Süt ve peynir altı suyu bazlı bileşenlere yönelik filtrasyon çözümleri

Günümüzde süt ve peynir altı suyu bazlı bileşenler, dünya çapında süt ürünleri sanayisinde en hızlı büyüyen işlerden biridir. Membran teknolojisi; Peynir Altı Suyu Proteini Konsantresi/Peynir Altı Suyu Proteini İzolatı, Süt Proteini Konsantresi/Süt Proteini İzolatları, MCC/MCI, Laktoferin, yüksek yağ, mineralden arındırılmış peynir altı suyu ve kalsiyum fosfat, laktoz, permeat tozu ve hidrolizatlar gibi toplu ve özel ürünlerin üretiminde kullanılır.

Ürünler

İşlenen hacim ve kurulumların büyüklüğü ile ölçülen süt ve peynir altı suyundan elde edilen bileşenler membran filtrasyonu için açık ara en büyük uygulamadır. 

Ürünler gruplandırılabilir, aşağıdaki çizime bakın:

 • Devam formülü, gıda ve spor beslenme ürünlerinde uygulanan protein bazlı bileşenler
 • Besin takviyesi olarak uygulanan mineral bazlı bileşenler
 • Atıştırmalık, şekerleme ve besin ürünlerinde uygulanan laktoz bazlı bileşenler
 • Devam formülü ve diyet ürünlerinde uygulanan hidrolizatlar
süt ve peynir altı suyu bileşenleri, membran filtrasyonu

Piyasadaki trend, görece büyük fiyat dalgalanmalarına karşı hassas tüketim ürünlerine kıyasla daha yüksek ve daha istikrarlı bir değere sahip, daha karmaşık ve saflaştırılmış ürünlere yönelme şeklindedir. Tetra Pak Filtrasyon Çözümleri, müşterilerimizin bu kadar kaliteli ve değerli ürünler yaratmalarına yardımcı olacak yenilikçi uygulamalar geliştirmeye odaklanmıştır. 

Tüm bu yeni ürünler için ortak olan, onları üretmek için çeşitli süreçlerin bir birleşimine ihtiyaç duymanızdır. İdeal senaryo, belirli bir kombinasyonun hiçbir yan ürün bırakmadığı ve tüm süreç akışlarının değerli ürünler olarak satılabileceği durumdur.

Bileşenler için yaygın olan bir durum da, prosesi ekonomik olarak makul hale getirmek için nispeten büyük hacimlere ihtiyaç duyulmasıdır.

Süreçler

Malzemelerin üretiminde yer alan süreç teknolojisi adımları, iyi tanımlanmış bileşenlere ayrıştırma, kalitenin korunması ve değer akışlarının konsantrasyonu amacına hizmet eder. Ana süreç adımları:

 • Santrifüjlü ayırma
 • Pastörizasyon/ısıl işlem
 • Membran filtrasyonu:
 • Buharlaştırma
 • Kristalleşme
 • İyon değişimi/kromatografi 
 • Arındırma
 • Kurutma 
 • Toz taşıma

Belirli bir bileşen üretimi için gereken bağımsız süreç adımları birçok farklı kombinasyonda birleştirilebilir ve Tetra Pak Hat Çözümleri bir hattın nasıl kurulabileceğine dair örnekler sunar. Genellikle yerel koşullar, çözümde bazı değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılar.  

Süt Ürünleri Proses El Kitabı

Süt Ürünleri Proses El Kitabından süt filtrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin