Zorluk

Dünyadaki gıda sistemlerini dönüştürmede başarılı olmak için ihtiyaç sahibi toplulukları desteklememiz gerekir. Bunlar, temel malzeme tedarik zincirimizdeki yerli halklar, kadınlar, çocuklar ve gayri resmi bir şekilde atık toplayarak geçinen aileler veya kendi üretim tesislerimizin çevresindeki topluluklar olabilir. En savunmasız kişilerin karşılaştığı en büyük zorlukları belirlemeye yardımcı olmak amacıyla tedarikçiler, müşteriler, hükümetler ve sivil toplum ile birlikte çalışıyoruz.

Küresel ölçekte yerel düşünmek

Faaliyet gösterdiğimiz bölgedeki yerel topluluklarla güvenilir ve uzun süreli ilişkiler geliştirerek değişimi hızlandırmaya yardımcı olabiliriz. Gerçek avantajların sağlanması ve yeni fırsatların ortaya çıkması için yerel toplulukların esnekliğini destekleyebiliriz. 

Küresel ölçekte yerel düşünmek

Faaliyet gösterdiğimiz bölgedeki yerel topluluklarla güvenilir ve uzun süreli ilişkiler geliştirerek değişimi hızlandırmaya yardımcı olabiliriz. Gerçek avantajların sağlanması ve yeni fırsatların ortaya çıkması için yerel toplulukların esnekliğini destekleyebiliriz. 

Nasıl katkıda bulunabiliriz?

Okul beslenme programları

Dünya genelinde milyonlarca öğrenci, Tetra Pak paketlerinde güvenli ve besin değeri yüksek sütlere erişiyor. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve BM kuruluşları ile çalışarak okul beslenme programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda pratik destek sunuyor, ayrıca gıda güvenliği ve kalitesi konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.

Okul beslenme programları hakkında daha fazla bilgi edinin

Süt ürünleri çiftçilerini güçlendirme

Süt Ürünleri Merkezi Modeli ile yerel olarak üretilmiş, kaliteli sütün uzun süreli tedariki ile küçük çiftçilerin gelirlerini artırıyoruz. Birçok paydaşla birlikte değer zincirimizdeki tüm insanlar için iş yaratıp gelirlerini arttırarak SKA 2, 8, 12 ve 17'ye katkıda bulunuyoruz.

Süt Ürünleri Merkezleri hakkında daha fazla bilgi

Acil durum yardımı

COVID-19 yardım çabaları kapsamında yaptığımız 10 milyon €'luk bağış gibi, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde bağışlar yaparak dünyadaki insanların korunmasına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, 2019'un sonlarında Avustralya'nın birçok bölgesini etkileyen orman yangınlarını takiben yardım çabalarını desteklemek için kayda değer bir bağışta bulunduk ve komşu ülkelerdeki sığınmacılara yardımcı olmak için birden fazla insani yardım kuruluşuyla birlikte çalışmaya başladık.

Ukrayna'ya desteğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenen topluluklara yardım etmek amacıyla yerel aktivitelerimize ek olarak özellikle hastaneler ve geçici sığınma alanlarında gece görevindeki kurtarma ekiplerine jeneratör temin ediyoruz.

Türkiye ve Suriye'ye yaptığımız yardımlar hakkında daha fazla bilgi edinin

Sürdürülebilirlik için harekete geçmek

biyolojik çeşitlilik, iklim, gıda ve döngüselliği temsil eden dört temel görsel

İklim zorlukları konusunda birlikte harekete geçmek

Hedefimiz, sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmektir. Sistemsel değişimi olanaklı kılmaya yönelik iş birliklerimizde bize rehberlik eden öncelikleri keşfedin.

Elinde top olan erkek öğrenci

Gıdayı İleriye Taşımak

Daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya oluşturmada üzerimize düşeni nasıl yerine getirebiliriz?1

Odak alanlarımız

Tarladaki bahçıvan

En güncel Sürdürülebilirlik Raporumuzdaki yeni dönüm noktaları

2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzda, esnek ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip olmaya yönelik eylemlerin önemini vurguluyoruz.1

Güneşe bakan kadın

Amacımız sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yönlendiriyor

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı amacımız yönlendirir ve odak alanlarımız gıda sistemleri, iklim, doğa, döngüsellik ve sosyal sürdürülebilirlik konularını kapsar.

1Sürdürülebilir gıda sistemleri, gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir. OECD'den alınmıştır. (2019). Accelerating Climate Action. Kaynak: OECD Kitaplığı

2Pozitif etkiden kastımız, tedarik zincirindeki iş gücümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız; toplama ve geri dönüştürmeden sorumlu çalışanlar; değer zincirimizdeki iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir alanlarında net sıfıra geçiş ve benzeri konulardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara ulaşmaktır.