Panama'da kendine yeten süt ürünleri sektörünün desteklenmesi

Zorluk/hikaye

Süt ve süt ürünleri, tarih boyunca Panama'daki gıda güvenliğinin temel yapı taşı olmuştur. Ülkede yıllık süt üretimi yaklaşık 180 litreyken süt, çeşitli yerel süt ürünleri ve ithal süt ürünleri kapsamında talep yıllık 480 litre süttür. Kişi başı tüketim 120 litredir. Süt tozu ithalatı ise yılda 1.980 metrik tondur.

Süt, kalitesi bakımından A, B ve C sınıfı olarak sınıflandırılır. A Sınıfı en iyi kaliteyi gösterirken C Sınıfı bakteriyoloji ve bileşim açısından en düşük kaliteyi gösterir. Süt ürünleri sektörü özellikle de küçük çiftçiler geleneksel olarak sübvansiyonlarla desteklenmiştir. Ancak üretim ve çiftlik yönetiminde artan giriş maliyetleri ve verimsizlikler nedeniyle süt ürünleri çiftçileri gelirlerini artırmakta zorlanıyor. Yerel süt üretimi 1999'dan beri azalma eğilimindedir. 400 adet orta ve küçük ölçekli çiftlik vardır ve süt üretimi ortalama verimi inek başına günlük 3,8 litreyle düşük seviyededir.  

Girişim: Süt Ürünleri Merkezi modelinin başlatılması

Tetra Pak müşterisi olan süt ürünleri üreticisi Lácteas, S.A., kendine daha fazla yetebilen süt ürünleri sektörünün gelişimini desteklemek üzere Tetra Pak ve Tetra Laval Gelişim İçin Gıda'nın desteğiyle, Süt Ürünleri Merkezi modelini sunuyor.

Süt Ürünleri Merkezi modeli, küçük çiftçilerin, süt tedarik zincirine yatırım yapmak isteyen bir süt ürünleri üreticisi kanalıyla daha istikrarlı bir pazarla bağlantısını sağlıyor. Çiftçiler, Süt Ürünleri Merkezi aracılığıyla sütleri için güvenli bir pazarın yanı sıra, bir eğitim programına ve çiftliklerinin karlılığını ve gelirini artırmak için gereken desteğe erişim sağlıyor. Eğitim ve teknik destek, küçük çiftçilere bilgi aktarımına odaklanan yerel tarım teknisyenlerinden oluşmuş Genişletme Görevlileri tarafından sunuluyor. Genişletme Görevlileri, Tetra Laval Gelişim İçin Gıda'daki süt ürünleri uzmanlarından teknik eğitim ve uygulamalı destek alıyor.

Süt ürünleri uzmanlarından Genişletme ekibine bilgi aktarımında "Eğitimcilerin Eğitimi" metodolojisi kullanılıyor. Genişletme ekibi, çiftlik yönetimi, yem ve yem katkı maddeleri, arpa ve mısır tohumları konusunda eğitim ve danışmanlık, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri sunmadan sorumlu oluyor.

Panama'da süt ürünleri çiftçilerinin eğitilmesi, süt ürünleri merkezi projesi

INDUSTRIAS LÁCTEAS S.A, şu anda 230 çiftçiden günde yaklaşık 110.000 litre çiğ süt topluyor. Nisan 2022'de başlayan proje ortaklığı, 12 ay boyunca sürecek. Bu projenin ilk aşamasında sonuçlarının diğer çiftçilere gösterilmesi amacıyla 57 referans çiftlik yer alıyor. İkinci aşamada, referans çiftçiler projede yer alan diğer 173 çiftliğe grup eğitimi verip, çiftçilerin süt üretimi hacimlerini ve kalitesini iyileştirmek için gerekli yetkinliklere sahip olmasına yardımcı oluyor. Proje büyüdükçe projede yer alan daha büyük bir çiftçi topluluğu da eğitim alabilecek.

Hedefler:

  • Çiğ sütün toplanmasında %10 artış.
  • Çiftlik başına süt üretiminde en az %20 iyileşme.
  • Çiftçilerin süt satışlarından elde ettikleri gelirde en az %20 oranında iyileşme.
  • Küçük çiftçilerin %30'unun iyileştirilmiş süt kalitesiyle A sınıfına (en yüksek kalite) ulaşması.

Değer/sonuçlar: Sütün toplanmasında ve küçük çiftçi ortalama brüt gelirinde artış

2022'de projenin daha ilk aylarında, süt toplamanın yüzde 8,5 artarak günde 106.000 litreden 115.000 litreye çıkmasıyla önemli iyileştirmeler elde edildi. Referans çiftliklerde de çiftlik başına süt verimi yaklaşık yüzde 4,4 arttı ve merkez kurulmadan önceki duruma kıyasla bir küçük çiftliğin ortalama brüt gelirinde yüzde 4,2 artış oldu.

Estrella Azul'da Süt Ürünleri Çiftçisi olan Faustino Gonzales, "Daha verimli üretim için Estrella Azul danışmanlık ekibi tarafından sunulan yönetim iyileştirme önerilerini takip ettik: İneklerin kaydının tutulması, doğum öncesi ineklerin idaresi, yeni doğan buzağıların idaresi, sürü sağlığı ve beslenmesi gibi üretkenlik ve üreme yönetimine büyük katkılar sağlayan öneriler oldu.

Bu nedenle, Süt Ürünleri Merkezi projesindeki süt ürünleri çiftçileri olarak sürekli bir iyileşme göstermemize yaptıkları katkı ve gösterdikleri ilgi için Estrella Azul ve iş ortaklarına teşekkür ederim. Ayrıca ziyaretlerinde, konuşmalarında ve diğer çiftçilerle deneyim paylaşımında Gelişim İçin Gıda uzmanı tarafından bizle paylaşılan tüm bilgiler için de teşekkür ederim. Tüm bunlar daha istikrarlı bir şekilde üretim yapmamızı sağladı. Hala geliştirilmesi gereken çok şey var. Sıradaki adım, suyun tüm hayvanlar için 7/24 ulaşılabilir olmasını sağlamak ve gelecekteki ortalama süt üretimi maliyetimizi hesaplamak olacak." diye belirtiyor.

Geleceğe bakış

Kaliteli sütün verimli bir şekilde toplanması için soğutma tankları, süt kalite kontrol ekipmanları, süt kamyonları/tankları ve süt alım ekipmanlarının dahil olduğu toplama altyapısı mevcut bulunuyor. 12 aylık yoğun eğitimlerden ve bilgi paylaşımının ardından, Genişletme ekibi küçük çiftçilere danışmanlık yapabilecek düzeyde sağlam bir temele sahip olacak. Referans çiftçiler, en iyi uygulamaları gösterip süt üretimi verimliliğini iyileştirmek ve en iyi uygulamaları paylaşmaya devam etmek üzere çok sayıda çiftçiye yönelik grup eğitimleri gerçekleştirmeye hazır olacak.

Süt kaplarının temizlenmesi