Tetra Pak ska nå netto noll utsläpp​

Den egna verksamheten ska nå noll utsläpp av växthusgas till 2030, det är en ny målsättning från Tetra Pak. Till 2050 har företaget som ambition att nå netto noll utsläpp genom hela värdekedjan. 

Idag presenterar Tetra Pak sin nya ambition att nå netto noll utsläpp genom hela värdekedjan till 2050, och visar därmed sin strategiska prioritering att driva omställningen till ett hållbart samhälle framåt. Ambitionen kompletteras med ett konkret mål om netto noll utsläpp från den egna verksamheten till 2030. Målen för minskning av utsläpp kommer att sättas i linje med 1,5-graders-målet enligt Science Based Targets (SBT), för scope 1, 2 och 3.

Grundfilosofin hos Tetra Pak är att en förpackning ska spara mer än den kostar, och hållbarhet har alltid varit ett kärnvärde för affärsverksamheten. Sedan 1999 har man årligen samlat in data om energianvändning och växthusgasutsläpp genom hela verksamheten, och beräkningar av utsläpp har granskats av oberoende experter sedan 2013.

- Vi har löpande levererat resultat i linje med våra klimatmål, ända från starten 2002. 2005 kunde vi åter visa att vi var på rätt väg, och nu ligger vi bra till i relation till våra mål för 2020. Under 2017 var vi det första företaget inom mat och dryck vars klimatmål godkändes av Science Based Targets. Nyligen har vi anslutit oss till ”the European Alliance for Green Recovery”, det allra första pan-Europeiska initiativet för mobilisering av gröna investeringslösningar efter krisen. Idag visar vi vårt ledarskap i frågorna genom att sätta ambitiösa mål för netto noll utsläpp. Mål som kommer att driva omställningen i vår industri och genom hela vår värdekedja. Det här krävs för att vi ska kunna möta planetens största miljömässiga utmaning någonsin, säger Lars Holmquist, Executive Vice President Packaging Solutions and Commercial Operations på Tetra Pak.

Tetra Pak kommer att fokusera på fyra nyckelområden för att nå netto noll utsläpp av växthusgaser enligt målsättningarna för 2030 och 2050: 

- Minska energi-relaterade utsläpp genom energibesparing, förbättrad energieffektivitet, installation av egna solpaneler i anslutning till produktion, och inköp av förnybar energi. Sedan 2011 har Tetra Pak investerat över 16 miljoner euro i energieffektivisering och därmed undvikit 23% ökad energianvändning. Idag har företaget installerat solpaneler som producerar 2,7 MW (omkring 8 000 paneler), vilket ger förnybar energi och samtidigt sparar kostnader. Som medlem i initiativet RE100 har Tetra Pak ökat andelen förnybar energi från 20% 2014 till 69% 2019. Nu är man på väg att nå målet om 80% 2020. Resan mot förnybar energi inkluderar installation av solpaneler genom hela verksamheten och inköp av elcertifikat för förnybart, och man är ett av de första företagen som gör detta i länder som Thailand och Sydafrika.

- Partnerskap med leverantörer och andra intressenter längs värdekedjan för att minska koldioxidavtrycket avsevärt. Tetra Pak samarbetar med leverantörer för att minska koldioxidutsläpp uppåt i kedjan med ambitiösa mål för förnybar energi och ökad användning av förnybara och återvunna material. Detta är avgörande frågor för att möjliggöra en klimateffektiv cirkulär ekonomi 

- Accelerera utvecklingen av en klimateffektiv cirkulär ekonomi och samarbeta med kunder för att hjälpa dem nå sina klimatmål. En upptrappning av investeringar i innovation för hållbarhet bidrar till att företaget kan förverkliga sin ambition om den fullt återvinningsbara förpackningen tillverkad enbart av förnybara och återvunna material. Det handlar också om att erbjuda processlösningar och förpackningslinjer med minimalt koldioxidavtryck. 

- Utveckla hållbara värdekedjor för återvinning genom samarbete med kunder, avfallshanteringsföretag, återvinnare, kommuner, branschorganisationer och leverantörer av utrustning. Visionen hos Tetra Pak är att alla dryckeskartonger samlas in för återvinning, och att inga dryckeskartonger blir skräp eller hamnar på deponi. 

- För tio år sedan satte vi målet att våra utsläpp 2020 inte fick överstiga nivån vi låg på 2010 genom hela vår värdekedja, samtidigt som vår affär ökade. Det har gjort att 12 miljoner ton växthusgasutsläpp har sparats in så långt. Vi är övertygade om att vår förmåga att visa framsteg i linje med vetenskapen och samhällets förväntningar, vårt innovationsdriv och våra samarbeten genom värdekedjan kommer att göra det möjligt för oss att nå våra nya mål, säger Lars Holmquist.

För mer information, kontakta:

Tetra Pak

Christina Appelgren, Communications Director, +46 (0) 733 36 21 12, christina.appelgren@tetrapak.com

 

OM TETRA PAK

Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 160 länder runtom i världen. Med över 25 000 anställda världen över, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto ”BEVARAR DET GODA” uttrycker vår affärsfilosofi att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt. Mer information om Tetra Pak hittar du på www.tetrapak.se.

Bakgrundsinformation

- GHG-protokollet är en standard för klassificering av företags växthusgasutsläpp i tre kategorier (scopes). Utsläpp inom scope 1 är direkta utsläpp från egna eller egenkontrollerade källor. Utsläpp inom scope 2 är indirekta utsläpp från köpt energi. Utsläpp inom scope 3 är alla indirekta utsläpp (utöver de inom scope 2)  som uppstår genom värdekedjan för det rapporterande företaget, både uppåt och nedåt i kedjan. Den målsättning Tetra Pak satt till 2050 om netto noll utsläpp inkluderar alla aspekter av värdekedjan, från utvinning av råmaterial hela vägen till hantering av produkter efter användning. Över 80% av växthusgasutsläppen från företagets värdekedja kommer från leverantörer i produktion av material och från kunders tillverkning där de använder Tetra Pak processlösningar och förpackningar. 

- I maj 2020 anslöt sig Tetra Pak till European Alliance for a Green Recovery, lanserat av Europaparlamentet med syfte att skapa en bättre framtid efter COVID-19-pandemin. Alliansen samlar intressenter för att stödja en grön återhämtning där klimatet, biologisk mångfald och motståndskraftiga livsmedelskedjor är centrala för Europas ekonomiska politik under kommande sju år (2021 – 2027).

- 2019 var Tetra Pak för tredje året i rad inkluderat i CDP​ leadership band for Climate and Forests​. Enligt företagets rapportering 2019 fick Tetra Pak dubbelt ”A” från CDP för ledande arbete mot klimatförändringar och skydd av skogar, och blev därmed del av en liten grupp högpresterande företag (2%) utav tusentals som utvärderades.

- 2019 blev Tetra Pak, tillsammans med sin leverantör Braskem, det första företaget inom mat- och dryckesindustri som använder växtbaserad plast certifierad enligt Bonsucros standard för hållbart sockerrör. Bonsucro Chain of Custody Certification kan användas för att kommunicera trovärdig information till konsumenter, och hjälpa kunder differentiera sina produkter. Detta visar företagets ambition att driva etisk och ansvarsfull affärsverksamhet genom globala leverantörskedjor, och samtidigt minska klimatavtrycket från förpackningar. 

- 2017 var Tetra Pak det första företaget inom livsmedelsindustrin som fick sina klimatmål godkända av Science Based Targets (SBT). SBT är ett partnerskap mellan CDP, WRI, WWF och FNs Global Compact som engagerar företag att sätta klimatmål i linje med vetenskapen.   

- 2016 gick Tetra Pak med i RE100 och åtog sig att öka sin användning av förnybar el till 100% genom all verksamhet till 2030. RE100 är ett globalt samarbetsnätverk för företag, som leds av The Climate Group i samarbete med CDP för att öka efterfrågan och tillgången på förnybar energi. ​​