Kenya'lı okul çocuklarına takviyeli Süper Yulaf Lapası sağlamaya yönelik iş ortaklığı

Zorluk/hikaye: ASAL bölgesinde yetersiz beslenme ve okula yetersiz devamlılık

Kenya'daki nüfusun %36'sı, ülkedeki tüm arazilerin %80'ini oluşturan kurak ve yarı kurak arazilerde (ASAL) yaşıyor. Bu bölgede yaşayan 15 milyon insanda, yetersiz beslenmenin ülke genelindeki ortalamaya (%29) kıyasla %65 oranında olması, gıda güvenliği ve beslenmenin yükünü açıkça ortaya koyuyor. ASAL bölgesinde ayrıca okula devam etmeyen çok sayıda çocuk bulunuyor. Kenya Nüfus ve Konut Sayımı'na (KPHC) göre ülkede okula kayıt oranı %85 ve okula devam eden çocuk sayısı 18,3 milyon. Okula devam etmeyen 2,4 milyon çocuğun %90'ı ise ASAL bölgesinde yaşıyor. 

Eğitim Bakanlığına bağlı yarı otonom bir hükümet kurumu olarak kurulan Kenya Ulusal Göçebe Eğitim Konseyi (NACONEK) kayıt dışı yerleşimlerin bulunduğu ve yüksek yoksulluk oranlarının yaşandığı bölgelerdeki çocukların eğitime erişimini, eğitimlerini sürdürmelerini ve eğitimlerini tamamlamalarını sağlamakla görevli. NACONEK ve UNICEF tarafından yapılan bir anket, okul beslenmesinin çocukları okullara geri getirmek ve gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili sorunları ele almak için büyük önem taşıdığını ortaya koydu. Ancak bu bölgedeki okullar, soğutma, içme suyu, elektrik ve lojistik eksikliği gibi birçok altyapı sorunuyla karşı karşıya kalıyor ve bu da güvenli beslenmeye erişimi bir sorun haline getiriyor.

Girişim: Güvenli beslenmeye erişimi güvence altına almak amacıyla içmeye hazır yulaf lapasının sunulması

Önemli eylemlerden biri olan "Eğitim Programı İçin Yulaf Lapası, NACONEK tarafından uygulandı.
Gıda güvenliği ve okullarda güvenli beslenmeye erişim sorunlarının ele alınması amacıyla Tetra Pak, Tetra Pak Gelişim İçin Gıda, Ingredion, DSM ve müşterimiz Jetlak Foods Limited arasında okul çocukları için içmeye hazır sıvı bir tahıl bazlı “Süper Yulaf Lapası”nın geliştirilmesine yönelik bir iş ortaklığı kuruldu.
Ürün, mısır, soya, sorgum ve tatlı patates gibi yerel olarak yetiştirilmiş iklime dirençli ürünlere verilen önem doğrultusunda, yerel kaynaklardan temin edilen ekinlerle üretildi. A, C, E vitaminleri, kalsiyum, çinko ve demir gibi 15 mikro besin ile takviye edildi.

Super porridge in Tetra Brik Aseptic carton package

Tetra Brik Aseptik karton ambalajda içmeye hazır, sıvı, tahıl bazlı "Süper Yulaf Lapası". Ürün, yerel olarak temin edilen ekinler kullanılarak üretildi ve A, C, E vitaminleri, kalsiyum, çinko ve demir gibi 15 mikro besinle takviye edildi.

School children in Kenya

Kenya'daki okul çocukları ile "Süper Yulaf Lapası"

Ingredion, Kenya'daki ürün geliştirme merkezinde doku oluşturma ve stabilizasyon çözümleri, formülasyon ve masaüstü ürün geliştirme konusundaki uzmanlığı ve teknolojisiyle destek veriyor. Royal DSM, yerel beslenme eksikliklerine göre vitamin ve mikro besin eklemeye yönelik olarak takviye konusundaki uzmanlığını sunuyor.
Okullara ürünü güvenle dağıtmak üzere seçilen paket 250 ml'lik Tetra Brik Aseptik® oldu. Birden fazla prototip hazırlandı ve okul çağındaki çocuklarla gerçekleştirilen kabul testlerinde kabul edilebilirlik oranı %88 oldu.  

Tetra Pak Gelişim için Gıda, şu anda üç bölgede 5.000 çocuğa ulaşan pilot programın uygulanmasını destekledi. Okula devam, kayıt ve sağlıktaki iyileşmeyi ölçmek için bir dizi temel veri toplandı. NACONEK tarafından hedeflenen pilot okullarda çocukların boyu, kilosu ve kol çevresi ölçüldü. Yulaf lapasının tüketilmesinden sonra boş karton ambalajların toplanıp Nairobi'deki bir geri dönüşüm tesisine gönderilerek okul malzemesi ve sıra gibi eşyalara dönüştürülmesi planlandı.

Medical exam of school children
School boy putting Tetra Pak carton in recycling bin

Değer: Çocukların sağlığının ve okul devamlılığının iyileştirilmesi ve istihdam yaratılması

Düzenli beslenme, çocukların sağlık durumlarını iyileştirirken okula gitmeleri için bir teşvik oluşturacak ve okuma yazma bilmeyenlerin oranını azaltacaktır. Genellikle okuldaki yemekler de alınan tek beslenme kaynağını oluşturur. Bu program ayrıca, ürünün ana bileşenleri olan mısır, soya, sorgum ve tatlı patatese yönelik dört yerel tarım değer zincirinin geliştirilmesine de yardımcı olacak.

Eğitim, üretim, toplama, işleme, depolama, nakliye lojistiği, pazarlama ve tüketimdeki gelişmeyle, değer zincirleri genelinde gençler için 5.000 iş fırsatı ortaya çıkacak ve yulaf lapası için tahıl üreterek istikrarlı ve güvenli bir gelir elde edecek olan 12.000 küçük çiftçinin yoksullukla mücadelesinde sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması sağlanacak.

"Bu Okul Beslenme Programı'nın bir parçası olmak bizim için büyük değer taşıyor. Tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak Ingredion için oldukça önemli. Çocukların Nairobi, Kenya'daki fikir laboratuvarımızda geliştirilen Süper Yulaf Lapası'nın hem dokusunu hem de tadını beğenmesi bizi mutlu ediyor. Sonuçta tadı iyi olmazsa çocuklar bu içeceği ne kadar besleyici olursa olsun içmez" diye açıklıyor Afrika ve Orta Doğu İş Yöneticisi Kennedy Ouma.
Afrika Bölgesi Başkanı Amar Ali de "NACONEK'in ASAL bölgesinde yaşayan okul çağındaki çocuklara ihtiyaç duydukları besinleri sağlamasını desteklerken ortak değerleri paylaşıyor; besin takviyesi ve beslenme alanındaki uzmanlık ve bilgilerimizle destek olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." diyor.

Geleceğe bakış

Bu girişim şu anda okula devam etmeyen 455.000 okul çağındaki çocuğu okula kaydolmak üzere teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu program 2026 itibarıyla okuma yazma bilmeyenlerin oranını %30, yetersiz beslenme oranını %50 ve açlık endeksini %25 azaltmayı da hedefliyor.

İş ortakları, çocuklara ürün çeşitliliği sağlamak amacıyla meyve aromalı çeşitler de dahil olmak üzere yeni formüller geliştirmeye çoktan başladı.  Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve ilgili paydaşlarımızla birlikte Süper Yulaf Lapası konseptinin bölgedeki diğer ülkelere de tanıtılması amaçlanıyor.  Ayrıca iş birliği yaparak çalışmayı taahhüt ediyor ve çocukların güvenli beslenmeye erişimini artırmayı amaçlıyoruz.