Adolfo'nun Düşünceleri

Adolfo Orive, Tetra Pak Başkanı ve CEO'su

Sağlık ve çevre konularına odaklanan Tetra Pak Endeksi'nin 12. sayısına hoş geldiniz. Tarihsel açıdan iki ayrı alan olarak görülen sağlık ve çevrenin bugün belki de bu trendi yaşayan ilk endüstri olan yiyecek ve içecek sektörlerinde bütünleştiğini görüyoruz. Bu rapor, bu yeni trendin itici güçlerini ve markalar için ileriye dönük olarak sunduğu fırsatları araştırıyor.

Tüketici kaygılarının başında gelen çevre ve sağlık, şu anda ikisinin doğrudan bağlantılı olduğu yönünde bir algıyla beraber gitgide örtüşüyor. Neredeyse beş tüketiciden üçü sağlıklarının ve refahlarının çevreden şiddetle etkilendiğini düşünüyor.

Araştırmalarımız, tüketicilerin hem kendi sağlıkları hem de gezegenin sağlığı için sorumluluğu taşıdıklarına inandığını gösteriyor. Günümüzün yaşam tarzlarının, özellikle de ne yiyip içtiğimizin, her ikisinde de temel bir etkiye sahip olduğuna dair artan bir inanç var.

Tüketiciler arasında daha sağlıklı ve daha çevre dostu bir yaşam sürmek için yaygın bir istek var. Yiyecek ve içecek alışkanlıklarını değiştirmek bunun için hayati önem taşıyor. Bu, maddi, erişilebilir ve kişisel olarak kontrol edilebilir. Bununla birlikte, maliyet, bilgi eksikliği, kullanılabilirlik eksikliği ve seçeneklerin güvenilirliğinin olmaması gibi değişimin önündeki engeller devam etmekte. Bu, değişim arzusunda tüketicilere destek olabilecek ve bu gibi engellerin üstesinden gelmelerine yardımcı olabilecek markalar için bir fırsat sunuyor.

Tüketiciler bunun değerini giderek daha fazla gördüğünden ve bunun için daha fazla para ödemeye hazır olduklarından, markaların amaç göstermesi ve paketlemede çevresel yenilikler yaratması için güçlü bir potansiyel vardır.

Bir paketin maliyetinden daha fazla tasarruf etmesi gerektiği fikrine dayanan sürdürülebilirlik, her zaman Tetra Pak'ın bir işletme olarak nasıl çalıştığının temelini oluşturmuştur. Endüstri paydaşlarını düşük karbonlu döngüsel bir ekonomiye geçmeye çağıran Gezegene Artı kampanyanızı başlattık. Bu, endüstri paydaşlarını iklim ve atıkların küresel çevresel sorunlarını ele almaya, daha geniş bir sürdürülebilirlik bakış açısı kazanmaya, hammaddelerin ve üretimin karbon etkisini de dahil etmek üzere geri dönüşümün ve tekrar kullanımın ötesine geçmeye teşvik eden yeni bir düşünme yolunu temsil ediyor.

Sürdürülebilirlik yolculuğundaki markaları desteklemek için, Ipsos ile yaptığımız küresel araştırma çalışmamız aracılığıyla tüketicilerin önemli bir yeni bölümlemesini ortaya çıkarmak için hem sağlık hem de çevre ile ilgili farklı farkındalık, tutum ve katılım düzeylerini analiz ettik.

Buna dayanarak, tüketiciler altı türe ayrılabilir: Aktif Elçiler, Gezegen Dostları, Sağlık Bilincine Sahip Olanlar, Takipçiler, Şüpheciler ve Geriden Gelenler. Her grubun kendine özgü inançları, değerleri, değişim için itici güçleri ve güvenilir bilgi kaynakları olması, hedeflenen ürünler, mesaj ve daha fazlası için net fırsatlar yaratır.

Her bir bölümün önümüzdeki 12 ay içinde neyi değiştirmeyi planladığını gösteren bir endeks de dahil olmak üzere bu bölümleri bu raporda ayrıntılı olarak inceliyoruz. Ve bu öğrenmelerin hem şimdi hem de gelecekteki mevcut fırsatlarını yakalamak için müşterilerimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Adolfo Orive
Tetra Pak Group Başkan ve CEO'su

 

Araştırma metodolojisi

Bu Endeks için araştırma, özel olarak Tetra Pak tarafından yaptırılan Ipsos'un entegre bir küresel çalışmasına dayanıyor. Mayıs 2019'da Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan Krallığı (KSA), Güney Kore, İspanya, İngiltere ve ABD'de gerçekleştirilen 1000 çevrimiçi tüketici görüşmesine dayanan niteliksel araştırmayı içermektedir. Bunu Brezilya, Endonezya, Suudi Arabistan, İngiltere, ABD'deki derinlemesine tüketici görüşmesine dayanan beş niteliksel araştırma izledi.

Bu Endeks ayrıca, Tetra Pak Çevre Araştırmaları başta olmak üzere diğer Tetra Pak araştırmalarından da yararlanmaktadır. Temmuz 2019’da yayımlanmış olup Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Suudi Arabistan, Japonya, Meksika, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Türkiye, İngiltere, ABD ülkelerinin her birinden 500 kişi olmak üzere toplam 7500 tüketiciyle yapılan çevrimiçi niceliksel görüşmeyi içermektedir.

Video

Gezegene Artı

İşletmelerin gezegenimiz üzerinde olumlu bir etki yarattığı bir dünya düşünün. Biz buna Gezegene Artı diyoruz. Bu düşünce, şirketimize sürdürülebilirliği daha da ileri götürmek için ilham veren yeni bir düşünce şeklidir, böylece kolektif eylemlerimiz en büyük çevresel sorunların bazılarını çözmek için katkıda bulunacaktır.
Video

Gezegene Artı

İşletmelerin gezegenimiz üzerinde olumlu bir etki yarattığı bir dünya düşünün. Biz buna Gezegene Artı diyoruz. Bu düşünce, şirketimize sürdürülebilirliği daha da ileri götürmek için ilham veren yeni bir düşünce şeklidir, böylece kolektif eylemlerimiz en büyük çevresel sorunların bazılarını çözmek için katkıda bulunacaktır.