Özet ve sonuçlar: En önemli on çıkarım

 

  1. COVID-19, tüketicileri "daha iyi bir ben" olmanın yollarını keşfetmeye zorlayarak ve kalıcı gibi görünen çok sayıda yeni "kalıcı" alışkanlık oluşturarak yeniden yönlendirdi. Küresel pandemi sırasında hepimizin yaşadığı kişisel, ekonomik ve çevresel kırılganlık, özellikle sağlık, gıda koruma, çevre ve toplum konularına odaklanan yeni bir farkındalığın doğmasına neden oluyor.
  2. Pandeminin sağlığa gösterdiği ilgi ve tüketiciler için önde gelen endişelerden biri olmaya devam eden güvenli gıda sistemleriyle birlikte gıda güvenliği de en önemli önceliktir.
  3. Sorumlu tüketim büyüyen bir eğilim. Ankete katılanların yaklaşık yarısı, günlük yaşamlarında verdikleri her kararın çevre üzerinde etkisi olduğuna inanıyor. Tüketiciler, iklim ve gıda ile ilgili zorluklara etkin biçimde dikkat ediyor ve bir fark yaratacak şekilde bireysel ve toplu olarak yanıt vermek istiyor.
  4. Bu geniş bakım, dikkat ve empati eğilimi küresel, ancak özellikle harekete geçmek ve statükoyu değiştirmek isteyen çocuklu, eğitimli kadınlar arasında güçlü.
  5. Ev, sığınak, iş yeri, sınıf, alışveriş merkezi vb. olarak yeniden tanımlandı ve günlük rutinler ile ritüelleri önemli ölçüde değiştirdi. Sürdürülebilir, sıfır atık yaşam biçimlerini çok isteyen bilinçli tüketicilerle birlikte, yiyecek ve içecek markalarının bu yeni alışkanlıkların dengelenmesine yardımcı olarak alaka kazanmaları açısından heyecan verici fırsatlar söz konusu. Bu yaşam tarzlarını benimsemek/sürdürmek ne kadar kolay olursa kalıcı olmaları olasılığı da o kadar artıyor.
  6. Pandeminin özgürlük ve tercihten mahrum bıraktığı tüketiciler, hayatlarının kontrolünü yapabildikleri her şekilde yeniden kazanmak istiyor. Daha proaktifler ve fark oluşturmanın yollarını arıyorlar: Diyet ve içerik seçimi de dahil olmak üzere kendi yaşamlarında ve örneğin daha fazla geri dönüşüm gibi çevrelerinde. Ayrıca evde yemek pişirme, aile ile yemek yeme ve israfı en aza indirme gibi geleneksel "temellere dönüş" değerlerinde bir artış görüyoruz.
  7. Tüketicilerin giderek duygusal ve işlevsel ihtiyaçlarını karşılayan ürünler aramasıyla birlikte, sağlığı korumaktan hastalıkları önlemeye geçiş, raporda tanımlanan "kalıcı" eğilimden biri. Ayrıca gıdanın zihinsel sağlığın merkezi bir bileşeni olarak algılanmasıyla tüketiciler, "suçluluk duymadan" atıştırmayı benimsiyor. Bu, "daha iyi bir ben" profiline odaklanan markalar için COVID-19 sonrası alışveriş listelerinde yer bulma fırsatları oluşturuyor.
  8. Gıda israfını azaltmak için tüketici eylemi özellikle güçlü. Yemek planlamasına daha fazla odaklanılırken ankete katılanların %50'sinden fazlası yiyecekleri pandemi öncesine göre daha az çöpe attıklarını söylüyor. Beşte dördü, pandemi kısıtlamaları kaldırıldığında yiyecekleri atmaktan kaçınmak için aynı veya daha fazla çaba göstereceklerini, değişen davranışlar listesinin başında geleceğini tahmin ediyor.
  9. Pandemi, tüketicileri başkaları için daha fazla empati ile daha düşünceli hale getirdi. Arkadaşları, aileleri ve ötesindeki anlamlı bağlantılar için yeni bir takdirleri söz konusu ve paylaşılan yiyecek ve içecek deneyimleri, genellikle bu bağlantıları keyifli ve eğlenceli hale getirme konusunda önemli bir rol oynuyor.
  10. Ayrıca tüketiciler, kendilerini miras/yerel köken çerçevesinde konumlandıran markalara sadakat kazanmak için fırsatlar sağlayacak şekilde, toplumun genelini, özellikle de yerel topluluklarını destekleme ihtiyacı konusunda daha bilinçli.

İndirilecek öğeler ve videolar

Bilgi görseli kapağı

En iyi on çıkarım bilgi görseli

Açıklayıcı video için oynat düğmesi

2021 Tetra Pak Endeksi ile ilgili açıklayıcı video