En snabb omställning av globala livsmedelssystem är nödvändig

Siffrorna talar för sig själva: 2,4 miljarder människor har svårt att regelbundet få äta sig mätta1, mer än en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen genereras av livsmedelssystem2 och över en tredjedel av alla livsmedel går förlorade eller kastas3. Livsmedelssystem har betydande inverkan på jordens planetära gränser4– de viktiga gränser inom vilka mänskligheten kan fortsätta existera på ett säkert sätt. Behovet av att ställa om är med andra ord akut.

Vi vidtar åtgärder, samarbetar med olika intressenter som myndigheter och expertpartners, livsmedelsindustrin och olika branschorganisationer, liksom våra kunder, för att möjliggöra stärkt livsmedelssäkerhet och minska livsmedelsförluster och matsvinn. Samtidigt vill vi förbättra levnadsförhållandena och öka tillgången till mat. Målet är att tillsammans skapa mer hållbara, tåliga och rättvisa, globala livsmedelssystem för kommande generationer.

Så bidrar vi

Beredning och förpackning av livsmedel är en central del i omställningen av våra livsmedelssystem. Genom vår globala närvaro och våra helhetslösningar för livsmedelsindustrin kan vi spela en viktig roll för Moving Food Forward.

 

Titta på videon för att få veta mer.

Så bidrar vi

Beredning och förpackning av livsmedel är en central del i omställningen av våra livsmedelssystem. Genom vår globala närvaro och våra helhetslösningar för livsmedelsindustrin kan vi spela en viktig roll för Moving Food Forward.

 

Titta på videon för att få veta mer.

Våra fyra förändringsområden

Vi gör vårt yttersta för att driva på förändring och bidra positivt till utformningen av framtidens livsmedelssystem. Vi utgår från en rådgivande process för att hitta sätt att omsätta höga ambitioner i praktiska åtgärder och har identifierat fyra centrala förändringsområden. Tillsammans med våra värdekedjor anser vi att förändringsområdena kan bidra till och är i linje med den avgörande omställning som krävs för livsmedel och markanvändning enligt ett förslag från Food and Land Use Coalition5.

Artistic illustration man with straw hat

Möjliggöra omställningen till en mer hållbar mejeriindustri6

Mejeriindustrin spelar en viktig roll för människors försörjning och näringsintag och världens livsmedelssäkerhet. Vi samarbetar med den globala värdekedjan för mejeriindustrin för att lösa miljöutmaningar genom att minska växthusgasutsläppen.

Artistic illustration woman and people in various situations

Innovation för nya livsmedelskällor

Tillsammans med innovativa uppstartsföretag och aktörer i den akademiska världen och livsmedelsindustrin använder vi banbrytande teknik för att utforska och introducera nya livsmedelskällor på marknaden som kan mätta en växande befolkning och samtidigt använda mindre naturresurser.

Artistic illustration man and people in various situations

Minska livsmedelsförluster och matsvinn

Vårt bidrag till minskade livsmedelsförluster och matsvinn är tudelat: Vi arbetar dels med att ta fram livsmedelsberedningsteknik som bidrar till mindre livsmedelsförluster vid produktion, bland annat nya lösningar för att förvandla sidoströmmar till mervärdesprodukter. Våra aseptiska förpackningslösningar hjälper också till att minska matsvinnet genom att färska livsmedel håller längre.

Artistic illustration and people in various situations

Skala upp tillgången till säker och näringsriktig mat genom hållbara förpackningar7

I flera decennier har vår aseptiska process- och förpackningsteknik gjort det möjligt att skydda färskvaror och förlänga deras hållbarhetstid för att öka tillgången till viktiga livsmedel i jordens alla hörn. Vi fortsätter utveckla och marknadsföra hållbara livsmedelsförpackningslösningar som minskar miljöpåverkan, bevarar matens kvalitet och förbättrar tillgången till säkra livsmedel.

Våra mål till 2030

Vi har ställt upp mätbara mål för våra förändringsområden, som speglar vår roll i omställningen av livsmedelssystemen för att snabba på förändring.

Livsmedelssystemens framtid – en serie whitepaper

Hur kan globala livsmedelssystem förbättras för att tillgodose behoven hos människor och planet till 2040? Tillsammans med EY-Parthenon har vi skrivit en serie whitepaper där vi undersöker möjligheter, viktiga förutsättningar och framgångsfaktorer för den framtid vi vill se år 2040. I rapporten beskriver vi också globala fokusområden och gemensamma åtgärder för att snabba på omställningen.

Åtgärder och lösningar

Mer läsning

Woman eating salad chart illustration

Hur ser framtiden ut för kost och hälsa?

För att ta reda på vad konsumenter tycker om de senaste livsmedelsinnovationerna och utforska framtida prioriteringar när det gäller hälsa och kostvanor, intervjuade vi 5 000 konsumenter tillsammans med livsmedels- och dryckesexperter från hela världen.

Collage, people, figures and charts

Engagemang för vår framtid – hållbarhetsrapport

Vår årliga hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av våra samarbeten i olika delar av världen för att främja utvecklingen i livsmedels- och dryckesindustrin, och av våra resultat på hållbarhetsområdet. Läs mer om våra insatser och framsteg.

Food in a bowl

Potentialen hos nya livsmedel8

Ny livsmedelsteknik, exempelvis fermentering av biomassa och precisionsfermentering, har potential att förse en växande befolkning med mat och samtidigt minimera användningen av jordbruksmark och djur i produktionen. Vi samarbetar med ett internationellt nätverk av intressenter från offentlig, privat och akademisk sektor för att främja innovation inom nya livsmedel.

Senegal farmer with cows

Vi stöder livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet omfattar de många komplexa faktorer och system som beskriver vårt förhållande till livsmedel, däribland hälsa, miljö och ekonomiska resultat. I takt med att världens befolkning växer och klimatförändringarna går allt snabbare, måste vi förbättra alla delar av den globala livsmedelskedjan för att säkerställa framtida livsmedelssäkerhet.

växthus med vertikal odling

Partnerskap för att främja vetenskapsbaserade beslutsprocesser

År 2018 var Tetra Pak bland de första att ansluta sig till Think2030:s ”think-and-do tank”. I dag fokuserar plattformen bland annat på det viktiga initiativet European Green Deal.

flaggor framför EU-parlamentet

Därför är hållbarhetsåtaganden viktiga

Tetra Pak gör som över hundra andra aktörer i livsmedels- och dryckesindustrin och skriver under EU:s uppförandekod om ansvarsfulla affärs- och marknadsföringsmetoder inom livsmedelssektorn.

flygfoto av vattenbehandlingsanläggning

Ringar på vattnet med vattenhantering

FN anordnar den första globala vattenkonferensen på närmare 50 år. Se hur Tetra Pak bidrar till tåligare globala vattensystem.

Kontaktformulär

Flera personer på ett möte

Fyll i formuläret och beskriv din fråga mer i detalj, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontaktformulär

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontaktformulär

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

Tack för att du kontaktar oss!

Fotnoter

1 Mål 2: Ingen hunger – FN:s globala mål för hållbar utveckling


2 Food systems are responsible for 34% of global anthropogenic GHG emissions. (2021), Crippa, M. et al. Källa: https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9

3 WWF 2022 https://www.saveonethird.org

4 Definition: Planetary boundaries is a framework to describe the limits within which humanity can continue to develop and thrive Rockström, Johan; Steffen, Will; Noone, Kevin; Persson, Åsa; Chapin, F. Stuart; Lambin, Eric F.; Lenton, Timothy M.; Scheffer, Marten; Folke, Carl; Schellnhuber, Hans Joachim; Nykvist, Björn (2009). ”A safe operating space for humanity”. Nature. 461 (7263): 472–475.

5 Food and Land Use Coalition | World Resources Institute (wri.org)

6 Definition: Med hållbar mejeriindustri avses en mejeriindustri som orsakar mindre växthusgasutsläpp genom att införa teknik, utrustning och best practice i produktion och beredning för att tillgodose säker näringstillförsel och försörjning för en miljard människor i framtiden och samtidigt bidra till att skapa en säker framtid för oss alla. Läs mer på Global Dairy Platform

7 Hållbar förpackning definieras som en förpackning som uppfyller de funktionella kraven med minimal miljöpåverkan, är tillverkad av ansvarsfullt anskaffade, förnybara eller återvunna material, är återvinningsbar och har ett litet koldioxidavtryck sett till tillverkning, produktion, transport och återvinning.

8 Nya livsmedel är en term som generellt avser alla livsmedelsingredienser som historiskt sett inte har använts till konsumtion eller ingredienser framställda genom nya, innovativa processer. Kallas även ”framtidens livsmedel”. De exakta juridiska definitionerna varierar mellan olika regioner.