Digitala lösningar som hjälper dig att inse värdet av uppkoppling

Framtiden för livsmedels- och dryckesindustrin är digital. Uppkoppling innebär oöverträffade möjligheter att öka produktionsflexibiliteten, livsmedelssäkerheten och -kvaliteten. Men det är nya vägar som ska utforskas, och det är viktigt att välja rätt samarbetspartner. Vi bjuder in dig till att göra denna resa tillsammans med oss.

Vi kan hjälpa dig att omsätta datainsikter i handling, genom att införa framtidssäkrade lösningar som ger verklig effekt och konkreta resultat.

  • Producera mer med färre resurser
  • Säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet
  • Öka din konkurrenskraft
 

Uppkopplade fabriker

Med över 40 års erfarenhet från livsmedelsindustrin inbyggd i våra lösningar kan vi ansluta hela din verksamhet för att få ut så mycket som möjligt av din produktion. Med total kontroll kan du se fram emot förbättrad prestanda, jämn kvalitet och livsmedelssäkerhet men även mindre miljöpåverkan.

Uppkopplade förpackningar

Genom att lägga till en unik kod blir dina förpackningar porten till en digital värld av information och interaktion. Du kan interagera med dina konsumenter och samtidigt lära dig mycket mer om dem. Unika koder möjliggör också full spårbarhet för förpackningar, så att du kan övervaka varje produkt genom hela värdekedjan, förbättra kvalitetskontrollen och minska svinnet.

Uppkopplade tjänster

Med banbrytande digitala verktyg och innovationer som uppkopplade maskiner, dataanalys, mobilitetsappar, virtuell utbildning och fjärrsupport kan vi förutsäga framtiden och ge dig vår expertis i rätt tid – innan det oväntade händer.

Uppkopplade tjänster

Med banbrytande digitala verktyg och innovationer som uppkopplade maskiner, dataanalys, mobilitetsappar, virtuell utbildning och fjärrsupport kan vi förutsäga framtiden och ge dig vår expertis i rätt tid – innan det oväntade händer.

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Var ska man börja?

Det första steget är att utarbeta en färdplan. Våra erfarna digitaliseringsexperter hjälper dig – utifrån dina affärsmål. Baserat på din företagsstrategi, din teknik och dina system genomför vi en analys för att identifiera utgångspunkt, luckor och möjligheter. Det hjälper oss att förstå vilka områden som bör prioriteras. Vad är ditt mål? Vi hjälper dig att komma i gång.

Var ska man börja?

Det första steget är att utarbeta en färdplan. Våra erfarna digitaliseringsexperter hjälper dig – utifrån dina affärsmål. Baserat på din företagsstrategi, din teknik och dina system genomför vi en analys för att identifiera utgångspunkt, luckor och möjligheter. Det hjälper oss att förstå vilka områden som bör prioriteras. Vad är ditt mål? Vi hjälper dig att komma i gång.

Tetra Pak® PlantMaster

Bli effektivare, säkrare och mer konkurrenskraftig med en automationslösning för hela driften. Tetra Pak® PlantMaster är en perfekt lösning för dig som behöver uppgradera dina system, inhämta data från produktionen och få bättre styrning för att stödja beslutsfattandet. Förbättra livsmedelssäkerheten och minska driftkostnader och oplanerade driftstopp.

Läs om hot i form av cyberangrepp

Man och kvinna i kontrollrummet, digitala ikoner omkring dem

Hantera utmaningar inom cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en av vår tids största strategiska utmaningar. Cyberattacker är ett verkligt och växande hot. Här förklarar vi riskerna och erbjuder ett utmärkt sätt att hantera dem.

Molnikon och hänglås som illustrerar cybersäkerhet

Så skyddar du dig mot cyberhot

Vad kan livsmedels- och dryckesproducenter göra för att skydda sina system mot cyberhot? Vår fempunktsguide ger en lägesrapport om vad du behöver veta.

Digitala symbols, cybersäkerhet

Återställa fabriksdriften efter ett cyberangrepp

En serverbackup hjälpte oss att återställa driften hos en kund efter att ett katastrofalt cyberangrepp stoppat produktionen.

Tekniska dokument

Tekniskt dokument Upptäck värdet i att vara uppkopplad genom att starta i liten skala

Upptäck värdet av uppkopplade lösningar genom att starta i liten skala