Süt ürünlerini geliştirmeyi desteklemek

Sürdürülebilir yerel süt ürünleri değer zincirleri1 oluşturmaya yardımcı olmak için küçük çiftçiler ile süt ürünleri işleyicileri arasında bağlantı kurarak gelişmekte olan ekonomilerde toplama maliyetlerini artırmadan yerel olarak üretilmiş, kaliteli sütün uzun süreli tedarikini güvenceye alıyoruz.

Kârlılığı artırmaya ve küçük çiftçilerin büyümesine nasıl katkıda bulunduğumuzu okuyun.

Supporting local farmers in Dominican Republic

Dominik Cumhuriyeti'nde süt ürünleri çiftçiliğini geliştiren müşterileri desteklemek

Tetra Pak Gelişim İçin Gıda, yerel ve kaliteli sütün istikrarlı olarak tedarik edilmesini güvence altına almak amacıyla Süt Ürünleri Merkezi modelinin sunulması konusunda Tetra Pak müşterilerini destekledi.

Training dairy farmers in Panama

Panama'da kendine yeten bir süt ürünleri sektörünü desteklemek

Tetra Pak Gelişim İçin Gıda ve Tetra Pak müşterisi Lácteas S.A, Panama'da kendine daha fazla yeten bir süt ürünleri sektörünün gelişimini destekliyor.

Dairy farming in Nicaragua

Nikaragua'da zorlukları fırsatlara dönüştürmek

Tüketicilere yerel olarak üretilmiş kaliteli süt sağlamak ve küçük süt ürünleri çiftçilerinin geçim kaynaklarını iyileştirmek için birlikte çalıştık.

Man feeding cows in Kenya, Dairy hubs

Kenya'da geçim kaynaklarını iyileştirmek

Tetra Pak, Kenya'da 30.000 Kenyalı çiftçinin ve ailelerinin geçim kaynaklarını iyileştirmelerine ve kadınları güçlendirmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirilen bir iş birliği olan KEMDAP projesinin bir parçasıdır.

Dairy hub farmers in Albania

Arnavutluk'ta küçük ölçekli süt ürünleri çiftçilerini yoksulluktan kurtarmak

Arnavutluk'taki ilk Süt Ürünleri Merkezlerinin odak noktası, resmi bir süt toplama altyapısı geliştirmek ve küçük ölçekli süt ürünleri çiftçilerine teknik yardım sağlamaktır.

Dairy farmers in Bangladesh

Bangladeş'teki Süt Ürünleri Merkezlerinin genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor

Süt Ürünleri Merkezlerinin sayısını artırmak amacıyla ve projelerin erken olumlu sonuçlarını gördükten sonra, SIDA ve UNIDO ile bir ortaklık geliştirdik.

Partners signing at the Embassy of Sweden in Nairobi

Kenya'daki süt üretimi ölçeğini artırmak için ortaklık

Tetra Pak, Kenya'da süt ürünleri geliştirmede ölçeği büyütmek ve ülkenin artan süt ürünleri talebinin karşılanmasına yönelik çabalara katılıyor.

Farmers with cows in Honduras

Honduras'ta sütle yetersiz beslenmeye karşı savaşmak

Tetra Pak, küçük çiftçilere teknik yardım sağlayarak süt ürünleri sektörünü yeniden canlandırmak için müşterimiz Lacthosa ve Honduras hükümeti ile birlikte çalışıyor

Supporting dairy development in Uganda

Uganda'da süt ürünleri çiftçiliğini geliştirmek için ortaklık

Güneybatı Uganda'daki 1.000 ticari süt çiftçisine uygulamalı teknik yardım sağlamak için yaklaşık 50 süt ürünleri geliştirme yöneticisi işe alınıp eğitildi.

Cows graze

Senegal'de yerel küçük ölçekli çiftçileri süt ürünleri sanayisine bağlamak

Tetra Pak, Gelişim için Gıda, yerel bir süt ürünleri işleyicisi ve IFC güçlerini birleştirdi ve süt üretimini artırmak için küçük ölçekli süt ürünleri çiftçileriyle birlikte çalışıyor.

Woman with cows, Dairy hubs

Müşteriler uzaktan Süt Ürünleri Merkezi eğitim programı ile ilgili beğenilerini dile getiriyor

Süt Ürünleri Merkezi modelimiz sayesinde küçük çiftçilere teknik yardım sağlayarak ve süt ürünleri müşterilerimizin daha kaliteli süt toplama yeteneğini destekleyerek yerel süt ürünleri değer zincirleri oluşturma çalışmalarına katılıyoruz.

Dairy Hub in Kenya

Kenya'daki yeni Süt Ürünleri Merkezi projesi verimliliği artırıyor

Tetra Pak, küçük çiftçilere teknik yardım sağlayarak süt ürünleri sektörünü yeniden canlandırmak üzere Kenya'da Uplands Dairy ile birlikte çalışıyor.

Morgan and computer

Sri Lanka'daki faaliyet ortaklığı, Süt Ürünleri Merkezleri

Sri Lanka'nın savaştan zarar görmüş kuzeydoğusundaki yeni bir Süt Ürünleri Merkezi girişimi, süt ürünleri sanayisinde kapasite artırıyor ve yerel çiftçilerin hayatlarını değiştiriyor.

Loose milk distribution

Tüketici eğitimi

Tüketiciler plastik torbalara veya kullanılmış şişelere doldurulan sokak sütünü hala satın alıyorlar. Çalışmalar bu sütü tüketmenin tehlikelerini tekrar ve tekrar gösteriyor.

Eylemlerimizi keşfedin

Gıda

Protecting what matters
Find out how we're working towards more secure and sustainable food systems.
Hikayelere gidin

İklim

Addressing the climate crisis
Find out what we're doing to contribute to lowering climate footprint across our value chain.
Hikayelere gidin

Döngüsellik

Towards a circular future
Find out what we're doing to improve collection & recycling of used beverage cartons.
Hikayelere gidin

Sosyal sürdürülebilirlik

Empowering people
Find out what we’re doing to protect people by respecting human rights throughout the value chain.
Hikayelere gidin

Doğa

Restoring nature
Find out how we are using sustainable resources to protect and restore nature.
Hikayelere gidin

Sürdürülebilirliğe yönelik eylemler

From awareness to action
Find out how our interconnected strategy drives the change from awareness into action.
Tüm hikayeleri okuyun