TOPLULUKLAR

İnsanları koruma taahhüdümüz, faaliyet gösterdiğimiz topluluklara kadar uzanır. Çocuk beslenmesini, sürdürülebilir geçim kaynaklarını, gençlerin istihdam edilebilirliğini ve tüketicinin sürdürülebilirliğe katılımını desteklemeye yardımcı olmayı içerir.
Kız ve Erkek

Çocuk beslenmesi

Ortaklarımıza okul beslenme programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda pratik destek sunuyor, ayrıca gıda güvenliği, kalitesi ve çocuklar için takviyeli ve besleyici içeceklerin önemi konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Karton kutuların okul içerisinde tekrar kullanımı ve geri dönüşümü konusunda da tavsiyelerde bulunuyoruz.

Sürdürülebilir geçim yolları

Süt Ürünleri Merkezi modelimiz küçük toprak sahibi çiftçilerin kapasitesini artırarak sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

Gençlerin istihdamı

Geleceğin Yeteneği Programımız, istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla gelecek nesiller için anlamlı fırsatlar yaratır. 2019 yılında, 148 mezunun daha bize katılmasıyla dünya genelinde toplam rakam 487'ye ulaştı. Geleceğin Yeteneği Programımız iş başı eğitimini bir dizi yetkinlik geliştirme ile birleştirmekte ve tüm katılımcılara programı tamamlandıktan sonra iş teklifi sunmaktadır.

Tüketici bağlılığı oluşturma

Son tüketicilere akıllıca satın alma tercihleri yapmaları ve kartonlarını geri dönüştürmeleri için yardım ediyoruz. Müşterilerimizle ve tüketici örgütleriyle yakın şekilde çalışarak, yeni ürünler üretmek için geri dönüştürülmüş karton ambalajlarımızı kullanarak sosyo-ekonomik değer oluşturmak da dahil olmak üzere, büyük ölçekli değişim yaratma potansiyeline sahibiz.

Bağışlar ve acil durum yardımı

Tetra Pak özel yardım taleplerine katkıda bulunur. Yakın zamanda, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde COVID-19 yardım çabalarına 10 milyon euro'luk bağışta bulunduk. Ayrıca, 2019'un sonlarında Avustralya'nın birçok bölgesini etkileyen orman yangınlarını takiben yardım çabalarını desteklemek için kayda değer bir bağışta bulunmanın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine süt ve su dağıtmak üzere müşterilerle birlikte çalıştık.
Bağışlar ve acil durum yardımı