Çevreyle ilgili endişe hala çok güçlü

Pandeminin çevreyi küresel endişeler listesinde alt sıralara ittiği doğru olsa da, ekonomik konular da dahil olmak üzere her şeyin önünde olmaya devam ediyor. Benzer bir duyarlılığı 2020 Tüketici Çevre Eğilimleri Raporumuzda görüyoruz. Bu raporda tüm tüketicilerin %78'i çevre konusunda endişelendiğini ifade ediyor. Bu sayı, daha yüksek eğitim veya gelir seviyesine sahip olanlar, gençler ve genç aileleri olanlarda daha da yüksek.

Çevre ile ilgili ileriye dönük endişe özellikle güçlü kalmaya devam ediyor. Aslında, geçen yıla göre daha fazla tüketici (%67'ye karşı %66), alışkanlıklarımızı hızlı bir şekilde değiştirmezsek çevre felaketine doğru gideceğimize inanıyor.

Ayrıca neredeyse üçte ikisi (%63) pandemiden kaynaklanan kapanmaların, sürdürülmesini istedikleri çevresel iyileşmeler sağladığını söylüyor. Bu, değişim arzusu ve "yeniden daha iyi inşa etme" ahlakı ve girişimleri için fırsatlar sunuyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından Nisan ayında başlatılan ve Avrupa'nın COVID-19 sonrası ekonomi politikasının merkezine iklim değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı harekete geçmeyi amaçlayan bir girişim olan Avrupa Yeşil İyileşme İttifakı gibi örnekler zaten devam etmektedir. Eylül ayında, 150'den fazla Avrupalı iş adamı ve yatırımcı, COVID-19 pandemisinin etkileriyle mücadele ederken iklim açısından daha esnek ve yenileyici bir iyileşme sağlamak için AB ile çalışma konusundaki kararlılıklarını belirten açık bir mektup imzaladı. Mektup ayrıca, Avrupa Yeşil Anlaşması'nda sera gazı emisyonlarını (GHG) 2030'a kadar en az %55 oranında azaltma hedefini destekledi.

Tüm bunlar dikkate alındığında, gelişmekte olan ülkelerde, Hindistan, Nijerya ve Pakistan'daki tüketicilerin yaklaşık üçte birine denk gelen ve çevre hakkında yapılan yaygaralardan bıktıklarını söyleyen önemli bir destekçi topluluğunun olması dikkate değer.

Vaka çalışması: do bem, Brezilya

do bem, paketleme atıklarını insanların yaşamlarında fark yaratabilecek ürünlere dönüştürmeyi hedefliyor

do bem'in Pazarlama Müdürü Tiago Schmidt'e göre Brezilyalı içecek şirketi do bem, Bagaço projesiyle "atıkları insanların yaşamlarında fark yaratabilecek ürünlere dönüştürmek" için yola çıkıyor.

Proje; çaylar, Hindistan cevizi suyu ve çocuklara yönelik meyve suları dahil sağlıklı içecek çeşitleri için kullanılan Tetra Pak® paketlerinin %100'ünün geri dönüşümü desteklemek üzere bir dizi sosyal girişimde ikincil paketleme veya kullanılabilen ürünler şeklinde geri dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

do bem, projeyi başlatmak için geri dönüştürülmüş malzemelerden bisiklet yapımında öncü olan Brezilyalı şirket Muzzicycles ile 8.000 karton kutuyu 20 markalı bisiklete dönüştürmek için ortaklık kurdu. Bu bisikletler Rio de Janeiro'daki çeşitli STK'lere bağışlandı.

Gelecekteki girişimler arasında düşük gelirli insanlar için gözlük, ev ve çatı kiremitleri (STK'ler Ecolar ve TETO ile ortaklık halinde) ve mobilya ürünleri yer alıyor. Hedef, yılda 1.000 ton paketleme atığından yararlanmaktır.

Sonraki görüşü okuyun: Sürdürülebilir paketleme önemlidir

İNDİRMELER

2020 Tetra Pak Endeksi, özet ve sonuçlar bilgi görseli

En iyi on çıkarım bilgi görseli