Anatomin hos Tetra Pak® kartongförpackningar

Ända sedan vi började för över 70 år sedan har våra förpackningar ständigt utvecklats. Då som nu är kartong det huvudsakliga material som används för att producera våra kartongförpackningar. Men vi använder bara så mycket som krävs för att göra dem tillräckligt stabila, utan onödig extravikt. Kartong tillverkas av träfibrer, en förnybar resurs som med ansvarsfull förvaltning växer upp igen.

Anatomin hos Tetra Pak® kartongförpackningar

Ända sedan vi började för över 70 år sedan har våra förpackningar ständigt utvecklats. Då som nu är kartong det huvudsakliga material som används för att producera våra kartongförpackningar. Men vi använder bara så mycket som krävs för att göra dem tillräckligt stabila, utan onödig extravikt. Kartong tillverkas av träfibrer, en förnybar resurs som med ansvarsfull förvaltning växer upp igen.

Världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning1

Under 2018 började vi omstrukturera innovationsstrategin för vår förpackningsportfölj kring en vision om den idealiska dryckeskartongen – en som är tillverkad enbart av ansvarsfullt anskaffade förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala. År 2019 lade vi i en högre växel i vårt utvecklingsarbete och utökade investeringarna för att förverkliga den här visionen. Vi fokuserade på olika arbetsströmmar, till exempel att utöka andelen förnybara material eller använda certifierade återvunna polymerer och papper i våra förpackningsmaterial.

1 Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.