Pionjärer inom beredning och förpackning av livsmedel och dryck

Du undrar kanske varifrån vårt namn, Tetra Pak, kommer? År 1952 startade vår grundare, dr Ruben Rausing, företaget efter att ha tagit fram ett alternativ till tunga glasflaskor för att förpacka och distribuera mjölk. I likhet med alla stora förändrare ansåg han att det fanns ett bättre sätt att göra det här – och han hade rätt.  

Tillsammans med ingenjören Erik Wallenberg utvecklade han en tetraederformad förpackningskartong. Den fick ge namn till företaget och markerade startskottet för vårt banbrytande bidrag till säker distribution av livsmedel över hela världen.

Ända från dag ett har vi varit fast beslutna att hjälpa till att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Och övertygade om att vi alltid kan hitta ett bättre sätt att göra saker och ting. Det har varit – och är fortfarande – drivkraften bakom våra innovationer och vårt företag.  

Verksamhetens grund

Vi åtar oss att göra livsmedel säkra och tillgängliga, och vi lovar att bevara det goda: livsmedel, människor och planeten. Den här grundtanken driver allt vi gör och genomsyrar alla våra beslut.