REKOMBİNE SÜT

Rekombine süt üretimi için neye ihtiyacınız olursa olsun, Tetra Pak teknolojisi size en düşük toplam mülkiyet maliyeti, istikrarlı ürün kalitesi, maksimum esneklik, azalan çevresel etki ve garantili performans sağlar.

Rekombine süt için işleme uygulamaları

Pek çok global pazarda kendi taze sütünü üretecek koşullar (coğrafi konum ve iklim) bulunmaz veya bu pazarlarda başka şekillerde tamamlanması gereken dengesiz bir süt üretimi olabilir. Bunun dışında, taze sütün taşınacağı mesafelerin makul sayılamayacak kadar uzun olduğu da düşünülebilir.

Bununla birlikte, protein ve başka besleyici besinlerin kaynağı olarak sütün değerinin giderek daha fazla farkına varılıyor. Bunun sonucunda, rekombine süt pazarı büyüyor ve yetkililer çevreyle ilgili olanlar dahil kendi taleplerini iletirken, müşterilerin de kalite ve değer talebi giderek artıyor.

Bu yüzden Tetra Pak, verimli süt üretimi için çözümler bulmada 60 yılı aşkın deneyimi sayesinde, UHT'nin yanı sıra rekombine süt için komple bir sıra dışı çözümler portföyü geliştirdi. Benzersiz uzmanlığımız daha yalın ve akıllı hat yapılandırmaları (bütçenizi performans hedeflerinizle dengeleyen çözümler) olanağı verir, böylece asla ihtiyacınız olandan fazla ödemez, her zaman ödediğinizin karşılığı olan değeri (mümkün olan en düşük toplam mülkiyet maliyeti) elde edersiniz.

Benzersiz teknoloji sayesinde, size sıra dışı üretim imkanı, verimliliği ve esnekliğinin yanı sıra istikrarlı ürün kalitesi ve en aza indirgenmiş çevresel etki sunuyoruz. Dahası, asla gıda güvenliğinden taviz vermiyoruz. ​​​

Sign up for white paper

Sign up to receive the white paper New processing methods for recombined white milk

Rekombine süt için en iyi uygulama hatları

Sizi daha yenilikçi, daha etkili ve daha rekabetçi kılacak en uygun çözümün, bugün ve gelecekte kendinize özgü üretim ihtiyaçlarınıza uyan çözüm olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, bu en uygun çözümün, sizinle yakın ortaklık halinde gıda üretimine yönelik geniş bilgimizi ve eksiksiz yenilikçi teknoloji yelpazemizi uygularken ortaya çıktığını düşünüyoruz.

Toplu üretim+

Toplu üretim

Toplu üretim rekombine sütte klasik yaklaşımdır. Size daha düşük yatırım maliyeti sunar, ancak operasyonel maliyetler genellikle yüksektir. Toplu üretim küçük hacimler için harika bir çözümdür. Tetra Pak bu yapılandırmayı pastörizasyon adımını ortadan kaldırarak da sunabilir.

OneStep Teknolojisiyle kesintisiz tek akışlı harmanlama +

OneStep Teknolojisiyle kesintisiz tek akışlı harmanlama

Bu kesintisiz tek akışlı harmanlama yapılandırması, OneStep teknolojisi sayesinde düşük bir yatırım maliyeti ve önemli ölçüde daha düşük bir mülkiyet maliyeti anlamına da gelmektedir. Küçük bir çevre ayak izi olmakla birlikte yüksek kapasiteye sahiptir ve daha yüksek harmanlama kesinliği ve esnekliği için çok akışlı hat yapılandırmamıza yükseltilmesi de mümkündür.

OneStep teknolojisiyle kesintisiz çok akışlı harmanlama+

OneStep teknolojisiyle kesintisiz çok akışlı harmanlama

Bu yapılandırma her türlü ihtiyacınıza karşılık verir: en düşük toplam mülkiyet maliyeti (en yüksek verimlilik anlamına gelir). Yüksek hassasiyet sağlar, böylece istikrarlı ürün kalitesini ve önemli ölçüde malzeme tasarrufunu garanti altına alırsınız. Elbette, yüksek kapasite ve küçük bir çevre ayak izi elde edersiniz. Ayrıca sıra dışı esneklik imkanı bulursunuz.