TOPLULUKLAR

İnsanları korumak topluluklarımızı da kapsar. Daha geniş önemlilik yaklaşımımıza paralel olarak, yerel düzeyde en büyük farkı yaratabileceğimiz yerlere odaklanıyoruz. Yani insan ve mali kaynaklarımızı çocuk beslenmesini, sürdürülebilir geçim yollarını, gençlerin istihdamını ve tüketicilerin sürdürülebilirliğe katılımını desteklemek için yönlendiriyoruz.

Çocuk beslenmesi

Çocuk beslenmesi

Ortaklarımıza okul beslenme programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda pratik destek sunuyor, ayrıca gıda güvenliği, kalitesi ve çocuklar için takviyeli ve besleyici meşrubatların önemi konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Hatta kutuların okul içerisinde tekrar kullanımı ve geri dönüşümü konusunda da tavsiyelerde bile bulunuyoruz.

Gıda bulunurluğu hakkında daha fazla bilgi edinin

Sürdürülebilir geçim yolları

Sürdürülebilir geçim yolları

Yerleşik Süt Ürünleri Merkezimiz, küçük toprak sahibi çiftçilerin kapasitesini arttırarak sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca yerel orman sahipleri birlikleri kurmak ve sürdürülebilir, karlı işletmeler oluşturabilmek için küçük toprak sahiplerinin becerilerini kuvvetlendirmek amacıyla Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) ile birlikte çalışıyoruz. 2016'da, küçük toprak sahiplerini ve orman yönetimi topluluğunu destekleyen yeni bir projeyi, Adil Ağaç Programı'nı destekledik.

süt ürünleri geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinin

Gençlerin istihdamı

Gençlerin istihdamı

Geleceğin Yeteneği programımız, istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirebilmesi için gelecek nesiller için fırsat yaratır. Bir dizi yetkinlik için iş başı eğitimini gelişimle birleştirir ve en sonunda tüm katılımcılara bizimle çalışma teklifinde bulunulur. Bu yaklaşımı gelecekti ticari başarımız açısından kritik önemde görüyoruz.

Geleceğin yeteneği hakkında daha fazla bilgi edinin

Müşterilerin katılımı

Müşterilerin katılımını

Akıllıca satın alma tercihleri yapmaları ve kartonlarını geri dönüştürmeleri için tüketicilere bilgi sağlayarak kaynak verimliliklerini büyük ölçüde arttırma potansiyeline sahibiz. Bunu gerçekleştirmek için müşterilerimiz ve tüketici organizasyonlarıyla yakından çalışmamız gereklidir.

Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi edinin

Bağışlar ve acil durum yardımı

Bağışlar ve acil durum yardımı

Özel yardım taleplerine katkıda bulunuruz. Örneğin 2016 yılında müşterilerimizle işbirliği içinde ABD'deki Harvey kasırgasından etkilenen topluluklara UHT süt gönderdik. Ayrıca Nairobi'nin en büyük gecekondu mahallesi olan Kibera'da Kenya'nın ilk Bilgi ve Komünikasyon Teknoloji Merkezini açması için Kenya'daki geri dönüşüm ortağımıza da yardımcı olduk.

Topluluklarla nasıl bir araya geldiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin: