Görev

BM, 2050 yılında gezegenimizin nüfusunun yaklaşık 9,7 milyar olacağını ön görüyor. Gelir düzeyleri şu an olan değerlerin kat kat fazlası olacak ve bu durum gıda üretimi, toprak ve su kaynakları üzerinde daha fazla baskı yaratacak. Bu daha büyük, şehirli ve yüksek gelirli nüfusu besleyebilmek için gıda üretimi (biyo yakıt için kullanılan gıda hariç net), yüzde 70 oranında arttırılmalıdır.
Mağazada raftaki paketler

Gelişim için Gıda

Tetra Laval Gıda için Gelişim; müşteriler, hükümetler, gelişim ajansları, fon sağlama organizasyonları ve STK'lar ile işbirliği yoluyla süt ürünleri ve gıda değer zinciri genelinde gelişim için çaba göstermektedir.

Okul beslenmesi ve beslenme

Yaklaşık 60 yıldır okul beslenmesi ve beslenme programlarını destekliyoruz. 2021'de 41 ülkede 61 milyon çocuğa, öğrenim yılı boyunca belirli aralıklarla Tetra Pak paketli sütler veya diğer besleyici içecekler verildi. Covid-19 pandemisi ve buna bağlı kapanmalar okul beslenme programları üzerinde önemli bir etkiye ve her yerde gıda dağıtımı kesintilerine neden oldu.

Süt ürünleri geliştirme

Süte olan talep miktarı arz miktarını 10 yıl içerisinde geçeceği için süt ürünleri sanayisi çok ciddi bir baskı altındadır. Süt Ürünleri Merkezi modelimizle, küçük toprak sahibi çiftçileri eğiterek ve müşterilerimizin daha yüksek kaliteli süt tedarik etmesi için onlarla aramızda bir bağlantı oluşturarak, sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmaya yardımcı oluyoruz.

Gıda alım gücü

'ALT GELİR GRUBU' stratejimiz, milyonlarca düşük gelirli haneye güvenli, sağlıklı ve besleyici ürünler getirmeye yardımcı oluyor.