​​Yönetişim çerçevemiz

Stratejimizin ve liderlik konusuna yaklaşımımızın temelini oluşturan iyi yönetişim, en nihayetinde gıdayı her yerde güvenli ve erişilir kılma vizyonumuzu yerine getirmemize yardım ediyor. Yönetişim çerçevemiz, etik ve sorumlu davranma konusunda bizi yönlendirirken marka vaadimizi yerine getirmemize, bunun yanı sıra ilgili düzenlemelere ve mevzuata uymamıza yardımcı oluyor. Çerçevenin uygulanmasından Bir Küresel Liderlik Ekibi sorumludur ve Kurumsal Yönetişim Ofisi'nin yanı sıra yerel yönetim ve risk görevlileri ağı tarafından da desteklenir.

Sorumluluk bildirgemiz, Tetra Laval Yönetim Kurulu ve Tetra Pak'ın görev ve sorumluluklarını özetler. Çerçeve, riskleri yönetme ve bunlara yanıt vermeye yönelik ilgili ve hafifletici politikaları, prosedürleri ve küresel süreçleri kapsayan kapsamlı bir risk yönetim metodolojisi ve sistemini de içerir. Etkili ve şeffaf bir dahili kontrol ortamı sağlamak için, yeni bir Yönetişim Risk Uyumluluk (GRC) sistemi uyguladık. Bu sistem, hafifletici politikaları, prosedürleri ve ayrıntılı kontrolleri, güvence süreçleri, değerlendirmeler ve raporlar ile bir araya getirerek tek bir risk yönetimi platformu oluşturur.

Temel değerlerimiz kurumsal kültürümüzü şekillendirip dahili ve harici olarak davranışlarımızı yönlendirirken İş Ahlakı Kurallarımız, şirketin çalışma koşullarına, ayrımcılığa, gizliliğe, çıkar çatışmasına, mali raporlamaya, uyumluluğa, yolsuzluğa, rüşvete, çocuk istismarına ve çevresel konulara ilişkin konumunu belirler. 

Güven ve şeffaflık

Müşterilerimiz için şeffaflık sağlayıp güven oluşturmak amacıyla ve tedarik zincirimizde sorumlu dış tedarik yaklaşımımızın bir parçası olarak, Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı (Sedex), EcoVadis ve CDP de dâhil olmak üzere, önde gelen sürdürülebilirlik değerlendirme platformlarıyla çalışıyoruz.

Tetra Pak, CDP lider grubuna üst üste yedi yıl boyunca dâhil edildi ve 2022'de, yani ardışık olarak dört yılda, iklim ve ormanlar alanında olağanüstü bir performansla çift "A" puanı aldı. Ayrıca Tetra Pak 2021'de üst üste beşinci kez Tedarikçi Etkileşim Lideri olarak kabul edildi. Şirket, iklim ve ormansızlaşma riskleriyle ilgili hayata geçirdiği önemli, kanıtlanabilir eylemler sayesinde, dünya genelinde çevreye dair kurumsal kararlılık , eylem ve şeffaflık konusunda lider durumda.  

Tetra Pak, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) performansını değerlendiren bir kuruluş olan sürdürülebilirlik puanlama platformu EcoVadis tarafından altın derecesiyle ödüllendirildi. 2022 puanımız, EcoVadis tarafından kategorimizde (özel amaçlı üretim makineleri sektörü) değerlendirilen şirketler arasında ilk %1'de ve EcoVadis tarafından değerlendirilen şirketler arasında ilk %5'te yer almamızı sağlıyor.

Sorumlu iş uygulamalarımız ve performansımız hakkında iletişim kurmak bizim için çok önemlidir. 1999'dan beri çevre raporları yayınlıyoruz ve 2005'ten bu yana daha kapsamlı sürdürülebilirlik konularında raporlar veriyoruz.​

Küresel ilkeler

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) imzalayan şirketlerden biri olarak, insan hakları, işçilik, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında 10 ilkeyi uygulamayı, açıklamayı ve desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Her yıl bir İlerleme Bildirimi sunuyor ve Forest Stewardship Council™ (FSC™), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gelişmiş Beslenme İçin Küresel İttifak'ın BM ve en iyi uygulama standartlarına da aktif olarak katkıda bulunuyoruz.

Paydaş katılımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Yolsuzluk: sıfır tolerans

Yolsuzlukla mücadele, kurumsal yönetişim yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır ve yolsuzluğa, rüşvete ve sahteciliğe karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimseriz. Yolsuzluk etik dışıdır; pazar adaletini sarsar, işlem maliyetlerini bozar, açık, dürüst ve samimi bir toplumu yıkıma uğratır, ekonomik, sosyal ve politik gelişmeye zarar verir. Yolsuzlukla mücadele, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla güven ilişkisi oluşturmanın ve sorumluluk sahibi ve şeffaf bir şirket kültürü geliştirmenin önemli bir parçasıdır.

Farkındalık, anlayış ve uyumluluk

Şirketin her düzeyinde faaliyet gösteren tüm çalışanlar günlük kararlarında ve eylemlerinde yönetişim çerçevesine uymaktan sorumludur. Çerçevenin ayrıntılarına intranetimiz üzerinden erişilebilir ve bu konuda zorunlu bir e-öğrenme programı da mevcuttur.

Bilgi sızdırma

Şirket içindeki veya dışındaki herkes, İş Ahlakı Kurullarımızın ihlal edildiğini veya bu yönde şüpheleri olduğunu ya da herhangi bir etik dışı davranışta bulunulduğunu doğrudan Kurumsal Yönetişim Görevlisi'ne veya Denetim Başkanı'na veya ethics@tetrapak.com adresine, hiçbir şekilde bir yaptırımla karşılaşmadan, isim belirtmeksizin bildirebilir. İş Ahlakı Kurallarımızın ihlaline ilişkin her durum, ihlalin şiddetine bağlı olarak ayrı ayrı ele alınır ve uygun biçimde soruşturulur. Olayın suç teşkil etmesi halinde durumu ilgili yetkili makama rapor ederiz.​