Yaklaşımımız

Güvenlik ve sağlık, her gün, her yerde: Grup çapında yaklaşımımız, iş sağlığı ve güvenliğinin (OHS) sadece fabrikalar için geçerli olmadığının, hepimizi etkilediğinin altını çizer. İSG, işletme stratejimiz açısından kritik önem taşır ve yaklaşımımız, temel değerlerimiz ile desteklenmektedir.

Güvenlik kültürü oluşturmak

Operasyonel işimizin ve insanlarımızın çalıştıkları ekipmanların doğası; makine güvenliği, yüksekte çalışma, forkliftler, kesme ve kaynak yapma, araç sürme, ağır kaldırma ve manüel çalıştırma gibi eylemleri içeren güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Bu riskleri azaltabilecek bir güvenlik kültürü inşa etmek için çok çalışıyoruz.

Sağlık ve zindelik

Tetra Pak'ta sağlık ve zindeliğe yönelik bütünsel ve merkezi bir yaklaşıma sahibiz. Küresel bir zihinsel refah programı da dahil olmak üzere ilerlemeyi sağlamak için periyodik bir girişim programı yürütüyoruz ve merkezi yönetişimi kullanıyoruz.