Tüketici eğilimleri: sağlık ve çevrenin birleşmesi

Çevresel sorunlar günlük yaşamda daha belirgin hale geldikçe, sağlığımız üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler de artıyor. 2019 Tetra Pak Endeksi raporu, en önemli iki tüketici endişesi olan çevre ve sağlığın artık birbirine bağlı olduğunu gösteriyor

Tüketici eğilimleri: sağlık ve çevrenin birleşmesi

Çevresel sorunlar günlük yaşamda daha belirgin hale geldikçe, sağlığımız üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler de artıyor. 2019 Tetra Pak Endeksi raporu, en önemli iki tüketici endişesi olan çevre ve sağlığın artık birbirine bağlı olduğunu gösteriyor

Adolfo'nun Düşünceleri

Sağlık ve çevre konularına odaklanan Tetra Pak Endeksi'nin 12. sayısına hoş geldiniz. Tarihsel olarak iki ayrı alan olarak görülen sağlık ve çevrenin yiyecek ve içecek sektöründe birleştiğini görüyoruz; bu sektör belki de bu eğilimin yaşandığı ilk sektör olabilir. Bu rapor, bu yeni eğilimi yönlendiren unsurları ve markalar için ileriye dönük olarak sunduğu fırsatları araştırıyor.

Genel Bakış: Değişen bir dünya

Küresel bakışımız altı ana temayı inceliyor. Çevrenin günümüzde tüketiciler için küresel ölçekte 1 numaralı endişe kaynağı olduğu ve bu konudaki aciliyetin giderek arttığı görülüyor. Çevre ve sağlığa yönelik tutumlar birbirine yaklaşıyor ve bireysel sorumluluk artıyor: Tüketiciler olumlu değişiklikler hayata geçirmek ve "doğru olanı yapmak" istiyor. Yiyecek ve içecek, özellikle de doğal/organik ürünler, değişim için önemli bir katalizör görevi görüyor. Değişimin önünde hala engeller bulunsa da, bunlar giderek azalıyor ve değişiyor. Paketleme ve geri dönüşüm, özellikle plastik çöpler bu kadar olumsuz tepkiler görmeye devam ederken, tüketiciler için her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Tüketiciler: Altı yeni segment yazısını okuyun

Hem çevre hem de sağlık açısından farklı bilinç, tutum ve katılım/davranış düzeylerinin analiz edilmesi, önemli bir yeni tüketici segmentasyonunu ortaya çıkarıyor. Her birinin kendine özgü inançları, değerleri, bilgi kaynakları ve değişim için kendi istekleri ve yönlendirici güçleri olan altı tip bulunuyor: Aktif Elçiler, Gezegen Dostları, Sağlık Bilincine Sahip Olanlar, Takipçiler, Şüpheciler ve Geride Kalanlar. Bu da hem hedeflenen ürünler hem de mesajlar için net fırsatlar oluşturuyor.

Özet ve Sonuçlar

2019 Tetra Pak Endeksi'nde yayımlanan on temel ana fikir, markaların hem sağlık hem de çevreyi aynı anda ele alıp iletişimde kullanarak, tüketicilerle güçlü, amaca yönelik, kişisel bir bağlantı kurmak için yeni bir fırsat yakalamasına yardımcı oluyor.

İNDİRMELER, 2019 TETRA PAK ENDEKSİ

Download Tetra Pak Index 2019

2019 Tetra Pak Endeksi

Sağlık ve çevrenin birleşmesi - 2019 Tetra Pak Endeksi'ni indirin.

Download report consumer segments

6 yeni tüketici segmenti

Tetra Pak Endeksi, 6 yeni tüketici segmenti raporunu indirin.

Download report summary & conclusions

Özet ve Sonuçlar

Tetra Pak Endeksi raporunun özet ve sonuçlarını indirin.