Klimatutmaningen och minskade koldioxidutsläpp

Vi är medvetna om att förpackningsindustrin har en viktig roll att spela för att driva på åtgärder mot klimatförändringar. De globala livsmedelssystemen står för mer än en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen1 och är avgörande för att hantera klimatkrisen.

I takt med att befolkningsmängden ökar stiger också efterfrågan på livsmedel snabbt. Men om livsmedelsproduktionen ökar riskerar det också att öka trycket på begränsade resurser som mark, vatten och energi – och därmed påverka naturen och värma upp planeten ännu mer1. Det är därför livsmedelsindustrin snabbt behöver ta sig an den här utmaningen och minska sin klimatpåverkan i alla delar av värdekedjan för livsmedel.

bamboo

Minska utsläppen från råmaterial

Vi samarbetar med leverantörer för att hitta möjligheter att minska koldioxidutsläppen både i deras verksamheter och i deras egna distributionskedjor. Olika råmaterial har olika klimatavtryck. Därför är en ökad andel kartong och arbetet med att byta ut fossilbaserad plast mot växtbaserad plast i våra förpackningar ett viktigt sätt att minska klimatpåverkan. 


I vårt leverantörsinitiativ “Join us in protecting the planet”, som omfattar över 90 procent av våra leverantörer av basmaterial, har vi som mål att minska utsläppen från dessa leverantörer med 50 procent till 2030, jämfört med 2019.

twist cap

Koldioxidminskningar i vår portfölj

Sedan vi lanserade växtbaserade polymerer har vi stadigt ökat användningen av växtbaserad plast i stället för fossilbaserad plast. Omställningen bidrar till ännu lägre koldioxidavtryck från våra förpackningar2. Som ett led i den här utvecklingen sålde vi 17,6 miljarder kartongförpackningar och 10,8 miljarder korkar tillverkade med växtbaserad plast under 2021. Det innebar en minskning med 96 ton CO2 jämfört med de CO2-utsläpp som uppstått vid användning av fossilbaserad plast3Vår ambition är att skapa världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning, en kartong som är tillverkad enbart av ansvarsfullt anskaffade förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala4.

workers in factory

Samarbete med kunder

Genom kontinuerlig innovation och mer effektiva förpacknings- och processlösningar försöker vi hjälpa våra kunder att minska deras klimatavtryck och effektivisera livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt från förnybara, ansvarsfullt anskaffade kartongförpackningar till processteknik och tjänster som minskar vatten- och energianvändning och svinn.

people in meeting

Koldioxidminskningar i vår verksamhet

Vi har förbundit oss till att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet (scope 1 och 2 samt affärsresor) till 2030 och vi är på god väg med en 36-procentig minskning jämfört med baslinjeåret 2019. Vår egen verksamhet står för endast en procent av de direkta växthusgasutsläppen i vår värdekedja.

men handshake

Öka återvinningen

Vi samarbetar med myndigheter, organisationer i civilsamhället och privata företag för att utöka insamlings-, sorterings- och återvinningskapaciteten. Våra investeringar på det här området främjar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi5 och bidrar till att hålla värdefulla material i bruk.

Våra fokusområden

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1Arthur, C. (2021). New research shows food system is responsible for a third of global anthropogenic emissions. Källa: Unido.org

2Ifeu. (2020). Jämförande livscykelanalys av kartongförpackningar från Tetra Pak och alternativa förpackningssystem för drycker och flytande livsmedel på den europeiska marknaden. Källa: Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg
ACE. (2021). Circular Analytics: Supporting Evidence – Environment Performance of Beverage Cartons. Källa: The Alliance For Beverage cartons and the Environment. Källor: Tetra Paks livscykelanalys

3Baserat på klimatredovisning enligt interna beräkningar som utgår från 59 000 ton växtbaserad plast som köptes in 2021. För att beräkna hur stora utsläpp som undvikits använder vi en validerad utsläppsfaktor från tredje part för de växtbaserade polymererna.

4Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.

5Ellen MacArthur Foundation. (2022). Circular Economy Introduction. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy? | Ellen MacArthur Foundation

6Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary.

GAMMAL WEBBSIDA

Minska utsläpp från råmaterial

Vi samarbetar med leverantörer för att hitta möjligheter att minska koldioxidutsläppen både i deras verksamheter och i deras egna distributionskedjor. Olika råmaterial har olika klimatavtryck. Därför är en ökad andel kartong och arbetet med att byta ut fossilbaserad plast mot växtbaserad plast i våra förpackningar ett viktigt sätt att minska klimatpåverkan. 

I vårt leverantörsinitiativ “Join us in protecting the planet”, som omfattar över 90 procent av våra leverantörer av basmaterial, har vi som mål att minska utsläppen från dessa leverantörer med 50 procent till 2030, jämfört med 2019.

Sockerrör

Koldioxidminskningar i vår verksamhet

Vi har förbundit oss att uppnå nettonoll växthusgasutsläpp i vår egen verksamhet (Scope 1 och 2 samt affärsresor) till 2030 och vi är på god väg med en 36-procentig minskning jämfört med baslinjen från 2019. Vår egen verksamhet utgör direkt bara en procent av växthusgasutsläppen i vår värdekedja.

 

Människor på ett kontorsmöte, information på skärmar

Minska koldioxidutsläppen från vår portfölj

Sedan vi lanserade växtbaserade polymerer har vi stadigt ökat användningen av växtbaserad plast i stället för fossilbaserad plast. Omställningen bidrar till ännu lägre koldioxidutsläpp från våra förpackningar2. Som ett led i den här utvecklingen sålde vi 17,6 miljarder kartongförpackningar och 10,8 miljarder korkar tillverkade med växtbaserad plast under 2021. Det innebar en minskning med 96 ton CO2 jämfört med de CO2-utsläpp som uppstått vid användning av fossilbaserad plast3Vår ambition är att skapa världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning, en kartong tillverkad enbart av ansvarsfullt anskaffade förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala4.

Tetra Rex med TwistCap-öppning

Samarbete med kunder

Genom kontinuerlig innovation av mer effektiva förpacknings- och processlösningar försöker vi hjälpa våra kunder att minska deras klimatavtryck och effektivisera livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt från förnybara, ansvarsfullt anskaffade kartongförpackningar till processteknik och tjänster som minskar vatten- och energianvändning och svinn.

Öka återvinningen

Vi samarbetar med myndigheter, civila organisationer och privata företag för att utöka insamlings-, sorterings- och återvinningskapaciteten. Våra investeringar på det här området leder till framsteg mot en cirkulär ekonomi5 och bidrar till att hålla värdefulla material i bruk.