​​Yönetişim çerçevemiz

Stratejimizin ve liderlik konusuna yaklaşımımızın temelini oluşturan iyi yönetişim, en nihayetinde gıdayı her yerde güvenli ve erişilir kılma vizyonumuzu yerine getirmemize yardım ediyor. Yönetişim çerçevemiz, etik ve sorumlu şekilde davranma konusunda bizi yönlendirirken, marka vaadimizi yerine getirmemize, bunun yanı sıra ilgili düzenlemeler ve mevzuata riayet etmemize yardımcı oluyor. Bir Küresel Liderlik Ekibi, çerçevenin uygulanmasından sorumlu olup, Kurumsal Yönetişim Ofisi'nin yanı sıra yerel yönetim ve risk görevlileri ağı tarafından da desteklenmektedir.

Sorumluluk bildirgemiz, Tetra Laval Yönetim Kurulu ve Tetra Pak'ın görev ve sorumluluklarını özetlemektedir. Çerçeve, riskleri yönetme ve bunlara yanıt vermeye yönelik ilgili ve hafifletici politikaları, prosedürleri ve küresel süreçleri kapsayan kapsamlı bir risk yönetim metodolojisi ve sistemini de içermektedir. Etkili ve şeffaf bir dahili kontrol ortamı sağlamak için, yeni bir Yönetişim Risk Uyumluluk (GRC) sistemi uyguladık. Bu sistem, hafifletici politikaları, prosedürleri ve ayrıntılı kontrolleri, güvence süreçleri, değerlendirmeler ve raporlar ile bir araya getirerek tek bir risk yönetimi platformu oluşturmaktadır.

Temel değerlerimiz kurumsal kültürümüzü şekillendirip dahili ve harici olarak davranışlarımızı yönlendirirken, İş Ahlakı Kurallarımız, şirketin, çalışma koşullarına, ayrımcılığa, gizliliğe, çıkar çatışmasına, mali raporlamaya, uyumluluğa, yolsuzluğa, rüşvete, çocuk istismarına ve çevresel konulara ilişkin konumunu belirler. Sürdürülebilirliğe yönelik stratejik ve görevler arası yaklaşımımızı daha ileri derecede desteklemek üzere bir Sürdürülebilirlik Forumu oluşturduk. Strateji Konseyine rapor veren üyeler, şirket dahilindeki Başkan Yardımcısı ve Direktör seviyesindeki temsilcilerdir.

Güven ve şeffaflık

Müşterilerimiz için şeffaflık sağlayıp güven oluşturmak için ve tedarik zincirimizde sorumlu dış tedarik yaklaşımımızın bir parçası olarak, Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı (Sedex), EcoVadis ve CDP dahil, lider sürdürülebilirlik değerlendirme platformlarıyla çalışıyoruz.

Tetra Pak, CDP lider grubuna art arda altı yıl boyunca dahil edildi ve 2021'de, yani art arda üçüncü yılda iklim ve ormanlar için olağanüstü bir çift 'A' puanı aldı. Ayrıca Tetra Pak 2020'de dördüncü kez art arda Tedarikçi Etkileşim Lideri olarak kabul edildi. Şirket, iklim ve ormansızlaşma riskleriyle ilgili aldığı önemli kanıtlanabilir eylemler sayesinde, dünya genelinde kurumsal çevre tutkusu, eylemleri ve şeffaflığı konusunda lider durumdadır.  

Tetra Pak, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) performansını değerlendiren bir kuruluş olan sürdürülebilirlik puanlama platformu EcoVadis tarafından altın derecesiyle ödüllendirildi. 2022 puanımız, EcoVadis tarafından kategorimizde (özel amaçlı üretim makineleri sektörü) değerlendirilen şirketler arasında ilk %1'de ve EcoVadis tarafından değerlendirilen şirketler arasında ilk %5'te yer almamızı sağlıyor.

Sorumlu iş uygulamalarımız ve performansımız hakkında iletişim kurmak bizim için çok önemlidir. 1999'dan beri çevre raporları yayınlıyoruz ve 2005'ten bu yana daha kapsamlı sürdürülebilirlik konularında raporlar veriyoruz.​

Küresel ilkeler

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) imzalayan şirketlerinden biri olarak, insan hakları, işçilik, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 10 ilkeyi uygulamayı, açıklamayı ve desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Her yıl bir İlerleme Bildirimi sunuyor ve Forest Stewardship Council™ (FSC™), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gelişmiş Beslenme İçin Küresel İttifak'ın BM ve en iyi uygulama standartlarına da aktif olarak katkıda bulunuyoruz.

Paydaş katılımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Yolsuzluk: sıfır tolerans

Yolsuzlukla mücadele, kurumsal yönetişim yaklaşımımızın önemli bir parçası olup, yolsuzluğa, rüşvete ve sahteciliğe sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz. Yolsuzluk etik dışıdır; pazar adaletini sarsar, işlem maliyetlerini bozar, açık, dürüst ve samimi bir toplumu yıkıma uğratır, ekonomik, sosyal ve politik gelişmeye zarar verir. Yolsuzlukla mücadele, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla güven ilişkisi oluşturmanın ve sorumluluk sahibi ve şeffaf bir şirket kültürü geliştirmenin önemli bir parçasıdır.

Farkındalık, anlayış ve uygunluk

Şirketin her düzeyinde faaliyet gösteren tüm çalışanlar günlük kararlarında ve eylemlerinde yönetişim çerçevesine riayet etmekten sorumludur. Çerçevenin ayrıntılarına intranetimiz üzerinden erişilebilir ve bu konuda zorunlu bir e-öğrenme programı da mevcuttur.

Bilgi uçurma

Şirket içindeki veya dışındaki herkes, İş Ahlakı Kurullarımızın ihlal edildiğini veya bu yönde şüpheleri olduğunu ya da herhangi bir etik dışı davranışta bulunulduğunu doğrudan Kurumsal Yönetişim Görevlisi'ne veya Denetim Başkanı'na veya ethics@tetrapak.com adresine, hiçbir şekilde bir cezaya tabi tutulmadan, isim belirtmeksizin bildirebilir. İş Ahlakı Kurallarımızın ihlaline ilişkin her durum, ihlalin şiddetine bağlı olarak ayrı ayrı ele alınmakta ve uygun biçimde soruşturulmaktadır. Olayın cezai olması durumunda durumu ilgili yetkiliye rapor ediyoruz.​

CDP A listesi, iklim ve orman