Automations- och informationslösningar

kontrollera din utrustning, dina linjer och hela din drift

Automation handlar om att kontrollera din utrustning, dina linjer och hela din drift. Ju bättre kontroll du har, desto mer värde kan du få ut av din produktion. Vi bistår dig med över 40 års erfarenhet och tillhandahåller automations- och informationslösningar som är skräddarsydda efter livsmedelsindustrins behov – dina behov. Vi bygger in intelligensen i vår utrustning och våra produktionslösningar. Med detta får du total kontroll över fabriksdriften samt de fördelar som ger: förbättrad och garanterad prestanda, jämn produktkvalitet, kompromisslös livsmedelssäkerhet samt en minskad miljöpåverkan.

Gör hela din livsmedelsproduktion redo för framtiden

Optimera prestandan med världens mest avancerade automations- och informationslösning för livsmedelsproduktion. Gör dig redo för livsmedelsproduktionens framtid – och använd en enda öppen och skalbar lösning på alla anläggningar och i all utrustning.

  • Låt verksamheten växa och förbättras
  • Få fullt stöd på resan mot nersläckt drift
  • Säkerställ livsmedelsskydd och kvalitet och möjliggör genomgående spårbarhet


Titta på filmen och få en glimt av framtiden

Gör hela din livsmedelsproduktion redo för framtiden

Optimera prestandan med världens mest avancerade automations- och informationslösning för livsmedelsproduktion. Gör dig redo för livsmedelsproduktionens framtid – och använd en enda öppen och skalbar lösning på alla anläggningar och i all utrustning.

  • Låt verksamheten växa och förbättras
  • Få fullt stöd på resan mot nersläckt drift
  • Säkerställ livsmedelsskydd och kvalitet och möjliggör genomgående spårbarhet


Titta på filmen och få en glimt av framtiden

Kopplar upp livsmedelsindustrin

Framtiden för livsmedels- och dryckesindustrin är uppkopplad. Uppkoppling hjälper dig bland annat att minska driftstopp, minimera svinn och möta ökad konsumentefterfrågan. Möjligheter är nästan oändliga och samtidigt bidrar det till en hållbarare värld.

Kopplar upp livsmedelsindustrin

Framtiden för livsmedels- och dryckesindustrin är uppkopplad. Uppkoppling hjälper dig bland annat att minska driftstopp, minimera svinn och möta ökad konsumentefterfrågan. Möjligheter är nästan oändliga och samtidigt bidrar det till en hållbarare värld.
Uppnå total kontroll och topprestanda

Tetra Pak® PlantMaster

Få ut mesta möjliga av din produktion med vår ständigt utvecklande familj av öppna och skalbara automations- och informationslösningar från Tetra Pak® PlantMaster. De är utan tvekan de bästa automations- och informationslösningarna för livsmedelsproduktion som finns i dag. Anpassa en Tetra Pak® PlantMaster-lösning så att den överensstämmer med dina behov och optimera din produktion genom att ha full kontroll över en process, en hel linje eller en hel process- och förpackningsanläggning.
Uppnå topprestanda med dina förpackningslinjer

PLMS-center

Ta full kontroll över förpackningslinjens prestanda med PLMS-center, vårt system för övervakning av förpackningslinjen. Du måste kunna hantera alla data på din fyllnings- och förpackningslinje in i minsta detalj för att kunna säkerställa bästa tänkbara resultat skift efter skift, år efter år. PLMS-center samlar automatiskt in konsoliderade driftsrelaterade data och presenterar dem i ett användarvänligt gränssnitt.
Hantera och integrera din förpackningslinje

Lösningar för linjekontroller

Vår linjekontroller hanterar konfigurationen av hela linjen och styr den under produktionen genom att reglera transportörernas hastigheter och start, stopp och omledning av maskiner. Linjekontrollern fungerar också som en integrerande punkt för enskilda linjer till fabrikens automatiseringssystem. Detta inkluderar nedladdning av recept och utbyte av produktionsdata med fabrikens MES-system (Manufacturing Execution System).

Kundcase

En automatiserad anläggning med data som samlas in

Hur automation förbättrar effektivitet, kvalitet och slöseri – en jämförande studie

Jämförande forskning mellan olika anläggningar visar att automationslösningar resulterar i betydande förbättringar av effektivitet, kvalitet och avfall.

Produktionspersonal

Producent av mjölk- och vasslebaserade pulveringredienser bygger ny produktionsanläggning med hög kapacitet

Med hjälp av Tetra Pak PlantMaster kan en producent som arbetar med pulveringredienser baserade på mjölk och vassle effektivisera den dagliga produktionen, göra snabba förändringar och säkerställa full spårbarhet i hela anläggningen.

Man som kontrollerar automatiserad produktionslinje

Producent på mjölk- och juiceområdet bygger ny, effektiv produktionsanläggning

Tack vare Tetra Pak PlantMaster fick en producent på mjölk- och juiceområdet en ny, helautomatisk anläggning med full spårbarhet och alla kvalitetsrapporter tillgängliga i ett och samma verktyg.