Çevre: Her zamankinden daha büyük

Çevre kaygısı ortadan kalkmıyor. Çevre sorunları, bu yıl tüketicilerin tam olarak yarısı tarafından ifade edildiği şekilde 2 numaralı küresel endişe, hatta 2020'de biraz daha arttı

Aslında, Birleşik Krallık'taki yanıt verenler çevre konusunda COVID-19'dan daha fazla endişe duyuyor (%58'e karşı %63) ve bu anket, BM'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) Ağustos'ta veya İskoçya'da Ekim ayının sonunda yapılması planlanan BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'ndan (COP26) önce gerçekleştirildi.

Çevreye yönelik endişe, toplum ve sosyal adalete daha fazla odaklanılarak, özellikle toplum çevresinde olmak üzere daha geniş sürdürülebilirlik konularını içerecek şekilde genişlemeye devam etti. Aynı zamanda derinleşti de: Dünya genelindeki yanıt verenlerin yarısı artık "günlük hayatında yaptığı her tercihin çevreyi etkilediğine" inanırken, "çevre hakkında yapılan yaygaralardan bıkmış" insan sayısı son üç yıldır düşüyor.

ÇEVRE: KALICI EĞİLİMLER

Su altında saman topları

1. İklim değişikliği endişesi

1. İklim değişikliği endişesi

Küresel ısınma/iklim değişikliği, ankete katılanların %78'i tarafından belirtilen çevre sorunları listesinde hâlâ üst sıralarda yer alıyor.

Kadın ve alışveriş sepeti

2. Atıklar hakkındaki endişeler

2. Atıklar hakkındaki endişeler

Yanıt verenlerin dörtte üçü tarafından önde gelen çevre sorunları olarak gösterilen gıda atıkları ve savurgan paketlemeyle birlikte atık, büyüyen bir endişe kaynağı.

Şapkalı kadın

3. Aşırı paketlemeden kaçınma

3. Aşırı paketlemeden kaçınma

Dünya genelindeki yanıt verenlerin yarısından fazlası artık yiyecek ve içeceklerin nasıl paketlendiğini "gerçekten umursadıklarını" söylüyor.

Yiyecekleri ambalajından çıkaran kadın

4. Yerel olarak koruma

4. Yerel olarak koruma

Tüketicilerin yaklaşık yarısı, pandemi sırasında özellikle yerel işletmeleri desteklemek için ürün satın aldıklarını söylüyor.

İndirilecek öğeler ve videolar

Bilgi görseli kapağı

En iyi on çıkarım bilgi görseli

Açıklayıcı video için oynat düğmesi

2021 Tetra Pak Endeksi ile ilgili açıklayıcı video