Altı yeni segment

Sağlık ve çevre araştırma çalışmamız, önemli bir yeni tüketici bölümlemesi ortaya çıkarmıştır. Bu altı segmentin her biri, hem hedeflenen ürünler hem de mesajlaşma için net fırsatlar yaratan kendi inançlarına, değerlerine ve bilgi kaynaklarına ve değişim için kendi istek ve itici güçlerine sahiptir.

Sahilde koşucular

01 | Aktif Elçiler

Toplam küresel araştırma grubunun %8'ini oluşturan Aktif Elçiler, sağlık ve çevre ilgili tüm alanlarda yüksek bir bağlılığa sahiplerdir. Harekete geçmeye, sınırları zorlamaya ve başkalarını etkilemeye çok isteklilerdir: %80'i, arkadaşlarını görüşleriyle aktif olarak etkilemeye çalışırlar. Ayrıca, çevre sorunlarının sağlıklarını etkilediğine ve kişisel sağlıkları için yaptıkları satın alma seçimlerinin çevre üzerinde etkisi olduğuna inanmaları nedeniyle de en yüksek puanı alırlar.

Özel motivasyonlar: Hayvan sağlığı; gelecek nesiller.

Güvenilir kaynaklar: STK'lar, bilim insanları.

Onlara nasıl bir yaklaşım gösterilmeli: Onları etki unsuru olarak ve uzman gruplarının bir parçası olarak kullanın. Onlara daha fazla uzmanlık, haber ve bilgi sağlayın.

Guatemala'da plaj temizleyen çocuk

02 | Gezegen Dostları

Toplamın %14'ünü oluşturan Gezegen Dostları, çevre ile ilgili harekete geçmek konusunda bağlılık gösterirler ve isteklilerdir. Ayrıca sağlığın çoğu yönüne yüksek derecede bağlılık gösterirler, ancak engelleri aşma ve bu alanda yeni sınırları denemeye daha az eğilimlilerdir; sağlık, onlar için gönül rahatlığı ile ilgilidir. Başkalarını etkilemeye Aktif Elçilerden daha az meyillilerdir. Gezegen Dostları, çevre dostu paketleme için daha fazla para ödemeye hazır olduklarını ve aynı zamanda çevre dostu ürünler için de rahatlıktan fedakarlık edeceklerini söylüyor.

Özel motivasyonlar: Çevre üzerinde daha az olumsuz etki; gelecek nesiller.
Güvenilir kaynaklar: STK'lar, bilim insanları.
Onlara nasıl bir yaklaşım gösterilmeli: Gerçekleri duymak ve anlamak isterler. Kanal bakış açıları ve bilim insanlarından gelen araştırmalar.

Asya'da bir pazarda meyve alışverişi yapan kadın

03 | Sağlık Bilincine Sahip Olanlar

Toplamın %10'unu oluşturan Sağlık Bilincine Sahip Olanlar, çevre ile ilgili konuların yanı sıra, sağlık konusunda daha da çok bilinçlilerdir ve bağlılığa sahiplerdir. Yeni şeyler denemeye ve sağlıklı ürünler için daha fazla para ödemeye ve rahatlıktan fedakarlık etmeye hazırlardır. Özellikle sosyal medya ve forumlardan etkilenmiş olup rağbet görürler; sağlıklarını iyileştirmek için son trendleri ve bulguları kullandıklarını söylerler ancak trend belirleyici değillerdir. Organik ve doğal ürün kullanımları üst sıralardadır. Bu segment Çin'de özellikle güçlüdür.

Özel motivasyonlar: Çevre üzerinde daha az olumsuz etki; görüşlerimi ve değerlerimi değiştiren bir şey gördüm/okudum.
Güvenilir kaynaklar: Sosyal medya, forumlar.
Onlara nasıl bir yaklaşım gösterilmeli: Onlara sağlıklarını iyileştirmenin yeni yollarını bulma konusunda ilham verin. Sosyal medya aracılığıyla akranlarıyla etkileşimi teşvik edin.

Asya'da selfie çeken gençler

04 | Takipçiler

Toplamın %31'ini oluşturan Takipçiler, ilginç potansiyele sahip olan popüler ve oldukça büyük bir topluluktur. Sağlık ve çevre konularıyla, her iki konuda da suçlu hissetmelerine yetecek kadar ilgilenirler: daha fazlasını yapmaları gerektiğini düşünürler, ancak davranışlarını değiştirmeye ya da yeni şeyler denemeye meyilli değillerdir. Daha fazla bilgiye ve harekete geçmek için ikna edilmeye ve kendilerine güç verilmesine ihtiyaç duyarlar. Bu segment Güney Kore'de özellikle güçlüdür.

Özel motivasyonlar: Daha iyi fiziksel sağlık; Kendim hakkında daha iyi hissetmek istiyorum.
Güvenilir kaynaklar: Sosyal medya, forumlar.
Onlara nasıl bir yaklaşım gösterilmeli: Onlara ihtiyaç duydukları dürtüyü ve desteği verin. Değişimi mümkün olduğunca kolaylaştırın. Teşvik ve yardımcı olacak talimatlar sağlayın.

Waffle yiyen kadın

05 | Şüpheciler

Toplamın %18'ini oluşturan Şüpheciler, hem sağlık hem de çevre konularında göreceli olarak düşük bağlılık gösterir. Teknoloji ve sosyal medya konusunda tedbirlilerdir ve sınırları zorlamaya ya da yeni şeyler denemeye meyilli değillerdir. Sadece yaşam tarzlarına uyduğunda değişiklik yapma eğilimindelerdir. Ortalamadan fazlası çevreyi umursamadıklarını ya da yaşam tarzlarının çevreyi etkilediğine inanmadıklarını söylüyor; ancak birçoğu sağlıklı bir yaşam tarzının önemli olduğunu söylüyor. Bu segment ABD'de özellikle güçlüdür.

Özel motivasyonlar: Aile ve arkadaşlardan gelen sosyal baskı; yönetmelikler.
Güvenilir kaynaklar: Perakendeciler, politikacılar, aile/arkadaşlar.
Onlara nasıl bir yaklaşım gösterilmeli: Onlara yerel düzeyde, halk düzeyinde ulaşın. Tanıdıkları ve güvendikleri kişiler tarafından ikna edilmeleri gerekir: "bizim gibi insanlar".

Kafedeki bir genç adam

06 | Geriden Gelenler

Toplamın %18'ini oluşturan Geriden Gelenler, sağlık ve çevre ile ilgili tüm alanlarda bilgi/ilgi eksikliğine sahiptir. Harekete geçmek ve sınırları zorlamak konusunda istekli olduklarını iddia ederler; ancak gelecek için planlanan değişiklikler konusunda düşük, "bugün için yaşamak" konusunda ise yüksek puan alırlar. Yeni teknolojiye (kişisel sağlık için bir risk olabileceğini düşündükleri) ve değişime kuşkuyla yaklaşıyorlar ve başkalarını aktif olarak etkilemeye çalışırlar. Ortalamadan daha fazlası çevreyi umursamadıklarını söylüyor; yarısından fazlası "gereksiz yaygaradan yorulduklarını" ve sağlıklı bir yaşam tarzının önemli olmadığını söylüyor.

Özel motivasyonlar: Aile ve arkadaşlardan gelen sosyal baskı; yönetmelikler.
Güvenilir kaynaklar: Perakendeciler, markalar, politikacılar, aile/arkadaşlar.
Onlara nasıl bir yaklaşım gösterilmeli: Sorunlara ve bilgilere daha fazla maruz kalmalarını sağlayın.