Sıvı süt için filtrasyon çözümleri

Uygun maliyetli ve hassas süreç

Membran filtrasyonu süt işlemede önemli bir rol oynar. Normal yağlı standartlaştırılmış pastörize içme sütü dışında, hemen hemen tüm süt ürünlerinde, ısı kullanılmayan, uygun maliyetli ve hassas bir süreç olarak kullanılır. 

Tipik uygulamalar: 

  • bakteri/spor giderme
  • protein/kazein standardizasyonu
  • Çok özel, değeri yüksek süt bazlı bileşenler için spesifik bileşenlerin konsantrasyonu ve ayrıştırılması
  • çok çeşitli kültür ve peynir ürünleri (kısmi veya tam konsantrasyonla üretilir)

Süreçler ve uygulamalar

Mikrofiltrasyon (MF), sıvı süt için ikisi de besleme ürünü olarak yağsız süt içeren iki farklı uygulamaya sahiptir:

  1. Bakterilerin ve sporların giderilmesi. Amaç süt tozu hazırlığı için peynir sütü veya süt olabilir, ancak Uzatılmış Raf Ömrüne (ESL) sahip süt için de olabilir. Membran gözenek boyutu, diğer tüm yağsız süt bileşenlerinin geçmesine izin vererek bakteri ve sporları tutacak şekilde seçilir.
  2. Süt proteinlerinin bir kazein akışına ve süt esaslı süt ürünleri bileşenlerinin üretimi için bir serum protein akışına ayrılması. Membran gözenek büyüklüğü, daha küçük serum proteinlerinin geçmesine izin vererek, büyük kazein misellerini tutacak şekilde seçilir. Bu süreç, ürün akışlarını daha da iyileştirmek ve serum proteinlerinin verimini arttırmak için genellikle bir yıkama aşaması (diyafiltrasyon) ile birleştirilir.

Ters Ozmoz (RO) diğer işlemlerden önce veya taşıma öncesi ilk konsantrasyon için kullanılır, böylece hacim/taşıma maliyetini azaltır. 

Ultrafiltrasyon (UF), yağ ve protein gibi tüm büyük molekülleri konsantre etmek ve yağ/protein ve laktoz/mineraller arasında belirli bir gözenek boyutuna sahip bir membran seçerek laktoz ve mineral içeriğini azaltmak için kullanılır. Bu ürünler normalde Süt Protein Konsantresi (MPC) veya Süt Proteini İzolatları (MPI) olarak adlandırılır. Diyafiltrasyon burada, örneğin süt proteini konsantresi 85'e ulaşmak için protein-kuru baz oranını arttırmak için kullanılır.

Ultrafiltrasyon ayrıca tamamen veya kısmen konsantre çeşitli peynirlerin üretimi için tam yağlı veya standartlaştırılmış sütün konsantrasyonu için kullanılır.

Mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon işlemlerinden gelen seyreltilmiş akışlar, suyu gidermek/geri kazanmak için genellikle Ters Ozmoz veya nanofiltrasyon (NF) veya ikisinin kombinasyonu ile ya da tek değerli iyonları gidermek ve böylece minerallerden arındırmak için nanofiltrasyon ile konsantre edilir.

Protein standardizasyonu

İki tip membran filtrasyon işlemi, yani ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon, sütte protein standardizasyonu için kullanılır. Ultrafiltrasyon toplam proteini standartlaştırmak için kullanılırken, kazeini standartlaştırmak için mikrofiltrasyon kullanılır. 

Ultrafiltrasyon kullanarak, çiğ veya pastörize edilmiş tam yağlı veya yağsız sütün konsantre edilmesi mümkündür. Yağsız sütün ultrafiltrasyonu, polimerik spiral membranlara sahip farklı süt proteini konsantresi (MPC) ve süt protein izolatı (MPI) ürünleri üretebilir. Yağsız sütün mikrofiltrasyonu, özel uygulamaya bağlı olarak polimerik spiral membranlar veya seramik membranlar ile kazein konsantresi üretebilir.

Değerli yan ürünler
Sütün ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyonundan elde edilen yan ürünler (permeat akışı) de değerlidir. Ultrafiltrasyon işleminden gelen permeat akışı esas olarak laktozdur ve bu akış, süt tozlarının standardizasyonu için ideal bir üründür. 

Mikrofiltrasyon işleminden geçirilen permeat akışı, peynir altı suyu proteini izolatı veya diğer peynir altı suyu proteini konsantreleri gibi daha yüksek değerli protein ürünlerine işlenebilen doğal peynir altı suyu proteinlerini içerir.

Sıvı süt, bardakta süt

Süt Ürünleri Proses El Kitabı

Süt Ürünleri Proses El Kitabından süt filtrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin