyor. Uzun süredir önde gelen bir tüketici endişesi olan sağlık, artık gıda güvenliği ve hijyeni ile ilgili bu artan sorunlarla ilişkili ve tüketicilerin %67'si sağlıklı olmanın güvenli olduğu konusunda hemfikir.

Bunu özellikle Çin'deki verilerde görüyoruz. Yanıt verenlerin %80'i sağlıklı yiyecekleri besleyici yiyecekler yerine güvenli yiyeceklerle bağdaştırıyor ve çarpıcı bir oran olan %88'i sağlıklı olmanın bir yolu olarak egzersiz yerine "doğru beslenmeye" öncelik verdiğini belirtiyor.

Küresel nüfusun üçte ikisi gıda güvenliği konusunda endişesini dile getiriyor

Gıda güvenliğine olan bu artan ilgi, tüketicilerin yiyecek ve içecek şirketlerinden beklentilerine yansıyor. Artık "gıda güvenliğini iyileştirmenin" üreticilerin bir numaralı önceliği olması gerektiğine inanıyorlar ve bunu hemen ardından "sürdürülebilir paketleme kullanma" ve "gıda israfını sınırlandırma" takip ediyor. Tüketicilerin yarısından fazlası (%58), markaların COVID-19 kriziyle ilgili olarak topluma karşı bir sorumluluğu olduğunu düşünüyor.

Çoğu, artık yiyeceklerinin işlenmesi, taşınması ve hazırlanmasında kullanılan hijyen ve sanitasyon prosedürleri hakkında iki kez düşünüyor. Sosyal medya araştırmamız, özellikle pandeminin başlangıcında, gıda prosesi ve paketleme yoluyla virüs bulaşmasını sınırlama konusunda tüketici endişelerinin yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Bu süre zarfında, tüketicilerin gerginlik yaşaması, aşırı temkinli davranışlara neden olan yanlış bilgi yaygınlığından kaynaklandı ve yüksek seviyede bilgi paylaşımı ve bilgi arama içeriği söz konusuydu.

Tüketiciler genel olarak gıda güvenliğinin kontrol edemedikleri yönlerinden çok daha fazla şüphe duyuyor. Ürünlerin mağazalarda veya pazarlarda (%43) nasıl saklandığı, ayrıca endüstriyel üretim (%36), paketleme (%36) ve dış tedarik (%34) ile ilgili özel endişeler var. Tüketicilerin üçte biri (%34), bir ürünün uzun dönemde sağlıkları üzerindeki etkisine ilişkin endişelerinden dolayı daha az güveniyor. Daha genç yaş grupları, ürünlerin nasıl paketlendiğinden ve bunların uzun dönemde sağlık üzerindeki etkisinden dolayı önemli ölçüde daha az güveniyor. Ayrıca yiyeceklerin evde hazırlanması/saklanması konusunda da güven duymuyorlar, bu da belki yiyecek bilgilerine daha yaşlı gruplardan daha az güvendiklerini gösteriyor.

Pandemi sonrasına bakıldığında, dünya nüfusunun %70'i daha fazla gıda üretimini gerektirecek şekilde 2050 yılına kadar 9,1 milyara ulaşacağı tahmin edildiğinden, gıda güvenliği ve erişilebilirliğine odaklanmanın artmaya devam etmesi olasıdır.

Paketlemenin rolü

Tüketiciler, paketlemede kendileri için neyin temel nitelikte olduğu sorulduğunda, gıda güvenliğini sağlamanın ana amaç olduğunu belirtiyor. Özellikle, paketlemenin ürünün kirlenmeden arındırılmış olmasını (%71) ve iyi korunmasının (% 70) sağlanması gerektiğine inanıyorlar. Gerçekten de, tüketiciler tarafından en önemli olarak değerlendirilen ilk altı paketleme özelliğinin tümü, içeriği daha uzun süre korumak ve hijyen sağlamakla birlikte gıda güvenliğiyle ilgilidir. En önemli çevresel özellik olan geri dönüştürülebilirlik %41 ile yedinci sıradadır.

Ayrıca, gıda güvenliğini etkileyen çevre dostu paketleme yenilikleri konusunda endişelenip endişelenmedikleri sorulduğunda, önemli bir kısmı (yeniliğe bağlı olarak %36 ile %41 arasında) endişeleneceklerini söyledi. Bu genel bir sorun olacak gibi görünmektedir ve tüketicilerin yenilikler arasındaki farklılıkları tartması zordur.

Tüketiciler bir pakette en çok neye değer verir?

Yine bu, yüksek puan verdikleri diğer faktörlerle karşılaştırıldığında bile gıda güvenliğinin tartışılmaz olduğunun altını çizerek, tüketicilerin gıda ve çevre arasında karşılaştıkları ikilemle başa çıkmalarına yardımcı olan yenilikçi paketleme çözümlerine yönelik bir istek olduğunu gösteriyor.

Son kullanma tarihi, gıda güvenliğinin hayati bir işareti olarak kabul ediliyor ve %67'si, bu tarih geçtikten sonra bir ürünün tüketilmesinin güvenli olmayabileceğini düşünüyor (ürünün kötü kokmasının (%70) hemen altında). Bu, sonraki içgörüde göreceğimiz gibi gıda israfı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Genel olarak, bir kapak tüketiciler için önemlidir. Tüketicilerin yarısı bir üründe kapak varsa kendilerini güvende hissettiklerini söylüyor. Dahası, %58'i bir paketin açıldıktan sonra tamamen kapalı tutulmasının yiyecekleri güvende tutmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu da yeniden sızdırmazlığı sağlanan/tekrar kapanabilir bir kapağın önemini gösteriyor.

Gıda güvenliği ile bir kapağın varlığı arasındaki güçlü ilişki, sosyal medya araştırmamızda da belirtiliyor: Çoğu konuşma, yiyecek ve içecek ürünlerinin güvenliğine olan güveni aşılamaya yardımcı olan paketleme sızdırmazlığıyla sağlanan duyusal bir unsuru işaret ediyor. Ayrıca beklenen sızdırmazlığın olmamasının insanları bir ürünün sahte olabileceğini düşünmeye sevk ettiği durumlar da tespit ettik.

Yine, genç grupların bilinmeyen markalara, ambalajsız ürünlere karşı daha duyarlı olması, yakın bir son kullanma tarihi ve üretim süreçleri hakkında bilgi eksikliği gibi demografik farklılıklar söz konusudur. Yaşlı tüketiciler ürünün kötü kokmasına, bulanık görünmesine, kapağın sağlam olmamasına/kırık olmasına karşı daha hassas. Bu da güvenilir bir marka tarafından verilen bilgilere veya güvenceye inanmak yerine ürün güvenliğini kendileri için kontrol etmeye ve ölçmeye daha hazır olduklarını düşündürüyor.

Vaka çalışması: KARA, Endonezya

KARA paketlenmiş Hindistan cevizi kreması

COVID-19 pandemisi, tüketici davranışlarında bazı önemli değişikliklere yol açtı. Evde yemek pişirmeye olan ilgi ve bununla birlikte kullanımı kolay sağlıklı malzemelere olan istek arttı.

Bunun Endonezya'daki önemli bir örneği, ulusal mutfakta uzun süredir temel bir içerik olan Hindistan cevizi kremasıdır. Endonezyalı tüketiciler geleneksel olarak Hindistan cevizini keserek, rendeleyerek ve sıkarak kendi ürünlerini yaparken, birçoğu çok daha uygun paketlenmiş çeşide yöneliyor. Bu, pandeminin hızlandırdığı bir eğilim.

Tetra Pak ile Endonezya'nın en iyi Hindistan cevizi markalarından biri olan KARA, tüketicilerin ürünü daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için özellikle pandemi sırasında, paketlenmiş Hindistan cevizi kreması kullanarak tüketicilerle yapılan konuşmaları desteklemeye ve güçlendirmeye çalıştı.

Sonuçta, çevrimiçi konuşma ve yemek pişirme programlarını içeren çok kanallı bir kampanyanın yanı sıra tüketicileri KARA'nın paketlenmiş Hindistan cevizi kremasını kullanarak şampiyon tariflerini paylaşmaya davet eden bir ev yemekleri yarışması düzenlendi. Kampanya ayrıca yemek blogu yazarları ve şefler gibi influencer'ları da bir araya getirdi ve sosyal medya aracılığıyla UHT Hindistan cevizi kremasının koruyucu kullanılmadan nasıl hijyenik olarak hazırlandığını açıklayan bir video animasyonu paylaşıldı.

Sonraki görüşü okuyun: Şeffaflık ve güven her zamankinden daha önemli

İNDİRMELER

2020 Tetra Pak Endeksi, özet ve sonuçlar bilgi görseli

En iyi on çıkarım bilgi görseli