Yüksek peynir verimi ve kalitesine yönelik filtrasyon çözümleri

Beyaz peynir ve benzeri peynir çeşitleri ultrafiltrasyon kullanılarak sütün tamamen kontrasyonuyla üretilir. Kültür veya asit, peynir mayası, tuz ve diğer katkı maddeleri süzülemeyen kısıma eklenir ve daha sonra doğrudan uygun paketlemenin içine dökülebilir.

Fermente süt veya kremaya dayalı kuark veya krem peynir gibi taze peynir türleri de ultrafiltrasyon kullanılarak üretilebilir. Fermantasyondan sonra, ürün istenen seviyeye göre konsantre edilir, ardından son işlem ve paketleme yapılır. Ultrafiltrasyon işlemi yüksek, homojen bir kalite ve çok yüksek verim ile sonuçlanır. Aynı zamanda, aynı ultrafiltrasyon tesisinde birkaç farklı ürün üretmek de mümkündür.

Temiz salamura ile yüksek kaliteli peynir

Mikrofiltrasyon, salamuranın doğal kimyasal dengesini korurken, peynir salamurasından yabancı maddeleri ve zararlı mikroorganizmaları hızlı ve etkili bir şekilde uzaklaştırır. Teknik olarak olduğu kadar finansal açıdan da son derece iyi bir çözüm olduğu kanıtlanan özel BrineClear konseptini geliştirdik

Peynir salamurası berraklaştırma

İyi kalitede salamura, peynirin tadı, kabuğu ve peynirin görünümü için esastır. Ancak, kötü salamura, peynir kalitesi için önemli bir tehdittir ve peynirin bozulmasına ve ekonomik kayba neden olabilir.
Zamanla, bakteri, spor, maya ve küf gibi mikroorganizmalar salamurada birikecek ve tuzlama işlemi sırasında peynire aktarılacaktır. Sonunda, aşırı derecede kirli salamura, peynirin yüzeyde kirlenmesine neden olabilir ve peynir kalitesini düşürebilir.

Benzersiz filtreleme işlemimiz BrineClear, istenmeyen mikroorganizmaları fiziksel olarak uzaklaştırarak geride temiz bir salamura bırakır. Hiçbir katkı maddesi kullanılmaz ve salamura sıcaklığı ve pH tüm işlem boyunca değişmeden kalır. Peynir altı suyu proteinlerinin içeriği, çözünür tuzlar (örneğin NaCl ve kalsiyum) ve salamuranın kimyasal dengesi etkilenmez.

Peynir salamura berraklaştırıcı

BrineClear™ peynir salamurası berraklaştırıcı

Önemli noktalar

 • Düşük enerji ve deterjan tüketimi nedeniyle azalan çevresel yük
 • İstenmeyen mikroorganizmaların yüksek verimli bir şekilde uzaklaştırılması
 • Doğal salamura dengesi korunur
 • Tak ve üret kurulumu
 • Veri kaydetme ile güvenli, son derece otomatik çalışma
 • Gömülü yazılım
 • Kullanıcı dostu renkli dokunmatik ekran
 • Düşük membran değiştirme maliyetleri
 • Salamuranın tekrar kullanılmasıyla sağlanan önemli tasarruf

 

Kazein standardizasyonu

İki tip membran filtrasyon prosesi, yani ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon, sütte protein standardizasyonu için kullanılır. Ultrafiltrasyon toplam proteini standartlaştırmak için kullanılırken, kazeini standartlaştırmak için mikrofiltrasyon kullanılır. 

Ultrafiltrasyon veya mikrofiltrasyon kullanarak proteinin standardizasyonu, sütteki protein içeriğinin mevsimsel değişimini eşitler ve daha stabil bir peynir yapım süreci ile sonuçlanır.

Diğer avantajlar şunlardır: 

 • peynir yapım işleminin stabil bileşen kontrolü
 • peynir haznelerinin daha iyi kullanımı
 • günden güne tekrarlanabilir işlem parametreleri
 • homojen, yüksek kaliteli peynir
 • her bir hazneden aynı peynir hacmi
 • düşük peynir mayası tüketimi
 • düşük operasyonel maliyet
 • artan peynir üretim kapasitesi
 • süt kütlesi başına artan peynir verimi

Bu avantajlar, stabil süreç parametreleri ve standartlaştırılmış protein seviyeleri nedeniyle nihai üründe daha az kalite farklılığıyla daha fazla üretim kontrolü sağlar. 

Membran sistemi ile birlikte, genel olarak membran filtrasyon işlemini optimize etmek için tipik olarak NIR (Yakın Kızılötesi) teknolojisi kullanılır.

Beyaz peynir