CEO'muzun görüşleri

Adolfo Orive

Küresel pandeminin günümüz tüketicilerini nasıl "yeniden birbirine bağladığını" ve daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek ararken önceliklerini ve davranışlarını yeniden düşünmeye zorladığını gösteren Tetra Pak Endeksi'nin 14. baskısına hoş geldiniz. Aynı zamanda, olumlu bir değişim meydana getirmek için daha amaca yönelik, küresel bir sohbete ve acil, uyumlu eyleme duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

COVID-19, günlük hayatımızın sağlığımız, genel ekonomi, işletmeler ve tedarik zincirleri ile kişisel özgürlüğümüz gibi neredeyse her yönünü etkiledi. Pek çok kişi 2021'i 2020'nin bir uzantısı olarak görürken, pandeminin neden olduğu belirsizlikler devam ediyor. Hepimiz gelişen duruma uyum sağlamaya devam ederken, bu yılki Endeks dünya genelinde tüketici motivasyonlarının nasıl değiştiğini araştırıyor ve pandemi sonrası dünyada önemini sürdürmeye devam edecek araştırıyor.  

Neler değişiyor?

Tüketicilerin genel endişeleri önemli ölçüde değişmedi; sağlık, çevre ve ekonomi hakim endişeler olmaya devam ediyor. Ancak değişenler, tüketici alışkanlıkları ve bu sorunlara karşı tutumları. Tüketicilerin davranışlarını günlük olarak uyarlamaya çok daha istekli olduğu ve kamu kurumları, işletmeler ve diğer kurumların bu değişimde kendilerine yardım etme konusunda daha büyük bir rol oynamaları gerektiği beklentisiyle, toplum genelinde eyleme geçmek için çok daha fazla talep söz konusu.

Tetra Pak olarak gıda endüstrisinin burada net bir fırsatı olduğuna inanıyoruz. Bu yeni talepleri işle ilgili kararlarımızın merkezine koyarak, yeni uzun vadeli çözümler oluşturmak için müşterilerimiz, ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte çalışabiliriz.

Yeni tüketici öncelikleri

Pandeminin ekonomik yansımaları, davranışları doğrudan etkiliyor. Tüketiciler artık malların satın alınabilirliği konusunda daha bilinçli ve özellikle süt ürünleri, meyveler ve sebzeler olmak üzere yeniden temel kategorilere dönüldü. Ancak finans ve sağlıkla ilgili endişelere rağmen, çevreyle ilgili endişeler her zamankinden daha güçlü; özellikle iklim değişikliği konusunda etkisinin kanıtları artmaya devam ediyor.

Tüketiciler evde daha fazla zaman geçirdikçe, giderek evsel atık seviyelerinin daha fazla farkına varıyor. Özellikle hızlı büyüyen bir sorun olan gıda israfına yanıt olarak adımlar atmaya hevesliler. Tüketicilerin olumlu bir fark oluşturmak için pratik, günlük yollarla yaşam tarzlarını nasıl ayarladıklarının güzel bir örneği. Ayrıca evde yemek pişirme ve aile ile yemek yeme gibi geleneksel "temellere dönüş" değerlerinde gözle görülür bir artış ve ayrıca arkadaşlar, aile ve diğer kişilerle anlamlı bağlantılar konusunda yeni bir takdir söz konusu.

Pandeminin özgürlük ve tercihten mahrum bıraktığı tüketiciler, hayatlarının kontrolünü yapabildikleri her şekilde yeniden kazanmak istiyor. Bu hem kendi yaşamları için hem de daha iyi beslenme seçimleriyle fiziksel ve zihinsel sağlıklarını güçlendirmek hem de daha fazla geri dönüşüm yapmak gibi etraflarındaki çevre için geçerlidir. Geleceğe baktıklarında, pandemi sonrası toparlanmayı daha çevre dostu ve daha güvenli bir dünya oluşturmak için bir fırsat olarak görüyorlar; bu, özellikle gelişen pazarlarda güçlü bir şekilde hissedilen bir umut.

Daha iyi bir yarına doğru

Bu ihtiyaçlar ve beklentilere yanıt vermek, uzun vadeli odaklanmayı ve sistem genelinde tüm paydaşların iş birliği yapmasını gerektiriyor. BM, hemen harekete geçme gereğini vurgulayarak 2020'leri "Eylem On Yılı" olarak adlandırdı.

Bir amaç doğrultusunda hareket eden bir şirket ve küresel bir endüstri lideri olarak üzerimize düşeni eksiksiz olarak yapmayı taahhüt ediyoruz. Dünyanın gıda sistemlerinin, toplumun gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak ve doğal kaynaklar üzerindeki etkiyi azaltırken gıda emniyetini iyileştirmek için dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle üç temel alana odaklanmayı hedefliyoruz: güvenli, besleyici gıdaya erişimi artırmak, gıda kaybını ve israfını azaltmak ve daha sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmak.

Bu bizim için yeni bir konu değil. Vizyonumuz gıdayı her zaman, her yerde güvenli ve kullanılabilir hale getirmeyi taahhüt etmek olmuştur. Ancak daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz, bu nedenle operasyonumuzda yalnızca net sıfıra ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın en sürdürülebilir gıda paketini (tamamen yenilenebilir, tamamen geri dönüştürülebilir ve karbon nötr) geliştirmek için çalışıyoruz.

Umarım bu yılki Endeks'i beğenir ve içindeki ayrıntılı bilgileri değerli bulursunuz. Sunduğu fırsatları gerçekleştirmek için müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve sektör paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Adolfo Orive
Başkan ve CEO, Tetra Pak

İndirilecek öğeler ve videolar

Bilgi görseli kapağı

En iyi on çıkarım bilgi görseli

Açıklayıcı video için oynat düğmesi

2021 Tetra Pak Endeksi ile ilgili açıklayıcı video