Gıdalar asla kaybolmasa veya israf edilmeseydi nasıl olurdu?

Doğru gıda proses ve paketleme çözümleriyle gıda kaybını ve israfını önlemeye yardımcı olabiliriz. Ham maddelerin işlenmesinin ve gıda prosesinin verimliliğini artırarak daha fazla gıda atılmak yerine işlenir ve paketlenir. Doğru paketleme çözümleri ile gıdaların güvenli bir şekilde paketlenmesini sağlayabilir ve uzak bölgelerdeki tüketicilere ulaşabilmesi için raf ömrünü uzatabiliriz.

İnsanlar ve çöp kutusu, 1/3

Dünyada üretilen tüm gıdaların üçte biri asla tüketilmiyor.1

İnsanların %77'si

Tüketicilerin %77'si gıda israfını bir endişe kaynağı olarak görüyor.2

1/3 CO2

Günümüzdeki gıda sistemleri, küresel sera gazı emisyonlarının (GHG) üçte birinden fazlasını oluşturur.3

Raf ömrünü iyileştiren ve verimliliği artıran teknolojiler


Gıda kaybını ve israfını azaltmanın yolları

Genellikle tek sorunmuş gibi görülse de gıda kaybı ve israfı iki ayrı sorundur. Gıda kaybı, esas olarak gıdaların verimli bir şekilde yetiştirilmemesi, işlenmemesi ve korunmamasından kaynaklanırken gıda israfı, dağıtım ve perakende aşamalarında ambalajlı gıdaların kısa raf ömrü ve sürdürülebilir olmayan tüketim uygulamaları nedeniyle oluşur. 

Şu anda tüketicilerin dörtte üçünden fazlası (%77) gıda israfını bir sorun olarak görüyor ve bunun sınırlandırılmasının gıda üreticileri için en önemli üç öncelikten biri olması gerektiğine inanıyor. Birçok üretici (ve perakendeci) bu konunun öneminin farkında ve şimdiden gıda israfını azaltma hedefleri belirlemiş durumda4. BM ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim) aracılığıyla gıda kaybı ve israfını da ele alıyor. BM ayrıca, ilk kez 29 Eylül 2020'de gözlenen, yıllık Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nü tanıttı.

Gıda kaybını azaltmak için verimliliği artırmak

Çözümlerimiz, daha fazla insanın güvenli gıdaya erişmesini sağlamada rol oynayabilir. Paketlememiz, gıdaları koruyuculara, katkı maddelerine veya soğutmaya ihtiyaç duymadan koruyarak soğuk zincir olmayan en uzak yerlerde bile, dünyanın hızla büyüyen nüfusunun daha fazlasına güvenli, besleyici ve lezzetli ürünler sunmaya yardımcı oluyor. Ayrıca müşterilerimiz ve paydaşlarımızla sistem genelinde iş birliği yaparak milyonlarca insanın daha, güvenli gıdaya erişmesini sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Gıda kaybını en aza indirmek, bazı ortak çalışmalarımızın da merkezinde yer alıyor. Örneğin, Süt Ürünleri Merkezi modeliyle, teknik destek ve çiftlik içi eğitim sağlayarak 10 ülkede 54.000 küçük toprak sahibi çiftçiye inek başına verimlerini artırmalarında yardımcı olduk. Müşterilerle aralarında bağlantı kurarak değer zinciri boyunca gıda kaybını önleyen yerel süt işleyicilerine erişim kazandılar. Elde edilen avantajlar tüm toplum için önem taşıyor. Müşteriler yerel olarak üretilen sütün artan tedarikinden yararlanırken çiftçiler daha yüksek gelir ve daha iyi geçim kaynaklarının tadını çıkarıyor.

Doğru paketleme gıda israfını azaltabilir

Proses ve paketleme teknolojilerimiz, paketlenmiş gıdaların raf ömrünü uzatır, gıdaları korur, böylece soğutulmadan taşınması ve depolanması sağlanır. Gıdalar, uzak bölgelerdeki tüketicilere ulaşabilir ve aseptik olmayan paketlere göre önemli ölçüde daha uzun süre soğutmaya ihtiyaç duymadan rafta durabilir, bu da paketlenmiş gıda israfını azaltmaya yardımcı olur. Müşterilerimizle birlikte, gıda kaybını en aza indirmek için yüksek performanslı gıda prosesi çözümleri geliştiriyor ve tüketicilere gıda israfını azaltmada yardımcı olan gıda paketleme çözümleri oluşturuyoruz. 

Günümüzdeki küresel gıda sistemleri küresel sera gazı emisyonlarının üçte birinden daha fazlasını oluşturuyor5. Yenilikçi teknolojilerimiz, gıdaların ömrünü uzatan ve bozulmasını veya yok olmasını önleyen az israflı prosesler ve paketlemeler sunar. Bu, gıda atığını azaltmaya yardımcı olurken gıda erişilebilirliği sağlamaya yardımcı olur. 

Gıda kaybını ve israfını azaltmak, uzun süredir sürdürülebilirlik gündemimizin bir parçası olmuştur. Gıdayı İleriye Taşımak için hareket ederken gıda değer zinciri boyunca gıda kaybını ve israfını azaltmak için müşteriler, hükümetler, paydaşlar ve STK'larla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

YOLCULUĞUMUZ

Gıdayı ileriye taşımak.

Günümüzün küresel gıda zorluklarına ve Tetra Pak'ın daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya için gıdayı ileriye taşımak konusunda oynadığı role dair hızlıca genel bir bakış edinin.

Yolculuğumuz

Limon tutan kadın

Gıda sistemlerini dönüştürmek

Günümüzün gıda sistemleri dengesiz, savurgan ve sürdürülemez. Dünyanın gıda sistemlerini neden değiştirmemiz gerektiğini keşfedin.

Yeşil ve kırmızı biberler

Gıda kaybını ve israfını nasıl azaltabiliriz?

Müşterilerimizle birlikte, gıda kaybını en aza indirmek için yüksek performanslı gıda prosesi çözümleri geliştiriyor ve raf ömrünü artırıp gıda israfını azaltmaya yardımcı olan gıda paketleme çözümleri oluşturuyoruz.6

Pirinç tarlasındaki kadın

Sürdürülebilir gıda değer zincirlerini nasıl oluşturabiliriz?

Tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir üretim, proses, paketleme, dağıtım ve tüketimi teşvik eden çözümleri destekliyor, geliştiriyor ve tedarik ediyoruz.

İnekleri besleyen adam

Kenya'da geçim kaynaklarını iyileştirmek

Kenya'da üretilen tüm sütün yaklaşık yüzde 80'inden küçük ölçekli çiftçiler sorumludur, ancak geleneksel olarak altyapı ve deneyim eksikliğinden dolayı zorluklarla karşılaşırlar. Bu nedenle, Kenya Pazar Odaklı Süt Ürünleri Değer Zinciri Tedarik projesinin (KEMDAP) bir parçası olarak, 30.000 Kenyalı çiftçinin ve ailelerinin süt verimliliğini ve gelirini artırmasına yardımcı olmak için bir Süt Ürünleri Merkezi modeli aracılığıyla paydaşlarla iş birliği yapıyoruz. KEMDAP projesi, daha fazla kadın ve gencin süt ürünleri değer zincirine dahil edilmesini ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini de sağladı.

Süpermarketten süt kartonu alan baba ve çocuğu

Daha az gıda kaybı ve israfı için aseptik çözüm

Gıda israfını ve kaybını en aza indirmek, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır. Günümüzde tüm dünyada gıdaları korumayı sağlayan aseptik teknolojiyi icat ettik. Aseptik teknoloji, gıdaları soğutmaya veya koruyuculara gerek olmadan güvenli ve lezzetli olarak saklar. Gıdaların renk, doku, tat ve besin değerinin daha fazla korunmasına olanak tanır ve paketleme sırasında hem gıdaların hem de ambalaj malzemelerinin zararlı bakterilerden arındırılmasını sağlar.

Nasıl katkıda bulunuyoruz?

Tetra Pak karton ambalajlar

Gıda israfını azaltmaya yardımcı olan somut eylemler

Kırmızı yelek giyen öğrencilerin bulunduğu sınıf

Türkiye'deki sıfır atık projesi

Kartonlardan içecek içen iki çocuk

Senegal'de süt ürünleri değer zincirini geliştirmek

Daha fazlasını keşfedin

Tarlada el sıkışan iki adam

İş birliği

Gıda emniyeti ve beslenmeyle ilgili küresel güçlükleri ele almaya yönelik yolculuğumuzda, paydaşlar arasında iş birliği büyük önem taşıyor. Yolculuğumuz boyunca yaptığımız iş birliklerini öğrenin.

Gıdayı ileriye taşımak başlıklı haber

Haber bültenimiz için kaydolun

Sektördeki zorlukları vurguladığımız ve görüşler paylaştığımız haber bültenimize kaydolun.

1https://www.saveonethird.org

2https://www.tetrapak.com/content/dam/tetrapak/publicweb/gb/en/insights/documents/Tetra-Pak-Index-2020-report.pdf

3Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (2021). Gıda sistemleri, küresel sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturur. Kaynak: Fao.org

4https://www.tetrapak.com/content/dam/tetrapak/publicweb/gb/en/insights/documents/Tetra-Pak-Index-2020-report.pdf

5Food and Agriculture Organization of the United Nations (2021). Gıda sistemleri, küresel sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturur. Kaynak: Fao.org

6Pozitif etkiden kastımız, tedarik zincirindeki iş gücümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız; toplama ve geri dönüştürmeden sorumlu çalışanlar; değer zincirimizdeki iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir alanlarında net sıfıra geçiş ve benzeri konulardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara ulaşmaktır.