Karton

Kartonu sorumlu bir şekilde tedarik ederek1 ormanları korumaya yardım etmek

İçecek kartonlarımız, ortalama olarak %70 karton içeriğine sahip bulunuyor ve sorumlu bir şekilde tedarik edilmiş yenilenebilir malzeme olan kartondan üretiliyor. Kullandığımız kartonlar, FSC™ sertifikalı ormanlar ve diğer denetlenen kaynaklardan temin ediliyor.

Sorumlu bir şekilde tedarik edilen kartonlar neden önemlidir?

Yalnızca daha az plastik kullanıp daha fazla karton kullanmak, 1,5 derece hedefiyle uyumlu olarak karbon emisyonlarını düşürmek için yeterli olmuyor. Tüm dünyadaki ağaç temelli malzemelere bağımlılık, ormanların bozulması ve ormansızlaşma riskini artırıyor. Ormansızlaşma, doğa kaybında önemli bir itici güç oluşturuyor. Bu nedenle Forest Stewardship Council™'den (FSC™) yararlanarak yalnızca sorumlu bir şekilde yönetilen ve ormansızlaşmaya neden olmayan 1 alanlardan dış tedarik yapmayı taahhüt ediyoruz.

Kurbağanın bakış açısından görünen bir ağaç

Sorumluluk bilinciyle yönetilen ormanlardan elde edilen kartonları kullanmak

Kartonumuzun tümü Forest Stewardship Council™ (FSC™)2 sertifikalı ormanlardan ve diğer denetlenen kaynaklardan elde edilen ağaçlardan geliyor. Kartonumuzda, FSC Orman Yönetimi sertifikalı ormanlardan (en az %70) ve FSC tarafından denetlenen ahşaptan3 elde edilen malzeme karışımına olanak tanıyan bir FSC Mix etiketi kullanıyoruz. Denetlenen ahşap FSC™ sertifikalı ormanlardan tedarik edilmese dahi kabul edilemez kaynaklardan malzeme elde etme riskini azaltıyor.


Sorumluluğa giden yolun izini sürmek

Kartonu üreten proses tesislerine kadar tam izlenebilirliği koruyoruz. Tüm tedarikçilerimiz ve tesislerimiz, paketlerimizdeki kartonun FSC™ sertifikalı ormanlardan ve diğer denetlenen kaynaklardan geldiğini garantileyen FSC™ Gözetim Zinciri (CoC) sertifikasına sahipler.

 

Tedarikçilerimizin bize tedarik edilen kartondaki ağaç lifinin elde edildiği ağaç türlerini, sertifika durumunu, ülkeyi ve elde edildiği bölgeyi yıllık olarak bildirmesi gerekiyor. 

CDP'nin Ormanlar A Listesi'nde gururla yer alıyoruz

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) yatırımcılar, şirketler, şehirler, eyaletler ve bölgelere çevresel etkileri yönetmek için küresel bir saydamlık sistemi uygulayan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir yardım kuruluşudur. 2022'de, kereste dış tedariki ve üretimiyle ilgili riskleri yönetme ve azaltmadaki çalışmamız ile son Ormanlar A Listesi listesine üst üste yedinci kez girdik. 2022 İklim Değişikliği A Listesi'ne de dâhil olduk.

 

CDP'nin Ormanlar A Listesi puanlama yöntemi hakkında buradandaha fazla bilgi edinin.

 

Ormansızlaşmayla mücadelede "en iyi uygulama" niteliğindeki eylemimiz ile tanınıyoruz

CDP tarafından 2023'te ormansızlaşmayla mücadelede "en iyi uygulama" niteliğindeki eylemi ile tanınan yalnızca dört "öncü" şirketten biri olmaktan gurur duyuyoruz. 

Sorumlu bir şekilde tedarik edilen malzemeler

The view of a forest

Polimerler

Kağıt bazlı karton ambalajlarımız bitki bazlı polimer katmanlar, kapaklar ve pipetlerle geliyor. Sorumlu bir şekilde tedarik edildiğinde, bitki bazlı polimerler yenilenebilir malzeme niteliği taşıyor.

close-up of an aluminum roll

Alüminyum

Saç telinden daha ince olan alüminyum folyo katman, oksidasyonu ve ışığın yol açtığı zararı önleyip soğutma olmadan gıdaların raf ömrünü uzatarak gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor.

Kartona yönelik stratejik amaçlarımız ve 2030 hedeflerimiz


• Kartondaki ağaç lifinin 31 Aralık 2020'den sonra ormansızlaşma yaşanan alanlardan elde edilmemesi gerekiyor.4
• Tüm karton ambalajları güvenilir üçüncü taraf sertifikaya sahip ve uygun sınıflandırılmış bir şekilde sunmaya devam etmemiz gerekiyor.


• Kartonlarımızdaki ağaç lifinin tamamının, sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri uyarınca yönetilen ve güvenilir üçüncü taraf sertifikaya sahip5 ormanlardan gelmesi gerekiyor.
• Kartondaki ağaç lifinin tamamen izlenebilir olmasını sağlamamız gerekiyor.6

1Sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan ağaç lifi tedarik etmek, bizim iş yapma biçimimizdir. Bu, biyolojik çeşitliliğin, ekosistem işlevlerinin ve yüksek koruma değerlerinin (bkz. Bölüm 6'daki tanım) korunmasını ve insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamamızın yoludur.

2FSC'nin Tetra Pak için lisans kodu FSC™ C014047​'dir.

3Denetlenen kaynaklar, FSC tarafından kontrol edilen ahşaplardır. Bu ahşaplar, yasa dışı olarak elde edilmiş ağaçlar, geleneksel haklar veya insan hakları ihlal edilerek elde edilmiş ağaçlar, yüksek koruma değerlerinin yönetim faaliyetleri tarafından tehdit edildiği ormanlardan elde edilen ağaçlar, ormanlardan plantasyona ya da orman dışı kullanıma dönüştürülmekte olan alanlardan elde edilen ağaçlar ve genetiği değiştirilmiş ağaçların dikildiği ormanlardan elde edilen ağaçların dışındaki düşük riskli kaynaklardan elde edilir. Denetlenen ahşaplar FSC MIX sertifikalı ağaç liflerinin en fazla %30'unu oluşturabilir. Daha fazla bilgi için: https://fsc.org/en/fsc-mix-label-and-controlled-wood

4Ormansızlaşmayı sonlandırma tarihi olan 31 Aralık 2020, FSC Çözüm ve Restorasyon çerçevesi ile ormansızlaşmadan bağımsız ürünlere yönelik AB yönetmeliğiyle uyumlu olacak şekilde güncellenmiştir. Ormansızlaşma olmayan alanlar, şu gibi sebeplerden dolayı doğal orman kaybı yaşanmayan alanlardır: i) tarıma dönüştürme veya diğer orman dışı arazi kullanımı; ii) plantasyona dönüştürme; veya iii) şiddetli ve sürekli bozulma.

5Güvenilir sertifika programlarını ISEAL üyesi olanlar ve ISEAL İyi Uygulama Kurallarına uyanlar olarak tanımlıyoruz.

6Asgari olarak birincil işleyici seviyesine (ör. LPB değirmenine) kadar izlenebilir olarak tanımlanmıştır ancak gelecek yasal gereklilikler doğrultusunda orman yönetimi birimine kadar izlenmesi tercih edilir. Genel olarak izlenebilirlik kavramı, bir ürünün, üretimi için kullanılan ham maddelerin tedarikinden ürün son tüketiciye ulaşana kadar üretim, proses ve dağıtım aşamaları boyunca izlenmesi anlamına gelir.