Homojenizatör uzun vadede uzun ömürlü sütün yatırımını karşılar

Tipik bir dolaylı UHT sade süt proses hattı için, Tetra Pak Homojenizatör 250'nin operasyon ve bakım giderlerinde büyük tasarruf sağlayacağını öngörüyoruz. Toplam sahip olma maliyeti, benzer rakip homojenizatöre kıyasla %10 daha düşüktür.

Homojenizatörü inceleyen Tetra Pak çalışanları.

200 bar'da bir homojenizatörden saatte 8.000 litre sade sütün dolaylı UHT hattında işlendiği, orta büyüklükte bir süt ürünleri işletmesini içeren, tipik bir senaryoyu ele alalım. Hassas simülasyon aracımızı kullanarak, aynı uygulama için tasarlanan rakip homojenizatöre kıyasla aşağıdaki tasarrufun yapılabileceğini öngörüyoruz:

  • Kaynaklarda %20 tasarruf
  • Yedek parçalarda %17 tasarruf
  • Servis aralığında %17 artış

İlginç biçimde, her iki homojenizatör de bu uygulama için 150 rpm civarında bir hızla çalışmaktadır. Ancak aradaki fark, rakip ünite maksimum hızına yakın çalışırken Tetra Pak Homojenizatör 250'nin böyle çalışmamasıdır. Aynı kapasiteyi sağlamak için, Tetra Pak Homojenizatör 250 maksimum hızının %74'ünde çalışırken diğer homojenizatör maksimum hızının %89'unda çalışmıştır. Bu da Tetra Pak Homojenizatör 250'nin çok daha rahat çalışmasıyla daha iyi performans sağlaması anlamına gelir.

Yedek parça ve bakımda %17 daha düşük maliyet

Tetra Pak Homojenizatör 250'deki yük daha az olduğundan parçalar daha yavaş aşınır ve gürültü seviyeleri ve titreşimler daha düşük olur. Hesaplamada, yedek parçalardaki toplam tasarrufun rakip homojenizatöre kıyasla %17 daha düşük olduğu öngörülmüştür.

Aynı karşılaştırmada, servis aralıklarının uzaması dolayısıyla bakım masraflarında da %17'lik bir tasarruf söz konusu olmuştur. Daha az bakım gerektiğinde çalışma zamanı artar.

Bu gibi büyük tasarrufların yanı sıra artan çalışma zamanıyla, 250 modelinin fiyatının rakip modele göre biraz daha yüksek olması uzun vadede belirleyici bir etken değildir. Gerçekten önemli olan toplam sahip olma maliyetidir ve biz bu maliyetin %10 daha az olduğunu öngörüyoruz.

Simülasyon senaryosu

  • Kapasite: 8.000 L/saat beyaz süt
  • Basınç: 200 bar
  • Üretim: 16 saat/gün, yılda 250 gün
  • Temizlik: 2 saat/gün

Homojenizatörün gerçek maliyetini hesaplayın!

Sizin tesisiniz için benzer bir hesaplamayı yapmaktan mutluluk duyarız.