Ruben Rausing, grundare av Tetra Pak

Tetra Paks grundare såg att det behövdes ett mer praktiskt och hygieniskt sätt att distribuera basvaror. Läs om hur han grundade Skandinaviens första förpackningsföretag trots många tekniska svårigheter.

 

Ruben Rausing, grundare av Tetra Pak

Tetra Paks grundare såg att det behövdes ett mer praktiskt och hygieniskt sätt att distribuera basvaror. Läs om hur han grundade Skandinaviens första förpackningsföretag trots många tekniska svårigheter.

 

Innovation för att göra skillnad

I över 70 år har vi bedrivit innovationsarbete för att tjäna vårt syfte och uppfylla vårt löfte om att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt på ett sätt som bevarar det goda: livsmedel, människor och planeten. Ta en titt på tidslinjen med händelser som har format oss till en global ledare inom process- och förpackningslösningar för livsmedel i dag.

1950-talet            1960-talet            1970-talet          1980-talet            1990-talet            2000-talet            2010-talet

1950-talet – En idé tar form

1960-talet – Alla, överallt

1970-talet – Expansion till nya marknader

1980-talet – Ny banbrytande teknik

1990-talet – Innovation för föränderliga konsumentbehov

2000-talet – Fokus på kvalitet och effektivitet

2010-talet – Vi höjer ribban för hållbarhet

Lär känna oss

Ögonblick i historien