Tüketici eğilimleri: sağlık ve çevrenin bütünleşmesi

Çevresel sorunlar günlük yaşamda daha belirgin hale geldikçe, sağlığımız üzerindeki etkisi hakkındaki endişeler de artmaktadır. Tetra Pak Endeksi raporu 2019, en önemli iki tüketici endişesi olan çevre ve sağlığın artık birbirine bağlı olduğunu göstermektedir

Tüketici eğilimleri: sağlık ve çevrenin bütünleşmesi

Çevresel sorunlar günlük yaşamda daha belirgin hale geldikçe, sağlığımız üzerindeki etkisi hakkındaki endişeler de artmaktadır. Tetra Pak Endeksi raporu 2019, en önemli iki tüketici endişesi olan çevre ve sağlığın artık birbirine bağlı olduğunu göstermektedir

Adolfo'nun Düşünceleri

Sağlık ve çevre konularına odaklanan Tetra Pak Endeksi'nin 12. sayısına hoş geldiniz. Tarihsel açıdan iki ayrı alan olarak görülen sağlık ve çevrenin bugün belki de bu trendi yaşayan ilk endüstri olan yiyecek ve içecek sektörlerinde bütünleştiğini görüyoruz. Bu rapor, bu yeni trendin itici güçlerini ve markalar için ileriye dönük olarak sunduğu fırsatları araştırıyor.

Genel Bakış: Değişen bir dünya

Küresel bakışımız altı ana temayı incelemektedir. Çevrenin bugün tüketiciler için 1 numaralı küresel endişe olduğunu görülüyor ve aciliyet artıyor. Çevreye ve sağlığa yönelik tutumlar birleşiyor ve bireysel sorumluluk artıyor: Tüketiciler olumlu değişiklikler hayata geçirmek ve "doğru olanı yapmak" istiyor. Gıda ve içecek, özellikle doğal/organik ürünler, değişim için kilit bir yardımcıdır. Değişimin önündeki hala engeller bulunuyor, fakat giderek azalmakta ve değişmektedir. Paketleme ve geri dönüşüm, özellikle plastik çöp çok fazla olumsuz tepkiler görmeye devam ettiğinden, tüketiciler için her zamankinden daha önemli.

Tüketiciler: Altı yeni segment

Hem çevre hem de sağlık konusundaki farklı bir farkındalık, tutum ve katılım/davranış düzeylerini analiz etmek, tüketicilerin önemli bir yeni bölümlemesini ortaya koymaktadır. Her birinin kendine özgü farklı inançları, değerleri ve bilgi kaynakları ve değişim için kendi istek ve itici güçleri olmasıyla hem hedef ürünler hem de mesaj için net fırsatlar yaratan altı tür vardır: Aktif Elçiler, Gezegen Dostları, Sağlık Bilincine Sahip Olanlar, Takipçiler, Şüpheciler ve Geriden Gelenler.

Özet ve Sonuçlar

Tetra Pak Endeksi 2019'dan on temel ana fikir, markaların hem sağlığı hem de çevreyi aynı anda ele alarak ve irtibat kurarak tüketicilerle güçlü, amaçlı, kişisel bir bağlantı kurma fırsatını yakalamalarına yardımcı oldu.

İNDİRMELER TETRA PAK ENDEKSİ 2019

Tetra Pak Endeksi 2019'u indirin

Tetra Pak Endeksi 2019

Sağlık ve çevrenin birleşmesi adlı Tetra Pak Endeksi 2019'u indirin.

Tüketici segmentleri raporunu indirin

6 yeni tüketici segmenti

Tetra Pak Index 6 yeni tüketici segmenti raporunu indirin.

Rapor özetini ve sonuçlarını indirin

Özet ve Sonuçlar

Tetra Pak Endeksi raporunun Özet ve sonuçları'nı indirin.