Engagemang för vår framtid

Vår årliga hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av vår bransch. I rapporten sammanfattas våra resultat på hållbarhetsområdet för räkenskapsåret 2022 och den innehåller även en uppdatering av våra ambitioner, åtgärder, mål och vårt löpande arbete för att mäta våra framsteg.

Ett meddelande från Adolfo Orive, President och CEO

Visa hållbarhetsrapporten FY22

Hållbarhetsframsteg 2022 – höjdpunkter från rapporten

I vår ambition att leda hållbarhetsomställningen i branschen fokuserar vi på fem områden där vi tror att vi kan göra störst skillnad: livsmedelssystem, cirkularitet, klimat, natur och social hållbarhet. Läs om några av våra insatser och framsteg under 2022.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Läs mer om våra framsteg inom respektive fokusområde genom att klicka i rutorna nedan.

Tetra Pak och hållbarhet: utforska mer

Collage of images

Go Nature. Go Carton.

Vår målsättning är att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning. Ta reda på vilka prioriteringar som vägleder oss i våra samarbeten för att möjliggöra ett systemskifte.

Artistic illustration woman and people in various situations

Moving Food Forward

Alla människor överallt i världen förtjänar tillgång till säkra och näringsrika livsmedel som inte kostar skjortan. Vi arbetar för att stödja omställningen till säkra, hållbara och tåliga livsmedelssystem genom våra insatser, produkter och lösningar.

Cirkulära lösningar: Cirkulär ekonomi så som Ellen MacArthur Foundation definierar den. ”Den cirkulära ekonomin är ett ramverk för systemlösningar som tar itu med globala utmaningar som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och föroreningar”. Källa: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview.

Vi minskar koldioxidutsläppen i värdekedjan: Vårt koldioxidarbete är inriktat på att undvika och motverka växthusgasutsläpp kopplade till våra produkter och vårt företag samt koldioxidkompensation för att balansera oundvikliga, återstående utsläpp genom naturbaserade lösningar och andra initiativ. Tillsammans minskade växthusgasutsläppen inom Scope 1 och 2 med 27 procent jämfört med vår baslinje från 2019. Tetra Paks verksamhet = Scope 1 och 2 samt affärsresor. Vår värdekedja = Scope 1, 2 och 3.

Hållbara livsmedelssystem: Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Källa: OECD iLibrary.

Bidra till att skydda naturen: Vår ambition är att agera för naturen genom ansvarsfulla inköpsmetoder och strategiska partnersamarbeten för att bevara och rädda den biologiska mångfalden, mildra och anpassa oss till klimatförändringarna och bidra till global vattenresiliens.

Positiv skillnad i samhället: Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja på exempelvis områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.