Sürdürülebilirliği teşvik eden proses ve paketleme çözümleri

Mevcut gıda sistemleri dünyanın kaynaklarını tüketiyor.1 Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte, gıdaların sürdürülebilir üretimini, prosesini, paketlenmesini, dağıtımını ve tüketimini teşvik eden çözümleri destekliyoruz.

1/3 CO2

Günümüzdeki gıda sistemleri, küresel sera gazı emisyonlarının (GHG) üçte birinden fazlasını oluşturuyor.2

%58 sulanan bitkiler

Tüketicilerin %58'i yiyecek ve içeceklerin nasıl üretildiğini gerçekten önemsediklerini söylüyor3.

Tokalaşma

Sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak için iş birliği gerekiyor.

İş birliği ve şeffaflık anlayışı


Daha sürdürülebilir gıda değer zincirlerine ulaşmak

Son araştırmalara göre, küresel gıda tedarik zinciri sistemi, küresel sera gazı emisyonlarının üçte birinden sorumludur.2 Gıda değer zincirinin gezegen üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çalışmak istiyoruz.

Tam bir değer zinciri yaklaşımı

Bunun, yalnızca fabrikalarımızda ve tesislerimizde neler olduğunu düşünmekle kalmayıp gıda değer zinciri boyunca neler olup bittiğini dikkate alan bir yaklaşım değişimiyle başladığına inanıyoruz. Ve gıda değer zincirlerini gerçekten daha sürdürülebilir kılmak için tüm paydaşlar arası yakın iş birliği ve yenilikçi düşünce gerektiğine inanıyoruz. 

Gıda paketleme endüstrisinin sürdürülebilirlik zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olmak için, önde gelen ham madde tedarikçileriyle yeni bir iş birliğine dayalı inovasyon modeli sunduk. Doğrusal tedarik zincirinin geleneksel çalışma modeli değişiyor, tüm endüstrinin yakın bir iş birliğiyle çalıştığı yeni bir iş ortaklığı ekosistemi modeli doğuyor. Bu sadece üretici ve tedarikçileri değil, aynı zamanda araştırma kurumlarını, üniversiteleri ve girişimcileri çözüm bulmak için bir araya getiriyor.

İklim etkisini azaltabileceğimiz beş alan

Değer zincirine baktığımızda, sürdürülebilirliğin desteklenmesine yardımcı olmak için iş birliği yapabileceğimiz beş ana zorluk belirledik: kartonlarımızdaki fosil bazlı malzemeleri sorumlu kaynak kullanımıyla elde edilmiş yenilenebilir malzemelerle değiştirmeye odaklandığımız ham madde ve kaynak tedariki; değer zinciri boyunca karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflediğimiz üretim ve dağıtım; gıdayı güvenli ve erişilebilir hale getirmeye ve gıda kaybını ve israfını azaltmaya odaklandığımız gıda koruma ve tüketimi; yerel geri dönüşüm sistemlerini güçlendirmeye ve ölçeklendirmeye çalıştığımız geri dönüşüm; plastik kullanımını azaltmayı ve doğa üzerinde daha az etkiye sahip malzemeler kullanmayı hedeflediğimiz kullanım ömrü sonu.

Şeffaflık yoluyla güven inşa etmek

Sağlık ve gıda ile ilgili diğer endişeler bağlamında, tüketiciler güvence olarak şeffaflık arıyor, %58'i yiyecek ve içeceklerin nasıl üretildiğini gerçekten önemsediklerini ve süreç hakkında mümkün olan her şeyi bilmek istediklerini söylüyor. Buna yanıt olarak, markalar üretim yöntemleri hakkında daha fazla bilgi sağlamaya çalışıyor. 

Tam ölçekli veri taşıyıcıları ve dijital araçlar olarak işlev görebilecek kartonlar oluşturmak için çalışıyoruz. Bu, üreticilerin uçtan uca izlenebilirliğe erişebileceği, perakendecilerin tedarik zinciri içgörüleri kazanabileceği ve tüketicilerin ürünün nerede üretildiği gibi ürünle ilgili bilgilere erişebileceği anlamına geliyor. Tüm bunlar, potansiyel olarak daha sürdürülebilir uygulamaları ortaya çıkarabilecek şeffaflığın artmasına olanak tanıyor. 

Güvenli gıda sistemlerine geçişin çevreye mâl olmaması gerekiyor. Sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak için çalışarak, dünyanın artan nüfusu için güvenli, besleyici gıdaya erişim sağlarken gezegen için daha parlak bir gelecek sağlamaya yardımcı olabiliriz. Bu Gıdayı İleriye Taşımak yaklaşımının temel bir parçasıdır.

YOLCULUĞUMUZ

Gıdayı ileriye taşımak.

Günümüzün küresel gıda zorluklarına ve Tetra Pak'ın daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya için gıdayı ileriye taşımak konusunda oynadığı role dair hızlıca genel bir bakış edinin.

Yolculuğumuz

Limon tutan kadın

Gıda sistemlerini dönüştürmek

Günümüzün gıda sistemleri dengesiz, savurgan ve sürdürülemez. Dünyanın gıda sistemlerinin neden değişmesi gerektiğini keşfedin.

Okuldaki kız

Güvenli ve besleyici gıdaya erişimi artırmak

Küresel ağımızla, gıda paketleme, proses ve teknik uzmanlığımızı birleştirerek gıdaları güvenli ve erişilebilir hale getirmeye kararlıyız.

Yeşil ve kırmızı biberler

Gıda kaybını ve israfını azaltmak

Müşterilerimizle birlikte, gıda kaybını en aza indirmek için yüksek performanslı gıda prosesi çözümleri geliştiriyor ve raf ömrünü artırıp gıda israfını azaltmaya yardımcı olan gıda paketleme çözümleri oluşturuyoruz.

Nasıl katkıda bulunuyoruz?

Daha fazlasını keşfedin

Tarlada el sıkışan iki adam

İş birliği

Gıda emniyeti ve beslenmeyle ilgili küresel güçlükleri ele almaya yönelik yolculuğumuzda, paydaşlar arasında iş birliği büyük önem taşıyor. Yolculuğumuz boyunca yaptığımız iş birliklerini öğrenin.

Gıdayı ileriye taşımak başlıklı haber

Haber bültenimiz için kaydolun

Sektördeki zorlukları vurguladığımız ve görüşler paylaştığımız haber bültenimize kaydolun.

1https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c6fd4d2en/index.html?itemId=/content/component/c6fd4d2f-en 

2Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (2021). Gıda sistemleri, küresel sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturur. Kaynak: Fao.org

3https://www.tetrapak.com/insights/tetra-pak-index/transparency-and-trust