Ta ett helhetsgrepp om livsmedelssystemen

Alla människor överallt i världen förtjänar tillgång till säkra och näringsrika livsmedel. Men i dag saknar miljontals människor det. Hur livsmedel produceras, bearbetas, distribueras och konsumeras – som av FN sammanfattas med termen livsmedelssystem – är obalanserat, slösaktigt och ohållbart. För att öka livsmedelssäkerheten och minska den negativa påverkan på planeten måste livsmedelssystemen förändras. Vi på Tetra Pak är fast beslutna att dra vårt strå till stacken när det gäller att göra livsmedelssystemen säkrare och mer hållbara.
 

Få hela bilden

Hur kan vi vara med och utveckla och förbättra världens livsmedelssystem?

Att förändra de globala livsmedelssystemen är inget litet åtagande. Det krävs systemtäckande samarbeten med kunder, myndigheter, intressenter och icke-statliga organisationer. Det är därför vi samarbetar med hela värdekedjan för att uppnå en värld med säkra och hållbara livsmedelssystem.

Moving food forward-whitepaper

Moving Food Forward

Få en snabb överblick över vår tids globala utmaningar för livsmedel och hur vi på Tetra Pak tar vårt ansvar för att utveckla livsmedelsområdet – för en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem.

En värld med säkra och hållbara livsmedelssystem

Modell för livsmedlens effekter

Vi på Tetra Pak har som mål att vara med och forma en värld med säkra och hållbara livsmedelssystem. Det finns tre nyckelområden där vi bidrar: Öka tillgången till säkra och näringsrika livsmedel, minska livsmedelsförluster och matsvinn samt bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

Nytt Moving food forward-whitepaper

Bygga tåliga och stabila livsmedelssystem

FN:s toppmöte om livsmedelssystem (Food Systems Summit) kommer vid en kritisk tidpunkt och erbjuder de globala aktörerna en unik möjlighet att arbeta tillsammans för att ta itu med utmaningarna för våra livsmedelssystem och arbeta för säkrare och mer hållbara livsmedelssystem.

Vår resa

Flicka i skolan

Vi ökar tillgången till säker och näringsrik mat

Vi arbetar för att göra livsmedel säkra och tillgängliga med vårt globala nätverk av förstklassiga livsmedelsförpackningar, processer och teknisk expertis.

Röda och gröna paprikor

Minska livsmedelsförluster och matsvinn

I samarbete med våra kunder utvecklar vi livsmedelsbearbetningslösningar av hög prestanda som minimerar livsmedelsförlusterna och skapar förpackningslösningar som bidrar till längre hållbarhetstid och minskat matsvinn.3

Kvinnor på ett risfält

Vi bygger hållbara värdekedjor för livsmedel

I samarbete med våra leverantörer och intressenter stöder, utvecklar och levererar vi lösningar som främjar hållbar produktion, process, förpackning, distribution och konsumtion.

Vårt arbete

Leende skolbarn

Skolmåltidsprogram

Det första skolmjölksprogrammet med kartongförpackningar från Tetra Pak startades 1962. Sedan dess har vi fortsatt att stödja våra kunder och att samarbeta med myndigheter, ideella organisationer och FN-organ i utvecklingen och införandet av skolmåltidsprogram världen över.

En kvinna från Indien matar en ko

Mjölkproduktionscentra

Vi stöder våra kunder via projekt med mjölkproduktionscenter som bygger upp en infrastruktur för mjölkinsamling och tillhandahåller praktisk utbildning för att ge fler småbrukare tillgång till formella marknader.

Så bidrar vi

Utforska mer

Två män på ett fält skakar hand

Samarbete

Om vi ska kunna göra någonting åt problemen med livsmedelssäkerhet och nutrition i världen krävs det att flera intressenter går samman. Läs mer om hur vi samarbetar under hela vår resa.

1https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

2https://www.saveonethird.org

3Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary