Sorumlu dış tedarik; daha geleneksel kalemler olan maliyet, kalite ve teslimat süresinin ötesinde, ne satın aldığımıza bakmayı içerir. Bu, tedarik zinciri faaliyetlerimizin stratejik hedeflerinden biridir ve tüm satın alma kategorilerinden ve bölgesel gruplardan ürün ve hizmet dış tedariki sağlarken etik kuralları, çalışma haklarını ve çevresel sorunları dikkate aldığımız anlamına gelir.

Arazi restorasyonu

Araucaria Koruma Programı, Brezilya'daki Atlantik Ormanı'nın bozulmuş kırsal alanlarını yerli türler kullanarak restore etmeye odaklanan ve bölgedeki hem yerel topluluklara hem de flora ve faunaya fayda sağlayan ilk arazi restorasyon girişimimizdir

Yaklaşımımız

Dünya çapında binlerce tedarikçisi bulunan küresel bir şirket olarak, sorumlu dış tedarik uygulamalarını teşvik etme fırsatımız var. Hedefimiz, olumsuz etkileri en aza indirmek ve tedarik zincirimizi oluşturan işletmelere, insanlara ve topluluklara olumlu bir katkıda bulunmaktır. Bunun yapılacak en doğru şey olduğuna ve aynı zamanda müşterilerimizin ve tüketicilerin tercih ettiği paketleme tedarikçisi olmayı sürdürmemiz açısından da büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Düşük karbonlu hammaddeler

Hedefimiz, tüm paketlerimizi yüzde 100 yenilenebilir malzemeden üretmektir. Bitki bazlı malzemelerden üretilen kartonlarımız, şimdiden fosil veya mineral kaynaklardan yapılan paketlere göre önemli ölçüde daha düşük bir iklim etkisine sahiptir. Örneğin bir Tetra Recart gıda paketinin ömür boyu karbon etkisi, çelik veya cam eşdeğerinden beş kat daha azdır. Yenilenebilir malzemeler sayesinde, ürünler olumlu çevresel, ekonomik ve sosyal etkilere de sahip olabilir; yaşam döngüleri boyunca karbonu yakalamanın yanı sıra emisyonları azaltabilir ve sürdürülebilir toprak kullanımını ve biyolojik çeşitliliği teşvik edebilir.


Düşük karbonlu döngüsel ekonomideki bitki bazlı malzemelerin rolü hakkında Ellen MacArthur Vakfı web sitesinden daha fazla bilgi edinin:

Karton

Ortalama olarak, bir Tetra Pak kutusunun yüzde 70'inden fazlası kartondur. Herhangi bir ormanı işletmediğimiz veya mülkiyetimizde bulundurmadığımız halde, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etmek için satın alma gücümüzü kullanıyoruz.

Polimerler

Nemin içeri girmesini ya da dışarı çıkmasını önlemek ve ambalajın içindekini taze tutmak için her Tetra Pak paketinde ince polimer veya plastik katmanlar bulunur. Plastik aynı zamanda başlıklar, kapaklar ve pipetler üretmek için de kullanılır. Uzun vadeli isteğimiz, petrol bazlı plastiklerin yerine, yenilenebilir alternatiflerden üretilmiş pastörize ve uzun ömürlü paketler sunabilmektir.

Alüminyum

Aseptik kartonlarımızın içindeki, bir insan saçından sekiz kat daha ince bir alüminyum katmanı, çabuk bozulabilir gıdayı aylarca soğutmadan güvenle saklayarak, oksijen ve ışığa karşı önemli bir koruma sağlar. Çok ince olmasına rağmen, bu katmanı mümkün olduğunca inceltmek için ve bariyer görevi gören alternatif malzemeler bulmak için sürekli yenilik yapıyoruz.

Yenilenebilir malzemelerin payı

Ortalama olarak bir Tetra Pak kutusunun yüzde 70'inden fazlası kartondur. Bu, kapaklar ve kılıflarda bulunan bitki bazlı polimerler ile birlikte, bir pakette yenilenebilir kaynaklardan gelen malzemelerin payını önemli ölçüde arttırır. Bu pay, her iki malzemenin ağırlığının toplanması ve paketin ağırlığına bölünmesiyle belirlenir.


Baskı mürekkebi ve kapağa renk veren pigment gibi katkı maddeleri, paket ağırlığının küçük bir kısmını (genellikle <%1) oluşturur ve yenilenebilir malzemenin payının hesaplanmasında dikkate alınmaz.


Sürekli yeniden yetiştirilebilen doğal kaynaklar olarak tanımlanan, ağaçlardan elde edilen ağaç lifi veya şeker kamışından elde edilen biyolojik bazlı plastik gibi yenilenebilir malzemelerin kullanımı, kaynak kıtlığının azaltılmasında ve iklim değişikliğinin hafifletilmesinde önemli bir rol oynar.

düzleştirilmiş karton yığını