Görev

BM, 2050 yılında gezegenimizin nüfusunun yaklaşık 9,8 milyar olacağını ön görüyor. Gelir düzeyleri şu ankinden kat kat fazla olacak ve bu durum gıda üretimi, toprak ve su kaynakları üzerinde daha fazla baskı yaratacak. Bu daha büyük, şehirli ve yüksek gelirli nüfusu, 9,3 milyarlık dünya nüfusunu besleyebilmek için gıda üretiminin (biyo yakıt için kullanılan gıda hariç net) yüzde 60 oranında artması gerekiyor.

Mağaza raflarındaki paketler

Gelişim İçin Gıda

Tetra Laval Gıda için Gelişim; müşteriler, hükümetler, gelişim ajansları, fon sağlama organizasyonları ve STK'lar ile işbirliği yoluyla süt ürünleri ve gıda değer zinciri genelinde gelişim için çaba göstermektedir.

Okul beslenmesi ve beslenme

Tetra Pak paketlerinin kullanıldığı ilk okul sütü programı 1962'de tanıtıldı. O günden beri, dünya genelindeki okul beslenme programlarının geliştirilmesi ve uygulanması için hükümetler, BM kuruluşları ve STK'lerle iş birliği içinde çalışıyor ve müşterilerimizi bu alanda önemli bir rol oynamaları için destekliyoruz. 2021'de 41 ülkede 61 milyon çocuğa, öğrenim yılı boyunca belirli aralıklarla Tetra Pak paketli sütler veya diğer besleyici içecekler verildi. Covid-19 pandemisi ve buna bağlı kapanmalar okul beslenme programları üzerinde önemli bir etkiye ve her yerde gıda dağıtımı kesintilerine neden oldu.

Süt ürünleri geliştirme

Süte olan talep miktarı arz miktarını 10 yıl içerisinde geçeceği için süt ürünleri sanayisi çok ciddi bir baskı altındadır. Süt Ürünleri Merkezi modelimizle, küçük toprak sahibi çiftçileri eğiterek ve müşterilerimizin daha yüksek kaliteli süt tedarik etmesi için onlarla aramızda bir bağlantı oluşturarak, sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmaya yardımcı oluyoruz.

Gıda alım gücü

'ALT GELİR GRUBU' stratejimiz, milyonlarca düşük gelirli haneye güvenli, sağlıklı ve besleyici ürünler getirmeye yardımcı oluyor.