Tetra Pak® PlantMaster – en automations- och informationslösning för hela din operativa verksamhet

Bli effektivare, säkrare och mer konkurrenskraftig

Du kan producera mer med mindre resurser samt säkerställa enhetlig produktkvalitet och livsmedelssäkerhet, vilket ökar din konkurrenskraft. Hur? Genom att välja Tetra Pak PlantMaster, världens mest innovativa automations- och informationslösning för tillverkningsindustrin, särskilt framtagen för livsmedelsproduktion.

Kontrollera, anslut, jämför

Systemintegration är en av grunderna för anläggningsautomation. I själva kärnan ligger uppkopplade lösningar som möjliggörs genom produktionskontroll. Det hjälper till att skapa rätt data, vid rätt tidpunkt och för rätt syfte. MES-systemet drar nytta av dessa data för att underlätta beslutsfattande.

Den optimala lösningen för din tillverkningsanläggning

Behöver du förbättra anläggningens prestanda? Ökad produktionskontroll är svaret. Du kan förbättra livsmedelssäkerheten samt minska driftkostnader och oplanerad stilleståndstid. Tetra Pak PlantMaster är en perfekt lösning för dig som behöver uppgradera dina system, få data från produktionen och skaffa bättre kontroll till stöd för beslutsfattandet. Med 1 250 installerade lösningar har vi sett vad detta kan göra för att förbättra din verksamhet.
Skalbart och anpassningsbart modulkoncept

Ett system som ger dig fullständig kontroll

Med Tetra Pak PlantMaster får du EN flexibel, skalbar och anpassningsbar lösning med öppen MES-mjukvaruplattform och gemensamt datahanteringssystem. MES-tillverkningslösningen hjälper dig att
  • digitalisera hela produktionen – på alla anläggningar – oavsett vilken automationsnivå du har i dagsläget och vilken utrustning du använder
  • hantera transparent information inom anläggningen och i hela distributionskedjan – från råmaterial till konsumtion
  • säkerställa en flexibel och framtidssäkrad lösning tack vare skalbarhet, modulkoncept, mjukvarustöd, dynamiska uppdateringar, licensiering och anpassningsbara funktioner.

Kontakta oss för mer information

Oavsett storlek eller omfattning på din verksamhet så diskuterar vi gärna vad du kan vinna på att ta nästa steg med oss på din digitaliseringsresa. Det finns en lösning som passar alla.

Besök vår experthörna

Funderar du på att investera i en automationslösning – eller är du bara nyfiken på vad digitalisering kan göra för dig och ditt företag? Låt Helena och Anders ge dig några värdefulla råd.

Lämplig för ändamålet – oavsett produkt

Kvalitet är A och O inom livsmedelsproduktion, oavsett vilken produkt du tillverkar. Eftersom vår lösning är framtagen specifikt för de olika processerna i livsmedelsindustrin hjälper vi dig att kontrollera utrustning och parametrar som är relevanta för dig. Här kan du läsa mer om de fyra senaste installationerna som vi har hjälpt vår kund med.

KUNDCASE

Mejeri – automation som möjliggör fullständig spårbarhet

Vi förutser svårigheterna och löser dem. Det gäller oavsett om du producerar mjölk för rumstempererad eller kyld distribution, fermenterade produkter eller pulver. Med automation blir det svåra enkelt, så att du kan hålla koll på livsmedelssäkerhet och kvalitet.

En producent i Norden ville uppnå en helt automatiserad anläggning med full spårbarhet samt integrera utrustning från olika leverantörer, även sådana som inte var förberedda för linjeintegration eller digitalisering. De bestämde sig också för att utvidga den gamla anläggningen, flytta produktionen till en ny plats och förbättra den gamla infrastrukturen.
KUNDCASE

Drycker – ett system för bättre datahantering

Många dryckesproducenter tillverkar många olika produkter varje dag, vilket kan vara både tidskrävande och generera förluster. Med anläggningsautomation kan du snabbt växla från en produkt till en annan med mycket liten produktförlust och korta rengöringstider. Recept- och batchhantering är nyckeln.

En sydeuropeisk kund utökade både anläggningarnas antal och storlek och ville integrera allt i ett enda system. De producerade redan 650 000 liter av 110 olika produkter dagligen och kände ett behov av att utnyttja sina produktionsdata på ett bättre sätt. För att tillhandahålla analytiska data till ledningen och få tillförlitlig information om aktiviteter behövde de ett enda IT-system.
KUNDCASE

Pulver – anläggningsintegration för att tillgodose marknadens efterfrågan

Anläggningsautomation säkerställer rätt kvalitet i din pulverproduktion samtidigt som den garanterar lägsta möjliga energi- och resursförbrukning – särskilt i kombination med våra avancerade energieffektiva förångare och torkar.

En stor europeisk producent av mjölk- och vasslebaserade produkter tyckte att det var svårt att hantera variationen i inkommande råmaterial och tillgodose de snabbt föränderliga kraven från en dynamisk marknad i sin gamla, trånga och stelbenta anläggning. De behövde en ny, dynamisk och helt integrerad anläggning med hög kapacitet. Och det fick de.
KUNDCASE

Ostproducent – full kontroll för att minimera det manuella arbetet

Tidsaspekten är helt avgörande vid ostproduktion. Det finns inget utrymme för avbrott. Oavsett om du producerar stora volymer eller specialprodukter, så ger anläggningsautomation dig full kontroll över produktionsprocessen – från mjölkintag och förbehandling till framställning av ostmassa, urpressning och formning – hela vägen till hantering av färdig ost.

En producent i Sydeuropa ville minska andelen manuellt arbete, slippa pappersarbete och uppnå fullständig spårbarhet. De letade efter en helt integrerad anläggning med automatisk enklicksstart av den planerade produktionen och CIP-program för hela dagen – med minsta möjliga operatörsinteraktioner mellan satserna.

Kontakta oss

Oavsett storlek eller omfattning på din verksamhet så diskuterar vi gärna vad du kan vinna på att ta nästa steg med oss på din digitaliseringsresa. Det finns en lösning som passar alla.