​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dairy Processing Handbook

Med mer än 600 illustrationer och 480 sidor är Dairy Processing Handbook ett grundläggande och användbart referensverk för yrkesverksamma inom mejeribranschen och studenter världen över.

​Boken är en sammanfattning av våra omfattande kunskaper och ger djupgående, men samtidigt lättförståelig, information om tillverkningsprocesser. Få inblick i processteknik och hela kedjan från ko till konsument, från pastörisering, homogenisering och UHT-behandling till filtrering, automation, servicesystem, rening av spillvatten och många andra delar av den moderna mejeriprocessen. ​

Läs om författarna till Dairy Processing Handbook.​

Köp boken i Processing bookstore​ eller läs den gratis online på dairyprocessinghandbook.tetrapak.com

Dairy Processing Handbook online

Kor på en äng, Dairy processing handbook