Utmaningar för cirkularitet och återvinning

Livsmedelsförpackningar har en mycket viktig roll i att förse folk över hela världen med mat, men när de inte samlas in och återvinns blir de en källa till avfall1. Det globala avfallet förväntas enligt Världsbanken öka med 70 procent till 20502. Då är enbart återvinning inte tillräckligt. Världen behöver röra sig bort från den traditionella, linjära ekonomin, som bygger på en ”ta-gör-kasta”-modell och i stället skapa en cirkulär ekonomi3.

Arbeta för återvinning genom investeringar

Vi förbättrar kontinuerligt cirkulariteten för våra förpackningar genom investeringar och samarbeten för att utöka kapaciteten och stärka infrastrukturen för förpackningsåtervinning. Våra pappersbaserade kartongförpackningar är redan återvinningsbara på platser med adekvata infrastrukturer för storskalig insamling, sortering och återvinning. Men det ser inte likadant ut överallt. I många länder samlas inte förpackningarna in för återvinning. I områden där insamlingsstrukturen fortfarande är under uppbyggnad investerar vi tillsammans med återvinningsföretagen i ny utrustning och nya anläggningar. Vi strävar efter att kontinuerligt öka insamlingen, sorteringen och återvinningen av kartongförpackningar. För att uppnå detta krävs beslutsamma åtgärder och samarbete i hela värdekedjan för återvinning. 

kids recycling

Förnybara och ansvarsfulla material

I en cirkulär ekonomi har förnybara material en central roll, eftersom de minskar efterfrågan på begränsade resurser och miljöpåverkan från resursutvinning. Genom att använda förnybara material i våra förpackningar från ansvarsfullt anskaffade källor, till exempel från Forest Stewardship Council™ (FSC™)-certifierade skogar (FSC™) och andra kontrollerade källor, kan vi bidra till att skapa en cirkulär ekonomi. FSC™-licenskoden för Tetra Pak är FSC™ C014047.​​​

För att ytterligare förbättra miljöprestandan i vår förpackningsportfölj investerar vi de närmaste fem till tio åren upp till 100 miljoner euro i innovation inom förpackningsmaterial, bland annat för att minska användningen av plast och aluminium och öka fiberinnehållet.

Tetra Pak packaging

Design för återvinning

Design för återvinning innebär att vi redan från början tar hänsyn till insamling, sortering och återvinning när vi designar en förpackning. Våra pappersbaserade kartongförpackningar är designade utifrån just detta återvinningstänk. Om vi utökar fiberinnehållet och minskar andelen plast och aluminium blir våra förpackningar mer intressanta för återvinningsföretagen och enklare att återvinna.

tablet in meeting

Eliminera matsvinnet

Vi tillämpar cirkulära designprinciper vid design av både förpackningar och utrustning för beredning och fyllning av livsmedel. Genom att förnya sådan utrustning kan vi bidra till minskat matsvinn och lägre energi- och vattenförbrukning. Samtidigt kan vi möjliggöra återanvändning och återvinning av utrustning för livsmedelsberedning för att förlänga dess livslängd.

Våra fokusområden

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1Marsh, J. (2021). Food Packaging Waste Statistics: Understanding the Rise of Food Packaging Waste. Källa: Environment.com

2Världsbanken. (2018). WHAT A WASTE 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050.Källa: Worldbank.org

3Ellen MacArthur Foundation. (2022). Circular Economy Introduction. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy? | Ellen MacArthur Foundation