Kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmak

Çeşitlilik ve kapsayıcılık (D&I) stratejimiz, Tetra Pak'ın dört bir yanından gelen 19 kadın ve erkekten oluşan temsili bir grup olan D&I Kurulumuz tarafından yönlendirilmektedir. D&I çalışmalarının artmasının işletme için aşağıdaki faydaları sağladığını belirtti:

 • Rekabetçi avantaj: Müşterimizin ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak perspektifleri olan, çeşitliliğe sahip bir ekip sunarak müşterimizin sunduğu değeri güçlendirmek
 • Yetenek avantajı: Yeteneğe erişimimizi artırarak performansımızı en üst düzeye çıkarmak, herkesin işe dahil olduğu ve en iyisini yaptığı bir ortam yaratmak  
 • Karar verme avantajı: Çeşitli perspektiflere ve deneyimlere sahip olmanın gücünü, yaratıcılığı ve performansı devreye sokmak için kullanmak; kendimizi farklı düşünüp davranmaya yöneltmek.

Bu iş önerisini dikkate alarak, saygılı ve kapsayıcı bir iş ortamını, şirket genelinde bağlılığı, çeşitlilik ve değere ilişkin diyaloğu ve çeşitliliği işletmemizi ve tüketicileri yansıtan bir organizasyonu ifade eden "gelecek için istediğimiz durum" olgusunu yarattık.

Gelecek için istediğimiz bu durumu gerçekleştirmemize yardımcı olmak için, çabalarımızı 2019'da aşağıdaki temel alanlara odakladık:

 • Farkındalığın ve becerilerin geliştirilmesi. 750 lidere kapsayıcı liderlik konusunda eğitim verdik ve tüm liderlerimize ulaşıldığından emin olmak için 2020 yılında buna devam edeceğiz. Bu eğitimlerden alınan geri bildirimler çok olumluydu.
 • D&I eylemlerini destekleme: Tüm iş organizasyonlarımız çeşitlilik ve kapsayıcılık (D&I) etrafında özel eylem planları oluşturdu. Bunların çoğu lider konumundaki kadınlar alanındaki boşlukları kapatmaya ve herkes için büyüme fırsatları sağlamaya odaklanıyor. Kümeler ve pazar şirketleri de artık belirli yerel sorunların ele alınmasını sağlamak için sistematik olarak D&I üzerine odaklanıyor.

D&I performansını ölçme

D&I'yi Çeşitlilik Paneli ve Kapsayıcılık Endeksimiz aracılığıyla ölçüyoruz. Çeşitlilik Panelimizde, cinsiyet çeşitliliğinde bazı olumlu eğilimler görüyoruz: Lider konumundaki kadın sayısının arttığını; işe alınan kadınların yüzdesinin yükseldiğini ve kadınların öğrenmeye katılımının yüksek olduğunu görmeye devam ediyoruz. Ayrıca yetenek havuzlarımızdaki kadın sayısının yavaşça arttığını gözlemliyoruz. Ancak, bilim alanlarındaki kadınların yetenek havuzu genellikle küçük kaldığından dolayı kademe atlamak için hala çalışmaya ihtiyaç var.

Çalışan Bağlılığı anketi sonuçlarına dayanan Kapsayıcılık Dizinimizde istediğimiz ilerlemeyi göremedik. Sorular ve yorumlar, daha saygılı bir ortam yaratmak için odağı artırmamız gereken alanları işaret ediyor. Sonuç olarak, ileride bu alanları ele almak için altı eylem belirledik.

 1. KPI'ları izleme ve boşlukların kapanmasını destekleme
 2. Kapsayıcılık konusunda iletişim kurma ve etkileşime girme
 3. Kapsayıcı beceriler ve davranışlar oluşturma
 4. Büyüme ve gelişme fırsatlarını genişletme
 5. Çeşitli dış yetenekleri çekme
 6. Gerektiği şekilde yerel odağı koruma