Özet ve sonuçlar

 

01 | Çevre ve sağlık, günümüzün tüketicilerinin en önemli kaygısıdır ve bu kaygı, bu sırayla ortaya çıkmaktadır. Küresel tüketici araştırma çalışmamıza katılanların üçte ikisi çevresel felakete yöneldiğimize inanıyor. Aynı oran, zihinsel ve fiziksel sağlığın toplum için de büyük bir endişe olduğuna inanıyor.

02 | Sağlık ve çevre, tarihsel olarak ayrı alanlar olarak ele alınmıştır. Ancak şimdi gittikçe daha fazla örtüşüyorlar. Neredeyse beş tüketiciden üçü sağlıklarının ve refahlarının çevre sorunlarından şiddetle etkilendiğini düşünüyor. Çevre ile ilgili daha endişeli oldukça, sağlık konusunda da daha bilinçli olmaktalar. Bir zamanların uzak, soyut olan endişeleri, tüketiciler kendilerini ve ailelerini etkileyen çevresel sorunları görmeye başladığında, daha somut, acil ve en önemlisi kişisel hale geldi.

03 | Gençler pozitif değişim için güçlü bir itici güçtür. Ebeveynlerinden daha sağlıklı ve uzun yaşamayı istiyorlar ve umuyorlar. Dolayısıyla yaşam tarzı seçimlerini de buna göre yapıyorlar. Sosyal medya kullanımları ve iklim değişikliğinin etkileri konusundaki kişisel deneyimleri de onları çevreye daha duyarlı davranmaya sevk ediyor. 

Koşan adam, modern yaşam tarzı

04 | Tüketiciler hem kendi sağlıkları hem de gezegenin sağlığı için 1 numaralı sorumluluğu taşıdıklarına inanıyor. Modern yaşam tarzlarının, özellikle yediğimiz ve içtiklerimizin, her ikisini de olumsuz yönde etkileyen bir döngüye yol açtığı yönünde artan bir inanç var (yukarıda görebilirsiniz). Birçoğu tüketim davranışını buna göre değiştirmek istemektedir ancak maliyet, bilgi eksikliği, ulaşılabilirliğin azlığı ve/veya seçeneklerin güvenilirliği ana engellerdir. Tüketicilerin bu engellerin üstesinden gelmesine ve daha sağlıklı, daha çevre dostu bir yaşam sürdürme konusundaki artan ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilecek markalar için ilginç bir fırsat var.

05 | Yiyecek ve içecek, sağlık ve çevrenin bir araya gelmesinde kilit bir yardımcıdır. Hem sağlık hem de çevresel nedenlerden dolayı 1 numaralı değişim arzusu, daha çevre dostu yiyecek ve içecek ürünlerini daha fazla tüketmektir. Özellikle, doğal/organik ürünler hassas noktadır. Kategoriler açısından, %100 meyve suyu, beyaz süt, ambalajlı su, Hindistan cevizi suyu ve bitki bazlı içecekler en çekici olanlardır.  

06 | Paketleme ve özellikle geri dönüştürülebilirlik çok önemlidir. Geri dönüşüm, artık çevreye duyarlı bir kişinin 1 numaralı özelliği olarak kabul ediliyor. Geri dönüştürülebilirlik, çevre dostu ürünlerle birleşmiş, ilk ilişki kurulan öğedir ve genel olarak bir yiyecek veya içecek ürününün en çekici üçüncü tanımlayıcısıdır. Dünya genelindeki beş tüketiciden yaklaşık dördü artık çevre dostu yiyecek ve içecek paketlemesi için daha fazla ödeme yapmaktan mutluyken, beşte ikisinden fazlası daha sağlıklı yiyecekler için daha fazla ödeme yapacaklarını söylüyor. 

Modern yaşam tarzı döngüsü

07 | Plastik karşıtı duyarlılık güçlüdür. Üç tüketiciden yaklaşık ikisi, çevre dostu bir kişinin plastikten uzak durduğuna inanıyor ve üçte biri önümüzdeki 12 ay içinde daha az plastik satın almayı ve kullanmayı planladığını söylüyor. 

08 | Araştırma analizimiz, sağlık ve çevre konusunda farkındalık/endişe ile ilgili farklı profillere sahip altı küresel tüketici segmentini ortaya koymaktadır. Her grubun kendine özgü inanç ve değerleri, değişim için itici güçleri ve tutkuları ve güvenilir bilgi kaynakları vardır. Bu, hedeflenen ürünler, mesaj ve daha fazlası için fırsatlar yaratır.

09 | İleriye giden en başarılı markalar, amaç gösterebilecek ve iyi hizmet ve ürünler sunmanın ötesinde topluma olumlu katkı yaptıklarını gösterebilecek olanlardır. Bununla birlikte, hem niceliksel hem de niteliksel küresel araştırmalarımız, sağlık ve çevre konusunda bir güven açığı ortaya koymaktadır. Dahası, markalar şu anda bu alandaki etkileyiciler listesinde oldukça alt sıralara inmiştir: Her on tüketiciden sadece biri bu konulardan herhangi biriyle ilgili markalardan tavsiye veya ilham almaktadır.

10 | Yiyecek ve içecek belki de sağlık ve çevrenin birleşmesi konusunda gelişen eğilimi gören ilk endüstridir. Markalara, her ikisini aynı anda ele alarak ve ileterek tüketicilerle güçlü, amaçlı, kişisel bir bağlantı kurma fırsatı verir.