Yenilenebilir polimerler neden önemlidir?

Yiyecek ve içecek paketlemede kullanılan polimerler, şeker kamışı gibi bitki bazlı malzemelerden elde edilebilir ve sorumlu bir şekilde tedarik edildiği takdirde yenilenebilir. Bu durumda, fosil yakıtlardan elde edilen plastikler gibi geleneksel ambalaj malzemelerine kıyasla, paketlemenin iklim değişikliği üzerindeki etkisi azaltılabilir1.

Orman manzarası

Bitki bazlı polimerlerde öncülük

2015 yılında tümüyle bitki bazlı yenilenebilir malzemelerden (karton ve bitki bazlı polimerler) üretilen bir paketi piyasaya süren ilk şirket olduk: Tetra Rex® Bitki Bazlı. Bu gelişmeyi sürdürdük ve 2022'de 2021 yılına kıyasla %24 daha fazla paket (8,8 milyar) ve %12 daha fazla bitki bazlı plastikten üretilmiş kapak (11,9 milyar) satışı yaptık.2 2022'de kullanılan bitki bazlı plastik miktarı, fosil bazlı plastiğe kıyasla 131 kilo ton CO2 tasarrufuna eş değerdir.3


Bugün tüm bitki bazlı polimerlerimiz Bonsucro sertifikalıdır ve yiyecek ve içecek paketlememizde bitki bazlı polimerler kullanmaya başlayarak sınırlı kaynakların tükenmesini sınırlamayı ve iklim değişikliği riskini azaltmayı hedefliyoruz. Tetra Pak Sertifika Kodumuz PBN-BSC-ChoC-012970'tir. Sertifikanın bir kopyasını buradan indirebilirsiniz.

karton ambalajlar

2022: Carbon Trust tarafından karbon nötr etiketleme

Halihazırda bitki bazlı paketleme ve kapak kullanan müşterilerimiz, paketlerini Carbon Trust™ tarafından karbon nötr olarak sertifikalandırma seçeneğine sahip olabiliyorlar. Karbon nötr sertifikasının temeli "önce azalt, sonra dengele" ilkesine dayanıyor. Bu, Tetra Pak'ın sertifikasyon için yalnızca bitki bazlı polimerlere sahip paketlemeyi dahil ettiği anlamına geliyor. Ardından, paketin kalan emisyonlarını telafi etmek için karbon kredileri temin ediyoruz. Bu krediler, dünya genelinde Altın Standart sertifikalı iklim projelerine fon sağlıyor.
 

Carbon Trust™, bitki bazlı paketlememizin ve kapaklarımızın karbon ayak izini onayladı ve karbon yönetimi planımızı göz önünde bulundurarak bu paketleme çözümlerini, uluslararası tanınırlığa sahip olan PAS2060 standardına uyumlu şekilde karbon nötr olarak sertifikalandırdı. Nitelikli açıklama beyanı (QES) belgelerimiz, Carbon Trust sertifikalı paketlerin emisyonlarını nasıl ölçtüğümüzü, azalttığımızı ve dengelediğimizi gösteriyor; ayrıca sertifikasyon yazısı ve dengeleme belgelerini de içeriyor. Karbon nötr sertifikalı paketleme çözümlerimiz için QES, buradan görüntülenebilir.

İşlenmemiş polimerler yerine sertifikalı geri dönüştürülmüş polimerler kullanmak

Geri dönüştürülmüş malzemelerin daha fazla kullanılmasına yönelik hedeflerimizi karşılamaya yardımcı olması için paketlememizde Sürdürülebilir Biyomalzemeler Yuvarlak Masası (RSB) ve Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (ISCC) sertifikalı geri dönüştürülmüş polimerleri4 kullanmaya başladık.

RSB logo

Sürdürülebilir Biyomalzemelerle İlgili Yuvarlak Masa Toplantısı (RSB)

2020'den bu yana, Avrupa'daki üretim tesislerimizden ikisi, sertifikalı geri dönüştürülmüş polimerlerle ambalaj malzemesi ve ek malzemeler üretmek üzere RSB tarafından onaylanmış bulunuyor. Sertifikasyon gerekliliklerine uygun olarak, bu plastikler geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülmemiş malzemelerin bir karışımından üretiliyor ve ilgili geri dönüştürülmüş malzeme hacmi Tetra Pak tedarik zincirinin tamamında izleniyor.

ISCC logo

Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (ISCC)


Ayrıca Meksika'daki ambalaj malzemesi fabrikamız ve ek malzeme fabrikamız, ISCC PLUS sistemi sertifikasına sahip bulunuyor. 2022 yılında, Avrupa'daki bazı üretim tesislerimiz için de ISCC PLUS sertifikalandırma sürecini başlattık.

Dünyanın geri dönüştürülmüş polimerlerden üretilen ilk kapağı4

Savencia Fromage & Dairy'nin bir alt kuruluşu olan Elvir ile iş birliği yapan Tetra Pak, yiyecek ve içecek sektöründe sertifikalı geri dönüştürülmüş polimerler kullanılan bir kapağı piyasaya süren ilk karton ambalaj üreticisi oldu

Bitki bazlı ve sertifikalı geri dönüştürülmüş polimerler için stratejik amaçlarımız ve 2030 hedeflerimiz

Tüm satın alma kategorilerimiz için geçerli olan sorumlu dış tedarik gerekliliklerine ek olarak, bitki bazlı ve sertifikalı geri dönüştürülmüş polimerlerin tedariki de dahil olmak üzere, her yıl paketlememiz için tedarik ettiğimiz 3,1 milyon ton temel malzemenin tedarikçileri için daha da katı kurallarımız bulunuyor:


• Ham maddelerimiz için tam izlenebilirlik5
• Ormansızlaşmaya yol açmayan malzeme üretimi
• Biyolojik çeşitliliği, yeniden ağaçlandırmayı ve rejenerasyonu teşvik etmek
• Yenilenebilir polimerler ve ham maddelerinin güvenilir sürdürülebilirlik sertifikası ile üçüncü taraflarca doğrulanması


• 2022 yılında, özellikle yenilenebilir polimerlerin dış tedariki için geçerli olan gerekliliklerimizi özetleyen, yenilebilir polimerlerin sorumlu şekilde tedarik edilmesine yönelik bir Prosedür yayımladık. Tüm yenilenebilir polimer tedarikçilerinin belirtilen prosedüre ve yenilenebilir polimerlerin sürdürülebilir tedarikine yönelik taahhütlere uymalarını bekliyoruz.

Sorumlu bir şekilde tedarik edilen malzemeler

A tree seen from frog perspective

Karton

Ortalama olarak, içecek kartonlarımızın karton içeriği %70'ten fazladır. Karton, sorumlu şekilde tedarik edildiğinde cam, plastik ve metal paketlere göre daha düşük karbon ayak izine sahip olabilen, yenilenebilir bir kaynaktır.

close-up of an aluminum roll

Alüminyum

Saç telinden daha ince olan alüminyum folyo katman, oksidasyonu ve ışığın yol açtığı zararı önleyip soğutma olmadan gıdaların raf ömrünü uzatarak gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor.

İlgili bağlantılar

Şeker kamışı ve kapaklar

Sürdürülebilir bir gelecek için sorumlu tedarik

Önemli tedarikçilerimizle güven ve karşılıklı fayda ilkesi üzerine kurulmuş uzun vadeli ilişkilerimizin, devam eden başarımız ve sorumlu dış tedarik açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz.

2023 Mali Yılı Tetra Pak Sürdürülebilirlik Raporu Ön Kapağı

Tetra Pak Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporumuz, sektörümüzün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak için dünya genelinde nasıl iş birliği yaptığımızın kapsamlı bir tablosunu ortaya koyuyor.

Yeşil alan

Biyolojik çeşitlilik ve doğa

Türlerin yok olması, ormansızlaşma ve emisyonlarla mücadele etmek için biyolojik çeşitliliği ve sürdürülebilirliği nasıl savunduğumuzu keşfedin. Biyolojik çeşitliliği koruma yolculuğumuza katılın.

1"Geleneksel ambalaj malzemesi" ile içecekler ve sıvı gıdalar için diğer bazı paketleme alternatiflerini karşılaştırıyoruz. Bu, Kullanım Süresi Değerlendirmesi'ne dayanıyor. https://www.tetrapak.com/sustainability/measuring-and-reporting/life-cycle-assessment adresinden Kullanım Süresi Değerlendirmeleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz

2Hacimlere Brezilya'da satılan Blend in BIO (BiB) dahil değildir. BiB, %75 Düşük Yoğunluklu Polietilen ve %25 bitki bazlı Düşük Yoğunluklu Polietilen karışımıdır.

32022'de satın alınan 72,7 kilo ton bitki bazlı plastik dikkate alınarak yapılan iklimle ilgili şirket içi hesaplamalara (hacim x emisyon faktörü) dayanır. Kaçınılan emisyon rakamını hesaplamak üzere, Braskem tarafından oluşturulan ve genel kullanıma açık olan kullanım süresi değerlendirmesiyle bitki bazlı polimerler için emisyon faktörünü kullandık. Kaynak: https://www.braskem.com.br/acv-studies

4"Sertifikalı geri dönüştürülmüş polimer", maliyetine geleneksel mekanik yollarla geri dönüştürülemeyen plastik atıkların toplanması, ayrıştırılması, temizlenmesi ve işlenmesi için finansman sağlamaya yönelik bir değerin dahil edildiği bir plastiktir. Üçüncü taraf sertifikasyonu, gerekli miktarda plastik atığın, yeni plastiklerin üretimi için ham maddeye geri dönüştürüldüğünü doğrular.

5İzlenebilirlik kavramı, bir ürünün, üretimi için kullanılan ham maddelerin tedarikinden ürün son tüketiciye ulaşana kadar üretim, proses ve dağıtım aşamaları boyunca izlenmesi anlamına gelir.