TOPLULUKLAR

İnsanları korumak topluluklarımızı da kapsar. Daha geniş önemlilik yaklaşımımıza paralel olarak, yerel düzeyde en büyük farkı yaratabileceğimiz yerlere odaklanıyoruz. Yani insan ve mali kaynaklarımızı çocuk beslenmesini, sürdürülebilir geçim yollarını, gençlerin istihdamını ve tüketicilerin sürdürülebilirliğe katılımını desteklemek için yönlendiriyoruz.

Çocuk beslenmesi

Çocuk beslenmesi

Ortaklarımıza okul beslenme programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda pratik destek sunuyor, ayrıca gıda güvenliği, kalitesi ve çocuklar için takviyeli ve besleyici meşrubatların önemi konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Karton kutuların okul içerisinde tekrar kullanımı ve geri dönüşümü konusunda da tavsiyelerde bulunuyoruz.

Gıda bulunabilirliği hakkında daha fazla bilgi edinin

Süt ürünleri merkezleri, inekleriyle birlikte çiftçiler

Sürdürülebilir geçim yolları

Süt Ürünleri Merkezi modelimiz küçük toprak sahibi çiftçilerin kapasitesini artırarak sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

süt ürünleri geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinin

Gençlerin istihdamı

Gençlerin istihdamı

Geleceğin Yeteneği Programımız, istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla gelecek nesiller için anlamlı fırsatlar yaratır. 2018 yılında, 180 mezunun daha bize katılmasıyla dünya genelinde toplam rakam 350'ye ulaştı. Geleceğin Yeteneği Programımız iş başı eğitimini bir dizi yetkinlik geliştirme ile birleştirmekte ve tüm katılımcılara programı tamamlandıktan sonra iş teklifi sunmaktadır.

Geleceğin yeteneği hakkında daha fazla bilgi edinin

Tüketici bağlılığı oluşturma

Tüketici bağlılığı oluşturma

Son tüketicilere akıllıca satın alma tercihleri yapmaları ve kartonlarını geri dönüştürmeleri için yardım ediyoruz. Müşterilerimizle ve tüketici örgütleriyle yakın şekilde çalışarak, yeni ürünler üretmek için geri dönüştürülmüş karton ambalajlarımızı kullanarak sosyo-ekonomik değer oluşturmak da dahil olmak üzere, büyük ölçekli değişim yaratma potansiyeline sahibiz.

Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi edinin

Bağışlar ve acil durum yardımı

Bağışlar ve acil durum yardımı

Tetra Pak özel yardım taleplerine katkıda bulunur. Örneğin, 2017 yılında müşterilerimizle işbirliği içinde ABD'deki Harvey kasırgasından etkilenen topluluklara UHT süt gönderdik. Ayrıca Nairobi'nin en büyük gecekondu mahallesi olan Kibera'da Kenya'nın ilk Bilgi ve Komünikasyon Teknoloji Merkezini açması için Kenya'daki geri dönüşüm ortağımıza da yardımcı olduk.

​​​​​​​

Topluluklarla nasıl bir araya geldiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin: