Sürdürülebilir gıda üretimine giden yolda: Yulaf içeceği prosesinde enerji, su tüketimi ve atıkları azaltma


Çevreye karşı duyarlı gıda ve içeceklere yönelik tüketici talebi artmaya devam ederkeni üreticiler operasyonlarında enerji tasarrufu sağlama, suyu koruma ve atıkları en aza indirme fırsatları arıyor. Bu özellikle tüketiciler arasında oldukça popüler olan yulaf bazlı içecek üreticileri için geçerli. Doğru ekipmanlara yatırım yaparak kaynak tüketimi ve üretim prosesi genelindeki atık üretimi ciddi ölçüde azaltılabilir.

Nereden başlamalı? Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gereken potansiyel yatırımlar çok yüksek görünebilir. Tetra Pak'ta Proses Çözümleri ve Ekipmanları'ndan sorumlu sürdürülebilirlik yöneticisi Lilly Li, dört adımdan oluşan bir yaklaşım öneriyor: Kaçınma, geri kazanma, optimize etme ve nötrleştirme.

Li "Enerji ve su tasarrufu sağlamanın en iyi yolu, en başta bunları tüketmemektir" diyor. "Enerji ve su tüketiminden kaçınılamayan yerlerde, bunların geri kazanılması gerekir. Verimliliği optimize etmek de yulaf içeceği üretimindeki kaynak kullanımında olumlu bir etki sağlayacaktır." 

Gereksiz kaynak kullanımından kaçınma

Li, buradaki en önemli noktanın en verimli ekipmanları kullanmak olduğunu söylüyor. Örneğin, içecek üretiminde kesikli karıştırma ekipmanları yerine inline karıştırma kullanıldığında, genellikle temizlik için buhar, su ve kimyasal madde tüketiminde %25ii'in üzerinde azalmalar görüyoruz. Bu, kesikli karıştırmaya kıyasla inline karıştırma için daha az sayıda temizleme döngüsü, daha küçük hacimler ile daha az sayıda ve daha küçük tankların gerekmesi sayesinde gerçekleşiyor.

İnline karıştırma ile temizlik için buhar, su ve kimyasal madde tüketimini azaltın

İçecek üretiminde kesikli karıştırma yerine inline karıştırma ile genellikle temizlik için %25 daha az buhar, su ve kimyasal madde tüketimi görüyoruz.

Homojenizatör, bir yulaf içeceği hattında önemli bir yere sahiptir ve ürünün kararlılığını, ağız hissini ve görünümünü belirler. Son derece verimli HD100 homojenizasyon cihazımız ile yulaf içecekleri üretmek için gereken basınç genellikle yalnızca 200 bardır. Bu, enerji kullanımını minimumda tutar. Ayrıca yüksek kondensat sıcaklıklarıyla başa çıkabilen bir homojenizatör tercih ederek homojenizasyon adımında su tüketiminde %80'e, buhar tüketiminde ise %70'e kadar tasarruf edebilirsiniziii. Krank kutusunda yağ sıcaklığı sensörü ve soğutma suyu akış regülatörü bulunan bir seri soğutma sistemi soğutma suyu tüketimini dikkate değer ölçüde azaltıriv

Doğru homojenizatörle homojenizasyon adımında su tüketimini %80, buhar tüketimini %70 azaltın

Çoğu homojenizatörde, buhar kondensatı, kullanılabilmesi için 140 °C'den 60 °C'ye kadar soğutulmalıdır. Ancak Tetra Pak® Homojenizatör gibi yüksek kondensat sıcaklıklarıyla başa çıkan bir homojenizatör ile homojenizasyon adımında kondensatı soğutmak için %80 daha az su ve %70 daha az buhar kullanırsınız.

Tetra Pak'ın yulaf içecekleri ve diğer ürünler için en iyi uygulama hatlarına yönelik sürdürülebilirlik hedeflerine atıfta bulunan Li: "Ekipman yeniliklerine büyük çaba harcıyor ve ekipmanlarımızın, hatlarımızın ve çözümlerimizin daha verimli olması için çalışıyoruz. Bu şekilde su kullanımını, CO2 emisyonlarını ve ürün kayıplarını 2030 yılına kadar, 2019 yılına kıyasla %50 azaltmayı hedefliyoruzv." Bu hedefler, yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyon elde etme hedefi belirlenen, COP26 iklim değişikliği zirvesi sırasında kabul edilmiş uluslararası anlaşmalarla uyumluvi.

Kullanmanız gereken kaynakları geri kazanma

Elbette içecek üretiminde kaynak kullanımından tamamen kaçınmanın bir yolu yok, ancak Li, üretim sırasında su, enerji ve ürün kaybının geri kazanımına yönelik çözümler uygulamanın, sürdürülebilirlik denkleminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtiyor.

Li, "Buhar sistemindeki yoğuşma gibi, proseste ısı ve su fazlalığı olan noktalarda bunu geri kazanma ve prosesteki başka bir noktada kullanma olasılığı vardır" diyor. "Bu bazen ürün kayıpları için de geçerlidir."

Li, temizliğin de, hem temizlik için kullanılan su hem de kimyasallar dahil olmak üzere, kaynak geri kazanımının büyük bir etkisinin olabileceği başka bir alan olduğunu belirtiyor. 

Li, "Bazı tesislerde temizleme işlemi üretimde kullanılan suyun %60 ila %70'ini tüketiyor" diyor. "Su döngüsünü kapatma, durulama suyunu filtreleyip dezenfekte etme ve yeniden kullanım için su tedarikine geri döndürme fırsatları bulunuyor."

Optimizasyonla daha iyi sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için tesis operasyonlarını optimize etme süreci, mevcut prosesi değerlendirme ve iyileştirme fırsatlarını belirleme ile başlar. Buna, enerji ve su tüketimini ölçme ve bulguları, endüstri standartlarıyla karşılaştırma da dahildir. 

Aradaki farklar, revize edilen prosedürleri ve ekipman yükseltmelerini bu değerlere yakın olacak şekilde yönlendirmeyi sağlar. Li, "Bu bir hastanın doktora gitmesine benzer" diyor. "Sorunu teşhis edersiniz ve hastanın daha iyi olması için nasıl yardımcı olabileceğinize bakarsınız."

Daha iyi olmak genelde üretim prosesini basitleştirmek ve otomatikleştirmek anlamına gelir. Isıtma ünitelerimizi uyku modu gibi özelliklerle optimize ediyoruz. Uyku modu, steril su dolaşımının bekleme aşaması sırasında ısıtma ünitelerinin güç tasarrufu moduna geçtiği moddur. Bu mod, buhar, su ve elektrik tüketimini azaltırvii,viii 

Li, "Bu yeni teknolojiler çevresel ayak izini büyük ölçüde azaltabilir ve üretim prosesinin çok daha sürdürülebilir olmasını sağlayabilir." diyor. 

Isıtma ünitelerinde uyku moduyla daha az buhar, su ve enerji kullanın

Isıtma ünitelerimizi uyku modu gibi özelliklerle optimize etmek buhar, su ve enerji tüketimini azaltıyor. Uyku modu, steril su dolaşımının bekleme aşaması sırasında ısıtma ünitelerinin güç tasarrufu moduna geçtiği moddur.

Son adım: nötrleştirme

Yulaf içeceği üreticileri kaçınmak, geri kazanmak ve optimize etmek için tüm olasılıkları tükettiğinde, net sıfır emisyona erişmek için önlerinde başka bir seçenek daha bulunuyor: hedeflere ulaşmak için kalan emisyonlarını nötrleştirme.

Li, "Örneğin, müşterilerimizi fosil yakıtlardan elde edilen ısı enerjisi yerine yenilenebilir elektrik kullanarak üretim proseslerini karbondan arındırma konusunda destekliyoruz" diyor.

Li son olarak şunları ekliyor: "Birçok yulaf içeceği üreticisinin, operasyonlarının sürdürülebilirliğini iyileştirme çabalarını ön plana çıkarmaya istekli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, kaçınma, geri kazanma, optimize etme ve ardından nötrleştirme ile bunu yapabilmeleri ve bunun için gerçekten geniş bir araç setlerinin bulunması, onlar için iyi bir haber."

Makalenin tüm kaynaklarını şu adreste bulabilirsiniz:

https://www.tetrapak.com/insights/cases-articles/sustainable-food-production-sources